Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 13

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  13:1 U antiohijskoj je Crkvi bilo proroka i uitelja: Barnaba, imun zvani Niger, Lucije Cirenac, Manahen, suothranjenik Heroda etverovlasnika, i Savao.

  13:2 Dok su jednom obavljali slubu Boju i postili, ree Duh Sveti: "De mi odluite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao."

  13:3 Onda su postili, molili, poloili na njih ruke i otpustili ih.

  13:4 Poslani od Svetoga Duha siu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar.

  13:5 Kad se naoe u Salamini, navjeivahu rije Boju u idovskim sinagogama. Imali su i Ivana za posluitelja.

  13:6 Poto pak prooe sav otok do Pafa, naoe nekog vraara, nazoviproroka, idova, imenom Barjesu.

  13:7 On bijae uz namjesnika Sergija Pavla, ovjeka razborita. Sergije dozva Barnabu i Savla te zaiska uti rije Boju,

  13:8 ali im se usprotivi Elim, Vraar - tako mu se ime prevodi - nastojei odvratiti namjesnika od vjere.

  13:9 Savao pak, zvan i Pavao, pun Duha Svetoga, oinu ga pogledom

  13:10 i ree: "Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine avolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestane iskrivljavati ravne putove Gospodnje?

  13:11 Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi: oslijepljet e i neko vrijeme nee gledati sunca!" Odmah pade na nj mrak i tama te on glavinjajui stade traiti ruke vodilje.

  13:12 Videi to se dogodilo, povjerova tada namjesnik, zanesen naukom Gospodnjim.

  13:13 Poto se Pavao i oni oko njega otisnue od Pafa, stigoe u Pergu pamfilijsku. Ivan ih napusti te se vrati u Jeruzalem.

  13:14 Oni pak krenue iz Perge i stigoe u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni uli su u sinagogu i sjeli.

  13:15 Nakon itanja Zakona i Proroka poalju nadstojnici sinagoge k njima: "Brao, rekoe, ima li u vas koja rije utjehe za narod, govorite!"

  13:16 Nato usta Pavao, dadne rukom znak i ree: "Izraelci i vi koji se Boga bojite, ujte!

  13:17 Bog naroda ovoga, Izraela, izabra oce nae i uzdie narod za boravka u zemlji egipatskoj te ga ispruenom rukom izvede iz nje.

  13:18 Oko etrdeset ga je godina na rukama nosio u pustinji

  13:19 pa poto zatre sedam naroda u zemlji kanaanskoj, ubatini ga u zemlji njihovoj

  13:20 za kakve etiri stotine i pedeset godina. Nakon toga dade im suce - do Samuela proroka.

  13:21 Onda zaiskae kralja pa im Bog za etrdeset godina dade aula, sina Kieva, iz plemena Benjaminova.

  13:22 Poto svrgnu njega, podie im za kralja Davida za kojega posvjedoi: Naoh Davida, sina Jiajeva, ovjeka po svom srcu, koji e ispuniti sve moje elje.

  13:23 Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obeanju Izraelu Spasitelja, Isusa.

  13:24 Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krtenje obraenja svemu narodu izraelskomu.

  13:25 A kad je Ivan dovravao svoju trku, govorio je: 'Nisam ja onaj za koga me vi drite. Nego za mnom evo dolazi onaj komu ja nisam dostojan odrijeiti obue na nogama.'"

  13:26 "Brao, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se meu vama Boga boje, nama je upravljena ova Rije spasenja.

  13:27 Doista, itelji Jeruzalema i glavari njihovi ne upoznae njega ni rijei prorokih to se itaju svake subote pa ih, osudivi ga, ispunie.

  13:28 Premda ne naoe nikakva razloga smrti, zatraie od Pilata da ga smakne.

  13:29 Poto pak izvrie sve to je o njemu napisano, skinue ga s drveta i poloie u grob.

  13:30 Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

  13:31 On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzali iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom."

  13:32 "I mi vam navjeujemo evanelje: obeanje dano ocima

  13:33 Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivi Isusa, kao to je i pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih.

  13:34 Da ga pak uskrisi od mrtvih te se on vie nikad nee vratiti u trule, rekao je ovime: Dat u vama svetinje Davidove, pouzdane.

  13:35 Zato i na drugome mjestu kae: Nee dati da Svetac tvoj ugleda trulei.

  13:36 David doista, poto u svom narataju poslui volji Bojoj, preminu, pridrui se ocima svojim i vidje trule,

  13:37 a Onaj koga Bog uskrisi ne vidje trulei.

  13:38 /

  13:39 Neka vam dakle brao, znano bude: po Ovome vam se navjeuje oprotenje grijeha! Po Ovome se tko god vjeruje, opravdava od svega od ega se po Mojsijevu zakonu niste mogli opravdati!

  13:40 Pazite da se ne zbude to je reeno u Prorocima:

  13:41 Obazrite se, preziratelji, snebijte se i nestanite! Jer djelo inim u dane vae, djelo u koje ne biste vjerovali da vam ga tko ispria."

  13:42 Na izlasku su ih molili da im idue subote o tome govore.

  13:43 A poto se skup raspustio, mnogi idovi i bogobojazne pridolice pooe za Pavlom i Barnabom koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Bojoj.

  13:44 Idue se subote gotovo sav grad zgrnu uti rije Gospodnju.

  13:45 Kad su idovi ugledali mnotvo, puni zavisti psujui suprotstavljali su se onomu to je Pavao govorio.

  13:46 Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoe: "Trebalo je da se najprije vama navijesti rije Boja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima ivota vjenoga, obraamo se evo poganima.

  13:47 Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin: Postavih te za svjetlost poganima, da bude na spasenje do nakraj zemlje.

  13:48 Pogani koji su sluali radovali su se i slavili rije Gospodnju te povjerovae oni koji bijahu odreeni za ivot vjeni.

  13:49 Rije se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini.

  13:50 Ali idovi potakoe ugledne bogobojazne ene i prvake gradske te zametnue progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbacie iz svoga kraja.

  13:51 Oni pak stresu prainu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij.

  13:52 A uenici su se ispunjali radou i Duhom Svetim.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .