Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • NORWEGIAN BIBLE - NEHEMIAH 12

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - HELP


  12:1 Dette er de prester og levitter som drog hjem med Serubabel, Sealtiels sønn, og Josva: Seraja, Jirmeja, Esras,

  12:2 Amarja, Malluk, Hattus,

  12:3 Sekanja, Rehum, Meremot,

  12:4 Iddo, Ginnetoi, Abia,

  12:5 Mijamin, Ma`adja, Bilga,

  12:6 Semaja, Jojarib, Jedaja,

  12:7 Sallu, Amok, Hilkia og Jedaja. Disse var overhodene for prestene og for sine brødre på Josvas tid.

  12:8 Og levittene var: Josva, Binnui, Kadmiel, Serebja, Juda og Mattanja, som sammen med sine brødre forestod lovsangen,

  12:9 mens deres brødre Bakbukja og Unno stod midt imot dem for å vareta sin tjeneste.

  12:10 Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasib, Eljasib fikk Jojada,

  12:11 Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.

  12:12 På Jojakims tid var disse prestenes familie-overhoder: for Serajas familie Meraja, for Jirmejas Hananja,

  12:13 for Esras` Mesullam, for Amarjas Johanan,

  12:14 for Melukis Jonatan, for Sebanjas Josef,

  12:15 for Harims Adna, for Merajots Helkai,

  12:16 for Iddos Sakarias, for Ginnetons Mesullam,

  12:17 for Abias Sikri, for Minjamins, for Moadjas Piltai,

  12:18 for Bilgas Sammua, for Semajas Jonatan,

  12:19 for Jojaribs Mattenai, for Jedajas Ussi,

  12:20 for Sallais Kallai, for Amoks Eber,

  12:21 for Hilkias Hasabja og for Jedajas Netanel.

  12:22 I Eljasibs, Jojadas, Johanans og Jadduas tid blev levittenes familieoverhoder optegnet, likeså prestene under perseren Darius` regjering.

  12:23 Familie-overhodene for Levis barn blev optegnet i krønikeboken, og det like til Johanans, Eljasibs sønns tid.

  12:24 Levittenes overhoder var: Hasabja, Serebia og Josva, Kadmiels sønn, og deres brødre stod midt imot dem for å love og prise Gud, således som den Guds mann David hadde befalt, flokk ved flokk.

  12:25 Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon og Akkub holdt som dørvoktere vakt over forrådskammerne ved portene.

  12:26 Disse levde i Jojakims, Josvas sønns, Josadaks sønns tid, og i stattholderen Nehemias` og i presten Esras`, den skriftlærdes, tid.

  12:27 Til innvielsen av Jerusalems mur hentet de levittene fra alle deres bosteder og førte dem til Jerusalem for å holde innvielse og gledesfest både med lovprisning og med sang, med cymbler, harper og citarer.

  12:28 Og sangernes barn kom sammen både fra landet rundt om Jerusalem og fra netofatittenes landsbyer

  12:29 og fra Bet-Haggilgal og fra Gebas og Asmavets jorder; for sangerne hadde bygget sig landsbyer rundt omkring Jerusalem.

  12:30 Og prestene og levittene renset sig, og de renset folket og portene og muren.

  12:31 Da lot jeg Judas høvdinger stige op på muren, og jeg opstilte to store lovsangskor og festtog; det ene gikk til høire ovenpå muren frem til Møkkporten;

  12:32 og efter dem gikk Hosaja og halvdelen av Judas høvdinger,

  12:33 Asarja, Esras og Mesullam,

  12:34 Juda, Benjamin, Semaja og Jirmeja

  12:35 og likeså nogen av prestenes barn, som bar trompeter; det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Semaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf,

  12:36 og hans brødre Semaja og Asarel, Milalai, Gilalai, Ma`ai, Netanel, Juda og Hanani med den Guds mann Davids sanginstrumenter; og Esras, den skriftlærde, gikk foran dem.

  12:37 De gikk over Kildeporten og rett frem, opover trappene til Davids stad, der hvor en stiger op på muren ovenfor Davids hus, helt frem til Vannporten i øst.

  12:38 Det andre lovsangskor gikk til den motsatte side, og jeg fulgte efter det med den andre halvdel av folket, ovenpå muren, ovenfor Ovnstårnet, bort til den brede mur,

  12:39 og over Efra`im-porten, den gamle port og Fiskeporten, forbi Hananel-tårnet og Mea-tårnet, helt frem til Fåreporten; de stanset ved Fengselsporten.

  12:40 Således stod begge lovsangskorene ved Guds hus, likeså jeg og halvdelen av formennene med mig

  12:41 og prestene Eljakim, Ma`aseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja og Hananja med trompeter,

  12:42 og Ma`aseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Og sangerne istemte sangen, og den som ledet den, var Jisrahja.

  12:43 De ofret den dag store offer og gledet sig, for Gud hadde latt dem vederfares en stor glede; også kvinnene og barna gledet sig, og jubelen i Jerusalem hørtes lang vei.

  12:44 Samme dag blev det innsatt menn som skulde ha tilsyn med forrådskammerne for de hellige gaver, førstegrøden og tiendene; der skulde de samle fra bymarkene det som efter loven tilkom prestene og levittene; for det var glede i Juda over at prestene og levittene nu utførte sin tjeneste.

  12:45 Og de varetok hvad det var å vareta for deres Gud, og hvad det var å vareta ved renselsen; likeså varetok sangerne og dørvokterne sin tjeneste, således som David og hans sønn Salomo hadde befalt.

  12:46 For allerede i gammel tid, i Davids og Asafs dager, var det ledere for sangerne, og det lød lov- og takkesanger til Gud.

  12:47 Og i Serubabels og Nehemias` dager gav hele Israel sangerne og dørvokterne det som tilkom dem for hver dag; og de gav levittene hellige gaver, og levittene gav Arons barn hellige gaver.

  GOTO NEXT CHAPTER - BIBLE INDEX & SEARCH

  God Rules.NET
  Search 100+ volumes of books at one time. Luther Bible Search Engine. Elberfelder Bible Search Engine. German SCH Bible Search Engine