Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - LUKE 12

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  12:1 Между това, като се събра едно многохилядно множество, дотолкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

  12:2 Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.

  12:3 Затова, каквото сте говорили на тъмно, ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи, ще се разгласи от покрива.

  12:4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят.

  12:5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: Бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да! Казвам ви, от него да се боите.

  12:6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? И ни едно от тях не е забравено пред Бога.

  12:7 Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчетата.

  12:8 И казвам ви: Всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповяда и Човешкият Син пред Божиите ангели;

  12:9 но ако се отрече някой от Мене пред човеците, ще бъде отречен пред Божиите ангели.

  12:10 И всекиму, който би казал дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой похули Святия Дух, няма да му се прости.

  12:11 И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще отговорите, или какво ще кажете.

  12:12 Защото Святият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.

  12:13 И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството.

  12:14 А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил съдия или делач над вас?

  12:15 И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.

  12:16 И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод.

  12:17 И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя, защото нямам где да събера плодовете си.

  12:18 И рече: Ето какво ще направя: Ще съборя житниците си, и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си.

  12:19 И ще река на душата си: Душо, имаш много бла<%-9>г<%-27>`<%0>а, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се.

  12:20 А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде?

  12:21 Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

  12:22 Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете.

  12:23 Защото животът е повече от храната, и тялото_— от облеклото.

  12:24 Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!

  12:25 И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?

  12:26 И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго?

  12:27 Разгледайте кремовете как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях.

  12:28 И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери!

  12:29 И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте;

  12:30 защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.

  12:31 Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави.

  12:32 Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.

  12:33 Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.

  12:34 Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

  12:35 Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени;

  12:36 и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа.

  12:37 Блажени ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи.

  12:38 И ако дойде на втора стража, или на трета стража, и ги намери така, блажени са ония слуги.

  12:39 Но това да знаете, че ако домакинът беше знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата.

  12:40 Бъдете, прочее, и вие готови; защото в час, когато Го не мислите, Човешкият Син ще дойде.

  12:41 Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тая притча, или и на всичките?

  12:42 Господ каза: Кой е, прочее, онзи верен и благоразумен настойник, когото господаря му ще постави над домочадието си, да им дава на време определената храна?

  12:43 Блажен онзи слуга, чийто господар, когато си дойде, го намери, че прави така.

  12:44 Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот.

  12:45 Но ако онзи слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие момчетата и момичетата, да яде, да пие и да се опива,

  12:46 то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните.

  12:47 И онзи слуга, като е знаел волята на господаря си, но не е приготвил, нито постъпил по волята му, ще бъде много бит.

  12:48 А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

  12:49 Огън дойдох да хвърля на земята; и какво повече да искам, ако се е вече запалил?

  12:50 Но имам кръщение, с което трябва да се кръстя; и колко се утеснявам докле се извърши!

  12:51 Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла.

  12:52 Защото отсега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима.

  12:53 Ще се разделят баща против син и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си и снаха против свекърва си.

  12:54 Казваше още на народа: Когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате: Дъжд ще вали, и така става.

  12:55 И когато духа южен вятър казвате: Ще стане жега, и става.

  12:56 Лицемери! Лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате?

  12:57 А защо и от само себе си не съдите що е право?

  12:58 Защото, когато отиваш с противника си да се я явиш пред управителя, постарай се по пътя да се отървеш от него, да не би да те завлече при съдията и съдията да те предаде на служителя, и служителят да те хвърли в тъмница.

  12:59 Казвам ти, никак няма да излезеш от там, докле не изплатиш и най-последното петаче.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск