Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - ACTS 7

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  7:1 Veliki sveenik upita: "Je li to tako?"

  7:2 Stjepan odgovori: "Brao i oci, ujte! Bog slave ukaza se ocu naemu Abrahamu dok bijae u Mezopotamiji, prije negoli se nastani u Haranu,

  7:3 i ree mu: Izii iz zemlje svoje, iz zaviaja svoga, hajde u zemlju koju u ti pokazati.

  7:4 On nato izie iz zemlje kaldejske i nastani se u Haranu. Odande ga nakon smrti oca njegova Bog preseli u ovu zemlju u kojoj vi sada boravite.

  7:5 U njoj mu ne dade ni stope batine, nego obea dati je u posjed njemu i potomstvu njegovu nakon njega, premda jo nije imao djeteta.

  7:6 Bog isto tako ree da e potomci njegovi biti pridolice u zemlji tuoj, da e ih porobljavati i tlaiti etiri stotine godina.

  7:7 Ali narod kojemu budu robovali ja u suditi, ree Bog. A nakon toga izii e i iskazati mi tovanje na ovome mjestu.

  7:8 Dade mu i Savez obrezanja. Tako rodi Izaka i obreza ga osmi dan, Izak Jakova, Jakov dvanaest rodozaetnika."

  7:9 "Rodozaetnici pak, iz zavisti, Josipa predadoe u Egipat. Ali Bog bijae s njim

  7:10 te ga izbavljae iz svih nevolja, podari ga naklonou i mudrou pred faraonom, kraljem egipatskim koji ga postavi za upravitelja nad Egiptom i nad cijelim dvorom svojim.

  7:11 Onda u cijeloj zemlji egipatskoj i kanaanskoj nasta glad i nevolja velika: oci nai ne mogahu nai hrane.

  7:12 Kad Jakov dou da u Egiptu ima ita, posla onamo najprije oce nae.

  7:13 Drugi se put Josip oitova brai svojoj pa faraon dozna za podrijetlo Josipovo.

  7:14 Josip tada posla po Jakova, oca svoga, i svu rodbinu, sedamdeset i pet dua.

  7:15 Jakov tako sie u Egipat. I umrije on i oci nai.

  7:16 Preneseni su u Sihem i poloeni u grob koji je Abraham za srebro kupio od sinova Hamorovih u Sihemu."

  7:17 "Kako se bliilo vrijeme obeanja koje Bog obree Abrahamu, rastao je u Egiptu narod i mnoio se

  7:18 dok ondje ne zavlada drugi kralj koji nije poznavao Josipa.

  7:19 Lukav prema rodu naemu, tlaio je on oce nae da bi djecu svoju izlagali da ne ostanu na ivotu.

  7:20 U taj se as rodi Mojsije. Bijae boanski lijep. Tri je mjeseca hranjen u kui oinskoj,

  7:21 a onda, kad je bio izloen, prigrli ga ki faraonova i othrani sebi za sina.

  7:22 Tako Mojsije, odgojen u svoj mudrosti egipatskoj, bijae silan na rijeima i djelima."

  7:23 "Kad mu bijae etrdeset godina, ponuka ga srce da pohodi brau svoju, sinove Izraelove.

  7:24 I kad vidje kako je jednomu nanesena nepravda, suprotstavi se i osveti zlostavljenoga ubivi Egipanina.

  7:25 Mislio je da e braa njegova shvatiti kako e im Bog po njegovoj ruci pruiti spasenje, ali oni ne shvatie.

  7:26 Sutradan se pojavi pred onima koji su se tukli te ih stade nagovarati da se izmire: 'Ljudi, braa ste! Zato zlostavljate jedan drugoga?'

  7:27 Ali ga onaj to je zlostavljao svoga blinjega odbi rijeima: Tko te postavi glavarom i sucem nad nama?

  7:28 Kani li ubiti i mene kao to si juer ubio onog Egipanina?

