Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • DANISH BIBLE - NEHEMIAH 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  12:1 Følgende er Præsterne og Leviter, der drog op med Zerubbabel, Sjealtiels Søn, og Jesua: Seraja, Jirmeja, Ezra,

  12:2 Amarja, Malluk, Hattusj.

  12:3 Sjekanja, Harim, Meremot,

  12:4 Iddo, Ginnetoj, Abija,

  12:5 Mijjamin, Ma`adja, Bilga,

  12:6 Sjemaja, Jojarib, Jedaja,

  12:7 Sallu, Amok, Hilkija og Jedaja. Det var Overhovederne for Præsterne og deres Brødre på Jesuas Tid.

  12:8 Leviterne: Jesua, Binnuj, Kadmiel, Sjerebja, Juda, Mattanja, der sammen med sine Brødre forestod Lovsangen,

  12:9 medens Bakbukja og Unni sammen med deres Brødre stod over for dem efter deres Afdelinger.

  12:10 Jesua avlede Jojakim, Jojakim avlede Eljasjib, Eljasjib avlede Jojada,

  12:11 Jojada avlede Johanan, og Johanan avlede Jaddua.

  12:12 På Jojakims Tid var Overhovederne for Præsternes Fædrenehuse følgende: Meraja for Seraja, Hananja for Jirmeja,

  12:13 Mesjullam for Ezra, Johanan for Amarja,

  12:14 Jonatan for Malluk, Josef for Sjebanja,

  12:15 Adna for Harim, Helkajtor Merajot,

  12:16 Zekarja for Iddo, Mlesjullam for Ginneton,

  12:17 Zikri for Abija,....... for Minjamin, Piltaj for Ma`adja,

  12:18 Sjammua for Bilga, Jonatan for Sjemaja,

  12:19 Mattenaj for Jojarib, Uzzi for Jedaja,

  12:20 Kallaj for Sallu, Eber for Amok,

  12:21 Hasjabja for Hilkija og Netan`el for Jedaja.

  12:22 Leviterne: I Eljasjibs, Jojadas, Johanans og Jadduas Dage optegnedes Overhovederne for Fædrenehusene og Præsterne indtil Perseren Darius`s Regering.

  12:23 Af Levis Efterkommere optegnedes Overhovederne for Fædrenehusene i Krønikebogen ned til Johanans, Eljasjibs Søns, Dage.

  12:24 Og Leviternes Overhoveder var: Hasjabja, Sjerebja, Jesua, Binnuj, Kadmiel og deres Brødte, der stod over for dem for at synge Lovsangen og Takkesangen efter den Guds Mand Davids Bud, den ene Afdeling efter den anden;

  12:25 og Mattanja, Bakbukja og Obadja, Mesjullam, Talmon og Akkub var Dørvogtere og holdt Vagt ved Portenes Forrådskamre.

  12:26 Disse var Overhoveder på Jojakims Tid, en Søn af Jesua, en Søn af Jozadak, og på Statholderen Nehemias`s og Præsten Ezra den Skriftlærdes Tid.

  12:27 Da Jerusalems Mur skulde indvies opsøgte man Leviterne alle Vegne, hvor de boede, og bragte dem til Jerusalem, for at de skulde fejre Indvielsen med Fryd og Takkesang, med Sang, Cymbler, Harper og Citre.

  12:28 Da samledes Sangerne fra Egnen om Jerusalem og fra Netofatifernes Landsbyer,

  12:29 fra Bet-Gilgal, fra Gebas og Azmavets Marker; thi Sangerne havde bygget sig Landsbyer rundt om Jerusalem.

  12:30 Da Præsterne og Leviterne havde renset sig, rensede de Folket, Portene og Muren.

  12:31 Så lod jeg Judas Øverster stige op på Muren og opstillede to store Lovprisningstog. Det ene drog til højre oven på Muren ad Møgporten til,

  12:32 og med det fulgte Hosjaja og den ene Halvdel af Judas Øverster;

  12:33 dernæst nogle af Præsterne med Trompeter, Azarja, Ezra, Mesjullam,

  12:34 Juda, Benjamin, Sjemaja og Jirmeja;

  12:35 endvidere Zekarja, en Søn af Jonatan, en Søn af Sjemaja, en Søn af Mattanja, en Søn af Mika, en Søn af Zakkur, en Søn af Asaf,

  12:36 og hans Brødre Sjemaja, Azar`el, Milalaj, Gilalaj, Ma`aj, Netan`el, Juda, Hanani med den Guds Mand Davids Musikinstrumenter, med Ezra den Skriftlærde i Spidsen;

  12:37 og de gik over Kildeporten; derpå gik de lige ud op ad Trinene til Davidsbyen, ad Opgangen på Muren oven for Davids Palads hen til Vandporten mod Øst.

  12:38 Det andet Lovprisningstog, hvor jeg og den anden Halvdel af Folkets Øverster var med, drog til venstre oven på Muren, over Ovntårnet til den brede Mur

  12:39 og videre over Efraimsporten, den gamle Port, Fiskeporten, Hanan`eltårnet og Meatårnet til Fåreporten og stillede sig op i Fængselsporten.

  12:40 Derpå stillede de to Lovprisningstog sig op i Guds Hus, jeg sammen med Halvdelen af Øversterne

  12:41 og Præsterne Eljakim, Ma`aseja, Minjamin, Mika, Eljoenaj, Zekarja, Hananja med Trompeter,

  12:42 endvidere Ma`aseja, Sjemaja, El`azar, Uzzi, Johanan, Malkija, Elam og Ezer. Og Sangerne stemte i, ledede af Jizraja.

  12:43 På den Dag ofrede de store Slagtofre og var glade, thi Gud havde bragt dem stor Glæde; også Kvinderne og Børnene var glade; og Glæden i Jerusalem hørtes langt bort.

  12:44 På den Dag indsattes der Mænd til at have Tilsyn med de Kamre, der brugtes til Forrådene, Offerydelserne, Førstegrøden og Tienden, for i dem at opsamle de i Loven foreskrevne Afgifter til Præsterne og Leviterne fra de forskellige Bymarker, thi Juda glædede sig over Præsterne og Leviterne, der gjorde tjeneste;

  12:45 og disse tog Vare på, hvad der var at varetage for deres Gud og ved Renselsen, ligesom også Sangerne og Dørvogterne gjorde deres Gerning efter Davids og hans Søn Salomos Bud.

  12:46 Thi allerede på Davids Tid var Asaf Leder for Sangerne og for Lov- og Takkesangene til Gud.

  12:47 Hele Israel gav på Zerubbabels og Nehemias`s Tid Afgifter til Sangerne og Dørvogterne, efter som det krævedes Dag for Dag; og de gav Leviterne Helliggaver, og Leviterne gav Arons Sønner Helliggaver.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine