Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1SAMUEL 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Tada dooe ljudi iz Kirjat Jearima i odnesoe Koveg Jahvin sebi. Unesoe ga u kuu Abinadabovu, na uzviici, i posvetie njegova sina Eleazara da uva Koveg Jahvin.

  7:2 Od dana kad je Koveg bio postavljen u Kirjat Jearimu, proe mnogo vremena - dvadeset godina - i sav je dom Izraelov uzdisao za Jahvom.

  7:3 Tada Samuel progovori svemu domu Izraelovu ovako: "Ako se od svega srca svoga vraate Jahvi, uklonite iz svoje sredine tue bogove, baale i atarte, i upravite srce svoje Jahvi i njemu jedinome sluite. Tada e vas on izbaviti iz ruke Filistejaca."

  7:4 Sinovi Izraelovi uklonie nato baale i atarte i sluahu jedinome Jahvi.

  7:5 Samuel tada zapovjedi: "Skupite sve sinove Izraelove u Mispu da se pomolim Jahvi za vas."

  7:6 Oni se dakle skupie u Mispi; ondje su grabili vodu i izlijevali je pred Jahvom. I postili su onaj dan i priznavali: "Sagrijeili smo Jahvi!" I Samuel je sudio sinovima Izraelovim u Mispi.

  7:7 Kad su Filistejci uli da su se sinovi Izraelovi skupili u Mispi, krenu filistejski knezovi da napadnu na Izraela. Kad to vidjee sinovi Izraelovi, uplaie se Filistejaca.

  7:8 I zamolie sinovi Izraelovi Samuela: "Ne prestaj vapiti za nas Jahvi, Bogu naemu, da nas izbavi iz ruke Filistejaca."

  7:9 Samuel uze jedno janje sisane i prinese ga Jahvi kao rtvu paljenicu i glasno se pomoli Jahvi za Izraela, i Jahve ga uslia.

  7:10 Dok je Samuel prinosio rtvu paljenicu, Filistejci su doli da udare na Izraela, ali Jahve toga dana zagrmi silnom grmljavinom na Filistejce i tako ih prestrai i smete da su podlegli Izraelu.

  7:11 Ratnici izraelski izioe iz Mispe i potjerae Filistejce, tukui ih sve do ispod Bet Kara.

  7:12 A Samuel uze jedan kamen i postavi ga izmeu Mispe i Jeane i nazva ga imenom Eben Haezer govorei: "Dovde nam je Jahve pomogao."

  7:13 Tako su Filistejci bili ponieni i nikada vie ne navalie na zemlju Izraelovu, a ruka je Jahvina pritiskivala Filistejce svega vijeka Samuelova.

  7:14 I gradove koje Filistejci bijahu zauzeli od Izraela vratie se njemu, od Ekrona do Gata, i Izrael oslobodi njihovo podruje iz ruke filistejske. I bio je mir izmeu Izraela i Amorejaca.

  7:15 Samuel je bio sudac u Izraelu svega svoga vijeka.

  7:16 Svake je godine obilazio Betel, Gilgal i Mispu i u svim je tim mjestima sudio Izraelu.

  7:17 Zatim se vraao u Ramu, jer je ondje imao svoju kuu i ondje je sudio Izraelu. Ondje je podigao i rtvenik Jahvi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .