Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - LUKE 22

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  22:1 О А Той им рече: Ето, като влезте в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете подир него в къщата, в която влезе,

  22:2 И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го умъртвят; защото се бояха от людете.

  22:3 Тогава влезе Сатаната в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте;

  22:4 и той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата, как да им Го предаде.

  22:5 И те се зарадваха, и се обещаха да му дадат пари.

  22:6 И той се съгласи, и търсеше сгоден случай да Го предаде, когато би отсъствувало множеството.

  22:7 И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да жертвуват пасхата.

  22:8 И прати Исус Петра и Иоана, и рече: Идете и ни пригответе, за да ядем пасхата.

  22:9 А те Му казаха: Где искаш да приготвим?

  22:11 и речете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: Где е приемната стая, в която ще ям пасхата с учениците Си?

  22:12 И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана; там пригответе.

  22:13 И като отидоха, намериха както им беше казал; и приготвиха пасхата.

  22:14 И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.

  22:15 И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да страдам;

  22:16 защото ви казвам, че няма вече да я ям докле се не изпълни в Божието царство.

  22:17 И като прие чаша, благодари и рече: Вземете това и разделете го помежду си;

  22:18 защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.

  22:19 И взе хляб, и, като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание.

  22:20 Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

  22:21 Но, ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мене на трапезата.

  22:22 Защото Човешкият Син наистина отива, според както е било определено; но горко на този човек, чрез когото се предава!

  22:23 И те почнаха да се питат помежду си, кой ли от тях ще е този, който ще стори това.

  22:24 Стана още и препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям.

  22:25 А Той им рече: Царете на народите господаруват над тях, и тия, които ги владеят се наричат благодетели.

  22:26 Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-младия, и който началствува_— като онзи, който слугува.

  22:27 Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм всред вас, като онзи, който слугува.

  22:28 А вие сте ония, които устояхте с Мене в Моите изпитни.

  22:29 Затова, както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас,

  22:30 да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.

  22:31 [И Рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;

  22:32 но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

  22:33 Петър Му рече: Господи, готов съм да отида с Тебе и в тъмница и на смърт.

  22:34 А Той рече: Казвам ти, Петре, петелът няма да пее днес, докато не си се отрекъл три пъти, че Ме не познаваш.

  22:35 И рече им: Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо.

  22:36 И рече им: Но сега, който има кесия, нека я вземе, така и торба; и който няма кесия нека продаде дрехата си и нека си купи нож;

  22:37 защото ви казвам, че трябва да се изпълни в Мене и това писание: "И към беззаконници биде причислен", защото писаното за Мене наближава към своето изпълнение.

  22:38 И те рекоха: Господи, ето тук има два ножа. А Той им рече: Доволно е.

  22:39 И излезе да отиде по обичая Си на Елеонския хълм; подир Него отидоха и учениците.

  22:40 И като се намери на мястото, рече им: Молете се да не паднете в изкушение.

  22:41 И Той се отдели от тях колкото един хвърлей камък, и като коленичи, молеше се, думайки:

  22:42 Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.

  22:43 И яви Му се ангел от небето и Го укрепяваше.

  22:44 И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.

  22:45 И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб; и рече им:

  22:46 Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение.

  22:47 Докато още говореше, ето едно множество; и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях; и приближи се до Исуса, за да Го целуне.

  22:48 А Исус му рече: Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син?

  22:49 И тия, които бяха около Исуса, като видяха какво щеше да стане, рекоха: Господи, да ударим ли с нож?

  22:50 И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо,

  22:51 а Исус проговори, казвайки: Оставете до тука; и допря се до ухото му и го изцели.

  22:52 А на дошлите против Него главни свещеници, началници на храмовата стража и на старейшините Исус рече: Като срещу разбойник ли сте излезли с ножове и сопи?

  22:53 когато бях всеки ден с вас в храма, не простряхте ръце против Мене. Но сега е вашият час и на властта на тъмнината.

  22:54 И като Го хванаха, заведоха Го, и въведоха Го в къщата на първосвещеника. А Петър вървеше подире издалеч.

  22:55 И когато бяха наклали огън насред двора и бяха насядали около него, то и Петър седна между тях.

  22:56 И една слугиня, като го видя седнал до пламъка, вгледа се в него и рече: И тоя беше с Него.

  22:57 А той се отрече, казвайки: Жено, не Го познавам.

  22:58 След малко друг го видя и рече: И ти си от тях. Но Петър рече: Човече, не съм.

  22:59 И като се мина около един час, друг някой настоятелно казваше: Наистина и той беше с Него, защото е галилеянин.

  22:60 А Петър рече: Човече, не зная що казваш. И начаса, докато още говореше, един петел изпя.

  22:61 И Господ се обърна та погледна Петра. И Петър си спомни думата на Господа, как му беше казал: Преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от Мене.

  22:62 И излезе вън, та плака горко.

  22:63 И мъжете, които държаха Исуса, ругаеха Го и Го биеха,

  22:64 и като Го закриваха [удряха Го по лицето и] питаха Го, казвайки: Познай кой Те удари.

  22:65 И много други хули изговориха против Него.

  22:66 И като се разсъмна, събраха се народните старейшини, главни свещеници и книжници, и Го заведоха в синедриона си и Му рекоха:

  22:67 Ако си Ти Христос, кажи ни. А Той рече: Ако ви кажа, няма да повярвате;

  22:68 и ако ви задам въпрос, не ще отговорите.

  22:69 Но отсега нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Божията сила.

  22:70 И те всички казаха: Тогава Божият Син ли си Ти? А Той им рече: Вие право казвате, защото Съм.

  22:71 А те рекоха: Каква нужда имаме вече от свидетелство? Защото сами ние чухме от устата Му.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск