Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • INJIL UMA - COLOSSIANS 3

  BAB DAHULU - BAB DEPAN - TOLONG


  3:1 Kita' to mepangala' hi Kristus, ma'ala ta'uli' rapotuwu' nculii' -tamo hangkaa-ngkania hante Kristus, apa' Alata'ala mpowai' -ta katuwua' to bo'u ngkai posidaia' -ta hante Hi'a. Jadi', apa' rapotuwu' nculii' mpu'u-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus-e, kana tapali' -mi napa to hi suruga, hi kariaa-na Kristus mohura hi mali ngka'ana Alata'ala.

  3:2 Batua-na: tapenonoi katuwu' -ta to bo'u to mosidai' hante Kristus to hi suruga, neo' -pi ntora tapenonoi katuwua' -ta to hi dunia' -wadi.

  3:3

  3:4 Apa' kita' toi, ma'ala ta'uli' mate-tamo hangkaa-ngkania hante Hi'a. Pai' tarata-mi katuwua' to bo'u ngkai Kristus, to mo'oha' dohe Alata'ala hi suruga. Kristus toe-imile to mpowai' -ta katuwua' to bo'u. Tempo toi, ko'ia-i tahiloi. Tapi' ane rata nculii' -i-damo mpai', napopehuwu-mi kabohe tuwu' -na. Pai' kita' wo'o mpai' ompi', rapomobohe wo'o-ta-tawo hangkaa-ngkania hante Hi'a.

  3:5 Jadi', apa' mate-tamo hangkaa-ngkania hante Kristus-e, kana tabahaka-mi kehi-ta to mosidai' hante tuwu' -ta to ri'ulu. Neo' mobualo', neo' mogau' sala' ba mpobabehi gau' -gau' to uma tumotoa ntani' -na. Neo' mpokahina to dada'a, neo' mpokahina anu doo. Apa' tauna to mogau' hewa toe, ma'ala ta'uli' mepue' -ra hi napa to rapokahina toe.

  3:6 Pai' Alata'ala bate mpokaroe tauna to mpotiboki hawa' -na.

  3:7 Ri'ulu, kako'ia-ni mengkoru hi Alata'ala, bate toe-mi gau' -ni.

  3:8 Tapi' tempo toi, tabahaka mpu'u-mi hawe'ea kehi to hewa toe. Neo' moroe, neo' mowuku nono, neo' mohuku'. Neo' -hawo howa' ngkai wiwi-ta lolita peruge', petuntui' ba petarahu.

  3:9 Neo' moboa' hi doo. Tabahakai hawe'ea kehi to hewa toe, apa' tebahaka-tamo ngkai katuwu' -ta pai' gau' -ta to ri'ulu to tatuku' kako'ia-ta mepangala' hi Pue' Yesus,

  3:10 pai' tarata-mi katuwua' to bo'u, apa' Alata'ala mpajadi' -ta manusia' to bo'u. Nabo'ui ncuu nono-ta bona tatuku' kehi-na, pai' bona ta'inca mpu'u-mpu'u-i.

  3:11 Jadi', apa' napajadi' -tamo manusia' to bo'u-e, uma-pi tapoposisala to Yahudi pai' to bela-ra to Yahudi, apa' hi poncilo Alata'ala hibalia-wadi tauna to ratini' pai' tauna to uma ratini'. Uma napelence tauna to mosikola ba to uma mosikola, maradika ba batua. Kristus toe-mi poko-na ngkai hawe'ea, pai' Hi'a-mi to mpo'ohai' -ta hawe'ea.

  3:12 Alata'ala mpoka'ahi' -ta pai' napelihi-tamo jadi' bagia-na to moroli'. Toe pai' kana mometulungi-ta pai' lompe' nono-ta hadua bo hadua, pakadingki' nono-ta, paka'olu kehi-ta, pai' mosabara hi doo.

  3:13 Neo' ntima' sala' doo ba mowuku nono hi doo. Ampungi doo to masala' hi kita'. Hewa Pue' mpo'ampungi sala' -ta, wae wo'o kita' kana mpo'ampungi doo-ta to masala' hi kita' hante karoli' nono-ta.

  3:14 Meliu ngkai toe, kana momepoka'ahi' -ta, apa' ane momepoka'ahi' -ta, hintuwu' -tamo hante uma ria ruke-na.

  3:15 Alata'ala mpokio' -tamo pai' napajadi' -ta hewa hawoto lau hi rala posidaia' -ta hante Kristus. Jadi', neo' tababehi napa-napa to mpokero kahintuwuaa' pai' karodoa nono-ta to ngkai Kristus toe. Pai' mpo'uli' tarima kasi oa' -ta.

  3:16 Lolita Kristus kana tapo'enu', tapoluba', pai' tapoinono oa'. Mometudui' pai' momerohoi ngkanono-ta, ntuku' hawe'ea kanotoa nono-ta. Mpoporona' -ta mazmur, rona' pe'une' pai' rona' ntani' -na to nawai' -taka Inoha' Tomoroli'. Morona' -ta ngkai nono-ta mpu'u mpo'uli' tarima kasi hi Alata'ala.

  3:17 Napa-napa to tababehi, to talolita, babehi pai' lolita-mi hi rala hanga' Pue' Yesus. Pai' uli' tarima kasi hi Alata'ala to Tuama hi rala hanga' Pue' Yesus.

  3:18 Hawe'ea to motomanei, mengkoru-koi hi tomane-ni, hewa to masipato' hi tobine to mpotuku' Pue'.

  3:19 Pai' koi' wo'o tomane, neo' -koi karapo' hi tobine-ni, kana nipoka'ahi' -ra.

  3:20 Ana' -ana', tuku' hawe'ea hawa' totu'a-ni, apa' toe to masipato' hi ana' to mpotuku' Pue', pai' toe to napokono Pue'.

  3:21 Pai' koi' to tuama, neo' nipedahi nono ana' -ni, bona neo' mpai' mere' nono-ra.

  3:22 Ompi' -ompi' to tuwu' batua, tuku' hawe'ea hawa' maradika-ni to hi dunia' toi. Neo' nituku' hawa' -ra nto'u-ni rahilo-wadi apa' kadoko' -ni ra'une' -wadi. Tuku' hawa' -ra ngkai kabula nono-ni, hewa pengkoru-ni hi Pue'.

  3:23 Napa-napa pobago to rahubui-kokoi, nipobago hante nono mpu'u, niponcawa pobago-ni hi Pue', uma muntu' hi manusia'.

  3:24 Penonoi-koi: Pue' moto mpai' to mpowai' -koi hiwili-na, hewa to najanci hi hawe'ea tauna to napo'ana'. Kristus, Hi'a-mi Maradika-ni, pai' koi' -mi batua-na.

  3:25 Hema-hema to mpobabehi to dada'a, narata moto mpai' hiwili bago-na to dada'a, apa' Pue' uma mpelence tauna.

  BAB DEPAN - INJIL INDEKS & MENCARI

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Injil Melayu Mencari Injil Bahasa Mencari Injil Javanese Mencari