Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Poslije toga David porazi Filistejce i pokori ih te ote Gat s njegovim selima iz filistejskih ruku.

  18:2 Porazio je i Moapce i oni postadoe Davidovi podanici koji su mu donosili danak.

  18:3 David je porazio i Hadadezera, sopskoga kralja u Hamatu, kad je iziao da utvrdi svoju vlast do rijeke Eufrata.

  18:4 David zarobi od njega tisuu bojnih kola, sedam tisua konjanika i dvadeset tisua pjeaka; ispresijecao je petne ile svim konjima od bojnih kola, ostavio ih je samo stotinu.

  18:5 Damaanski su Aramejci bili doli u pomo Hadadezeru, sopskome kralju, ali je David pobio meu Aramejcima dvadeset i dvije tisue ljudi.

  18:6 Postavio je namjesnike u Damaanskom Aramu. Tako Aramejci postadoe Davidovi podanici i moradoe mu plaati danak. Jahve je davao pobjedu Davidu kuda je god iao.

  18:7 David zaplijeni zlatne titove to ih imahu Hadadezerove sluge i donese ih u Jeruzalem.

  18:8 I iz Hadadezerovih gradova Tibhata i Kuna odnio je silni tu od kojega je Salomon nainio mjedeno more, stupove i tuano posue.

  18:9 Kad je uo hamatski kralj Tou da je David porazio svu vojsku Hadadezera, sopskoga kralja,

  18:10 posla svoga sina Hadorama kralju Davidu da ga pozdravi i da mu estita to je vojevao protiv Hadadezera i porazio ga, jer je Tou bio u ratu s Hadadezerom; i da mu odnese svakojakih zlatnih, srebrnih i tuanih predmeta.

  18:11 I njih je kralj David posvetio Jahvi sa srebrom i zlatom to ga bijae uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amaleana.

  18:12 Sarvijin sin Abiaj pobio je osamnaest tisua Edomaca u Slanoj dolini.

  18:13 David je postavio namjesnike po Edomu. Tako su svi Edomci postali Davidove sluge. I kuda je god David iao, Jahve mu davae pobjedu.

  18:14 David kraljevae nad svim Izraelom inei pravo i pravicu svemu svome narodu.

  18:15 Sarvijin je sin Joab bio zapovjednik vojske; Ahiludov sin Joafat bijae tajni savjetnik.

  18:16 Ahitubov sin Sadok i Ahimelekov sin Ebjatar bili su sveenici, ava pisar.

  18:17 Jojadin sin Benaja bio je nad Kereanima i Peleanima, a Davidovi su sinovi bili prvi do kralja.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .