Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DANIEL 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 A Darije Medijac preuze kraljevstvo, star ve ezdeset i dvije godine.

  6:2 Svidjelo se Dariju da postavi nad svojim kraljevstvom stotinu i dvadeset satrapa da budu nad svim kraljevstvom.

  6:3 Njima na elo stavi tri proelnika - Daniel bijae jedan od njih - kojima e satrapi polagati raun da se ne bi dosaivalo kralju.

  6:4 Daniel se toliko isticae svojim izvanrednim duhom iznad proelnika i satrapa te kralj miljae da ga postavi nad svim kraljevstvom.

  6:5 Tada proelnici i satrapi stadoe traiti povod, togod oko dravne uprave, zbog ega bi mogli optuiti Daniela; ali ne mogoe na njemu nai nita takvo, nita zbog ega bi ga prekorili, jer bijae vjeran, na njemu ni nemara ni ogreenja.

  6:6 Ti ljudi rekoe tada: "Neemo nai nikakva povoda protiv Daniela, osim da naemo neto protiv njega u zakonu njegova Boga."

  6:7 Tada proelnici i satrapi navalie na kralja te mu rekoe: "O kralju Darije, iv bio dovijeka!

  6:8 Svi proelnici kraljevstva, predstojnici i satrapi, savjetnici i namjesnici sloie se u tome da bi trebalo da kralj izda naredbu i zabranu: svaki onaj koji bi u roku od trideset dana upravio molbu bilo na kojega boga ili ovjeka, osim na tebe, o kralju, bit e baen u lavsku jamu.

  6:9 O kralju, potvrdi tu zabranu i potpii naredbu da bude neopoziva prema nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu!"

  6:10 Nato kralj Darije potpisa pismo i zabranu.

  6:11 Saznavi Daniel da je spis potpisan, otie u svoju kuu. Prozori gornje sobe bijahu otvoreni prema Jeruzalemu. Tu je on tri puta na dan padao na koljena blagoslivljajui, molei i hvalei Boga, kako je uvijek inio.

  6:12 Oni ljudi nahrupie i naoe Daniela gdje moli i zaziva svoga Boga.

  6:13 Tada odoe i pred kraljem se pozvae na kraljevsku zabranu: "Zar ti nisi potpisao zabranu prema kojoj e svaki onaj koji bi u vremenu od trideset dana upravio molbu na nekoga boga ili ovjeka, osim na tebe, o kralju, biti baen u lavsku jamu?" Kralj odgovori: "Tako je odlueno po nepromjenljivom medijsko-perzijskom zakonu."

  6:14 Tada rekoe kralju: "Daniel, onaj od izgnanika judejskih, ne mari za tebe, o kralju, ni za tvoju zabranu koju si potpisao: tri puta na dan obavlja svoju molitvu."

  6:15 uvi te rijei, kralj se vrlo raalosti i odlui spasiti Daniela. Sve do suneva zalaza nastojae da ga spasi.

  6:16 Ali oni ljudi navalie na kralja govorei: "Znaj, o kralju, da prema medijsko-perzijskom zakonu nijedna kraljevska zabrana ili odluka ne moe biti opozvana!"

  6:17 Tada kralj naredi da dovedu Daniela i da ga bace u lavsku jamu. Kralj ree Danielu: "Bog tvoj, kome tako postojano slui, neka te izbavi."

  6:18 Donesoe kamen i stavie ga jami na otvor. Kralj ga zapeati prstenom svojim i prstenom svojih velikaa, da se nita ne mijenja za Daniela.

  6:19 Kralj se vrati u svoj dvor i provede no ne okusivi jela i ne dopustivi da mu dovedu sulonice. Nije mogao usnuti.

  6:20 Kralj ustade u ranu zoru, kad se danilo, i poe brzo k lavskoj jami.

  6:21 Kad se primae blizu, viknu alosnim glasom Danielu: "Daniele, slugo Boga ivoga, je li te Bog, kome postojano slui, mogao izbaviti od lavova?"

  6:22 Daniel odgovori: "O kralju, iv bio dovijeka!

  6:23 Moj je Bog poslao svog Anela; zatvorio je ralje lavovima te mi ne naudie, jer sam neduan pred njim. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice."

  6:24 Kralj se vrlo obradova i naredi da Daniela izvade iz jame. Izvadie Daniela iz jame neozlijeena, jer se bijae uzdao u svoga Boga.

  6:25 Kralj zapovjedi da dovedu one ljude koji bijahu optuili Daniela i da ih bace u lavsku jamu - njih, njihove ene i njihovu djecu: i prije nego dodirnue tlo, lavovi ih zgrabie i smrvie im kosti.

  6:26 Nato kralj Darije napisa svim plemenima, narodima i jezicima to stanuju po svoj zemlji: "Obilovali mirom!

  6:27 Evo naredbe koju donosim: u svemu mojem kraljevstvu neka se ljudi boje i neka dru pred Bogom Danielovim: On je Bog ivi, on ostaje dovijeka! Njegovo kraljevstvo nee propasti, njegovoj vlasti nema kraja!

  6:28 On izbavlja i spasava, ini znake i udesa na nebesima i na zemlji! On je spasio Daniela iz apa lavljih!"

  6:29 Daniel bijae sretan za vladanja Darija i za vladanja Kira Perzijanca.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .