King James Bible Adam Clarke Bible Commentary Martin Luther's Writings Wesley's Sermons and Commentary Neurosemantics Audio / Video Bible Evolution Cruncher Creation Science Vincent New Testament Word Studies KJV Audio Bible Family videogames Christian author Godrules.NET Main Page Add to Favorites Godrules.NET Main Page
Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • FOOTNOTES


  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP - FB - TWITTER - GR VIDEOS - GR FORUMS - GR YOUTUBE      See volume 9, p. 2. Kai< hJ koinwni>a de< hJ hJmete>ra , etc. j JWv perikaqa>rmata tou~ ko>smou .— 1 Corinthians 4:8-13; Romans 8:35,36; Hebrews 10:32-34. “Christianos ad leones. Et puto, nos Deus apostolos novissimos elegit veluti bestiarios.”—Tert. de Pud., Acts 17:18; Galatians 6:12. “Semper casuris similes, nunquamque cadentes.” “Magna hominis miseria est cum illo non esse, sine quo non potest esse.”—August. John 1:18; Hebrews 10:19-21. “Unus verusque Mediator per sacrificium pacis reconcilians nos Deo; unum cum illo manebat cui offerabat; unum in se facit, pro quibus offerabat; unus ipse fuit, qui offerabat, et quod offerebat.”—[Slightly changed from] August. de Trinit., 4. c. 14. ParjrJhsi>an kai< thsei . 1 John 3:1. Fi>lwn me , oujdenhv ; di>kaioi de< o]ntev prosde>ontai fili>av .—Arist. Eth., lib. 8. cap. 1. “Quemadmodum enim nobis arrhabonem Spiritus reliquit, ita et a nobis arrhabonem carnis accepit, et vexit in coelum, pignus totius summae illuc quandoque redigendae.”—Tertul. De Resur., c. li. jAcrizhtoiv oujk e]stin oJrismo>v , e[wv ti>nov oiJ fi>lon pollw~n ganwn , e]ti me>nei , polu< de< cwrisqe>ntov , oi=on tou~ Qeou~ oujk e]ti .—Aristot. Eth., lib. 8. c. 7; Cicer. de Nat. Deor. lib. 1. Pa>nta ta< tw~n fi>lwn koina> . Kai< hJ paroimi>a , koina< ta< fi>lwn , ojrqw~v , ejn koinwni>a| gaa .—Arist. Eth., 8. “Nostra quippe et ipsius conjunctio, nec miscet personas, nec unit substantias, sed affectus consociat, et confoederat voluntates.”—Cyp. de Coen. Domini. [No treatise of Cyprian bears such a title. There is a treatise, “De Coena Domini,” ascribed to Cyprian, but on grounds so questionable and insufficient that it is sometimes not included among his supposititious works. A statement referring to the union between Christ and his people, as illustrated by the sacremental elements, occurs in his letter to Coecilius, “De Sacremento Dominici Calicis;” but the words of the above quotation are not contained in it.] “Magna etiam illa communitas est, quae conficitur ex beneficiis ultro citro, datis acceptis.”—Cic. Off., lib. 1. c. 17. “Ecce dico alium esse patrem, et alium filium, non divisione alium, sed distinctione.”—Tertul. adv. Prax. Ouj fqa>nw to< e[n noh~sai , kai< toi~v trisi< perila>mpomai , ouj fqa>nw ta< tri>a dielei~n , kai< eijv to< e[n ajnafe>romai .—Greg. Naz. Cari>smata , diakoni>av , ejnergh>mata . Pa~san mensin kai< proseuch , kai< eujcaristi>an ajnapempte>on tw~ ejpi< pa~si Qew~| , dia< tou~ ejpi< pa>ntwn ajgge>lwn ajrciere>wv ejmyu>cou lo>gou kai< Qeou~ .—Orig. cont. Cels., lib. 5. [c. 4.] Hic tibi praecipue sit pura mente colendus. Vind. Evan., cap. 10, volume 12. “Tametsi omnia unus idemque Deus efficit, ut dicitur,—opera Trinitatis ad extra sunt indivisa, distinguuntur tamen personae discrimine in istis operibus.”— Matthew 3:16; Acts 3:13: Genesis 19:24, 1:26; Matthew 28:19; 2 Corinthians 13:14. Opera ad extra sunt indivisa. Pathgnw| pveu>mati Triapoiv eujkrinh , monasei . Mh>t j ou+n ajriqmw|~ sugce>h|v uJposta>seiv , Mh>t j a\n zeosin?

  Mi>a tria , ei=v Qeotwr .—Greg. Naz. Iamb. Car. 3. Proskunw~men than toi~v prisi< zeo>that .—Idem. Orat., 24. See Thom. 22, q. 84, A. 3, q. 84, a. 1; Alexan. Ales. Sum. Theol., p. 3, q. 30, m. 1. a. 3. Deuteronomy 33:3; Jeremiah 31:3; John 3:16, 5:42, 14:21; Romans 5:5, 8:39; Ephesians 2:4; 1 John 2:15, 4:10,11; Hebrews 12:6. “Multo ejmfatikw>teron loquitur quam si Deum diceret summopere, atque adeo infinite nos amare, cum Deum dicit erga nos ipsam charitatem esse, cujus latissimum tekmh>rion profert.”— Beza in loc. “Qumodo igitur negat? negat secundum quid; hoc est, negat se ideo rogaturum patrem, ut patrem illis concilet, et ad illos amandos et exaudiendos flectat; quasi non sit suapte sponte erga illos propensus.

  Voluit ergo Christus his verbis persuadere apostolis, non solum se, sed etiam ipsum patrem illos complecti amore maximo. Et ita patrem eos amare, ac promptum habere animum illis gratificandi, et benefaciendi, ut nullius, neque ipsius filii opus habeat tali intercessione, qua solent placari, et flecti homines non admodum erga aliquem bene affecti,” etc.—Zanc. de trib. nom. Elo., lib. 4, cap. 9. Vid. Hilar de Trinit., lib 6. p. 97., ed. Eras. “Diligi a patre, recipi in amicitiam summi Dei; a Deo foveri, adeoque Deo esse in deliciis.”—Bucerus in loc. “Te quod attinet non sumus sollicit,—illud modo desideramus, ut patrem nobis vel semel intueri concedatur.”—Cartwright Har. in John 14:8.

  GOTO NEXT CHAPTER - JOHN OWEN INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 80+ volumes of books at one time. Nave's Topical Bible Search Engine. Easton's Bible Dictionary Search Engine. Systematic Theology Search Engine.