  7:29 Na te rijei pobjee Mojsije i skloni se u zemlju midjansku, gdje mu se rodie dva sina."

  7:30 "Nakon etrdeset godina ukaza mu se Aneo u pustinji brda Sinaja u rasplamtjeloj vatri jednoga grma.

  7:31 Opazivi to, zadivi se Mojsije vienju. Dok je prilazio da bolje promotri, eto glasa Gospodnjega:

  7:32 Ja sam Bog Otaca tvojih, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. Sav preplaen, Mojsije se ne usudi pogledati.

  7:33 A Gospodin e mu: Izuj obuu s nogu! Jer mjesto na kojem stoji, sveto je tlo.

  7:34 Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i uzdisaj mu uo pa sioh izbaviti ga. I sad hajde! aljem te u Egipat!"

  7:35 "Toga Mojsija - kojega su se odrekli rekavi: Tko te postavi glavarom i sucem? - toga im Bog kao glavara i otkupitelja posla po Anelu koji mu se ukaza u grmu.

  7:36 On ih izvede uinivi udesa i znamenja u zemlji egipatskoj, u Crvenome moru i u pustinji kroz etrdeset godina.

  7:37 To je onaj Mojsije koji ree sinovima Izraelovim: Proroka poput mene od vae brae podii e vam Bog.

  7:38 To je onaj koji za skupa u pustinji bijae izmeu Anela to mu govorae na brdu Sinaju i otaca naih; onaj koji je primio rijei ivotne da ih nama preda.

  7:39 Njemu se ne htjedoe pokoriti oci nai, nego ga odbie i u srcima se svojima vratie u Egipat

  7:40 rekavi Aronu: 'Napravi nam bogove koji e ii pred nama! Ta ne znamo to se dogodi s tim Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.'

  7:41 Tele nainie u dane one, prinesoe rtvu tom kumiru i veseljahu se djelima ruku svojih.

  7:42 Bog se pak odvrati i prepusti ih da aste vojsku nebesku, kao to pie u Knjizi prorokoj: Prinosiste li mi rtve i prinose etrdeset godina u pustinji, dome Izraelov?

  7:43 Poprimiste ator Molohov i zvijezdu boga Refana - likove koje napraviste da biste im se klanjali. Odvest u vas stoga u progonstvo onkraj Babilona!"

  7:44 "Oci nai imahu u pustinji ator svjedoanstva kako odredi Onaj koji ree Mojsiju da se on naini po praliku koji je vidio.

  7:45 Taj su ator preuzeli oci nai i pod Jouom ga unijeli u posjed s kojega Bog pred licem njihovim rastjera narode. Tako bijae sve do dana Davida,

  7:46 koji je naao milost pred Bogom te molio da nae boravite Bogu Jakovljevu.

  7:47 Istom Salomon izgradi mu Dom.

  7:48 Ali Svevinji u rukotvorinama ne prebiva, kao to veli prorok:

  7:49 Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnoje nogama. Kakav dom da mi sagradite, govori Gospodin, i gdje da bude mjesto mog poinka?

  7:50 Nije li ruka moja nainila sve to?

  7:51 Tvrdovrati i neobrezanih srdaca i uiju, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vai tako i vi!

  7:52 Kojega od proroka nisu progonili oci vai? I pobie one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika iji ste vi sada izdajice i ubojice,

  7:53 vi koji po aneoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste drali."

  7:54 Kad su to uli, uskipjee u srcima i poee kripati zubima na njega.

  7:55 Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Boju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu

  7:56 pa ree: "Evo vidim nebesa otvorena i Sina ovjejega gdje stoji zdesna Bogu."

  7:57 Viui iza glasa, oni zatisnue ui i navalie jednoduno na njega.

  7:58 Izbacie ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odloie haljine do nogu mladia koji se zvao Savao.

  7:59 I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: "Gospodine Isuse, primi duh moj!"

  7:60 Onda se baci na koljena i povika iza glasa: "Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!" Kada to ree, usnu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .