Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 5

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  5:1 Tada se sabrae sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoe: "Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa.

  5:2 Jo prije, dok je jo aul bio kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Jahve ti je rekao: 'Ti e pasti moj izraelski narod i ti e biti knez nad Izraelom!'"

  5:3 Tako dooe sve izraelske starjeine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Jahvom; i pomazae Davida za kralja nad Izraelom.

  5:4 Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je etrdeset godina.

  5:5 U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i est mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevae trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.

  5:6 David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su ivjeli u onoj zemlji. Ali oni poruie Davidu: "Nee ui ovamo! Slijepci e te i kljasti odbiti!" (To je imalo znaiti: David nee ui ovamo.)

  5:7 Ipak David osvoji Sionsku tvravu, to jest Davidov grad.

  5:8 Onoga dana ree David: "Tko god pobije Jebusejce i popne se kroz prorov ..." A kljaste i slijepe mrzi David iz sve due. (Stoga se kae: Slijepci i kljasti neka ne ulaze u Hram.)

  5:9 David se nastani u tvravi i prozva je Davidov grad. Tada David podie zid unaokolo od Mila pa unutra.

  5:10 David je postajao sve silniji, jer Jahve, Bog nad vojskama, bijae s njim.

  5:11 Tirski kralj Hiram posla k Davidu izaslanstvo i cedrova drveta, tesara i zidara, koji sagradie dvor Davidu.

  5:12 Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je vrlo uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskog naroda.

  5:13 Po dolasku iz Hebrona David uze jo inoa i ena iz Jeruzalema; i rodi se Davidu jo sinova i keri.

  5:14 Evo imena djece koja mu se rodie u Jeruzalemu: amua, obab, Natan, Salomon,

  5:15 Jibhar, Eliua, Nefeg, Jafija,

  5:16 Eliama, Beeljada i Elifelet.

  5:17 Kad su Filistejci uli da su Davida pomazali za kralja nad Izraelom, izioe svi da se doepaju Davida. uvi to, David sie u svoj zaklon.

  5:18 Filistejci dooe i rairie se po Refaimskoj dolini.

  5:19 Tada David upita Jahvu: "Mogu li napasti Filistejce? Hoe li ih predati meni u ruke?" Jahve odgovori Davidu: "Napadni! Predat u Filistejce tebi u ruke!"

  5:20 Tada David doe u Baal Perasim i ondje ih pobi. David ree: "Jahve je preda mnom prodro meu moje neprijatelje kao to voda prodire." Stoga se ono mjesto prozvalo Baal Perasim.

  5:21 Ostavili su ondje svoje bogove; a David i njegovi ljudi odnesoe ih.

  5:22 Filistejci opet dooe i rairie se po Refaimskoj dolini.

  5:23 David opet upita Jahvu, a on mu odgovori: "Ne idi pred njih, nego im zai za lea i navali na njih s protivne strane Bekaima.

  5:24 Kad zauje topot koraka po bekaimskim vrhovima, onda se pouri, jer e tada Jahve ii pred tobom da pobije filistejsku vojsku."

  5:25 David uini kako mu je zapovjedio Jahve i pobi Filistejce od Gibeona sve do ulaza u Gezer.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .