Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - MATTHEW 24

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  24:1 Og Jesus gikk ut av templet og drog derfra, og hans disipler kom til ham for å vise ham templets bygninger.

  24:2 Men han svarte og sa til dem: Ser I ikke alt dette? Sannelig sier jeg eder: Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.

  24:3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?

  24:4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!

  24:5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

  24:6 Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.

  24:7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.

  24:8 Men alt dette er begynnelsen til veene.

  24:9 Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

  24:10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;

  24:11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.

  24:12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

  24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

  24:14 Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vidnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

  24:15 Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! -

  24:16 da må de som er i Judea, fly til fjells,

  24:17 og den som er på taket, ikke stige ned for å hente noget fra sitt hus,

  24:18 og den som er ute på marken, ikke vende tilbake for å hente sin kappe.

  24:19 Ve de fruktsommelige og dem som gir die, i de dager!

  24:20 Men bed at eders flukt ikke må skje om vinteren eller på sabbaten!

  24:21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nu, og heller ikke skal bli.

  24:22 Og blev ikke de dager forkortet, da blev intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

  24:23 Om nogen da sier til eder: Se, her er Messias, eller der, da skal I ikke tro det.

  24:24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

  24:25 Se, jeg har sagt eder det forut.

  24:26 Om de da sier til eder: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke!

  24:27 For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

  24:28 Hvor åtselet er, der skal ørnene samles.

  24:29 Men straks efter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

  24:30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.

  24:31 Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

  24:32 Lær en lignelse av fikentreet: Så snart det kommer saft i dets grener, og dets blader springer ut, da vet I at sommeren er nær;

  24:33 således skal også I, når I ser alt dette, vite at han er nær for døren.

  24:34 Sannelig sier jeg eder: Denne slekt skal ingenlunde forgå før alt dette skjer.

  24:35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.

  24:36 Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader.

  24:37 Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være;

  24:38 for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken,

  24:39 og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.

  24:40 Da skal to være ute på marken; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.

  24:41 To kvinner skal male på kvernen; en blir tatt med, og en blir latt tilbake.

  24:42 Våk derfor! for I vet ikke hvad dag eders Herre kommer.

  24:43 Men det skal I vite at dersom husbonden visste i hvilken nattevakt tyven kom, da vilde han våke, og ikke la nogen bryte inn i sitt hus.

  24:44 Derfor vær også I rede! for Menneskesønnen kommer i den time I ikke tenker.

  24:45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?

  24:46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer.

  24:47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier.

  24:48 Men dersom den onde tjener sier i sitt hjerte: Min herre gir sig tid,

  24:49 og så gir sig til å slå sine medtjenere og eter og drikker med drankerne,

  24:50 da skal denne tjeners herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke vet,

  24:51 og hugge ham sønder og gi ham Iodd og del med hyklerne; der skal være gråt og tenners gnidsel.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine