Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DANIEL 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  9:1 Prve godine Darija, sina Artakserksova, iz roda Medijaca, koji vladae kraljevstvom kaldejskim,

  9:2 prve dakle godine njegova kraljevanja, ja, Daniel, istraivah u Pismima broj godina koje se - prema rijei koju Jahve uputi proroku Jeremiji - imaju ispuniti nad ruevinama Jeruzalema: sedamdeset godina.

  9:3 Ja obratih svoje lice prema Gospodinu Bogu nastojei moliti se i zaklinjati u postu, kostrijeti i pepelu.

  9:4 Ja se moljah Jahvi, Bogu svome, priznavajui: "Ah, Gospodine moj, Boe veliki i strahoviti, koji uva Savez i naklonost onima koji tebe ljube i uvaju zapovijedi tvoje!

  9:5 Mi sagrijeismo, mi bezakonje poinismo, zlo uinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih.

  9:6 Nismo sluali sluge tvoje, proroke koji govorahu u tvoje ime naim kraljevima, naim knezovima, naim oevima, svemu puku zemlje.

  9:7 U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas Judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjerie.

  9:8 Jahve, stid na obraz nama, naim kraljevima, naim knezovima, naim oevima, jer sagrijeismo protiv tebe!

  9:9 U Gospoda je Boga naega smilovanje i oprotenje jer smo se odmetnuli od njega

  9:10 i nismo sluali glas Jahve, Boga naega, da slijedimo njegove zakone to nam ih dade po svojim slugama, prorocima.

  9:11 Sav je Izrael prestupio Zakon tvoj, odmetnuo se ne sluajui tvoj glas. Zato se na nas izlila kletva i prokletstvo, kako je zapisano u Zakonu Mojsija, sluge Bojega - jer sagrijeismo protiv Njega.

  9:12 Izvrio je prijetnje kojima je zaprijetio nama i sucima koji su nam sudili: svalio je na nas teku nesreu te se ne dogodi pod nebom to se dogodi u Jeruzalemu.

  9:13 Sva ova nesrea, kao to je zapisano u Zakonu Mojsijevu, dola je na nas, a mi nismo umilostivili lice Jahve, Boga svojega: nismo se obratili od svojih bezakonja pa da prionemo uz istinu tvoju.

  9:14 Jahve je bdio nad nesreom, on je dovede na nas. Jer je pravedan Jahve, Bog na, u svim djelima koja uini, a mi nismo sluali glas njegov.

  9:15 A sada, Gospode, Boe na, koji si monom svojom rukom izveo narod svoj iz zemlje egipatske - i time sebi stekao ime koje traje do danas: mi sagrijeismo, mi zlo uinismo.

  9:16 Gospode, po svoj pravednosti svojoj odvrati svoj gnjev i svoju jarost od Jeruzalema, grada svojega, Svete gore svoje, jer zbog naih grijeha i zlodjela naih otaca Jeruzalem i tvoj narod ruglo su svima koji nas okruuju."

  9:17 "A sada posluaj, o Boe na, molitvu sluge svoga i usrdne molbe njegove. Neka tvoje lice zasja nad svetitem tvojim opustoenim - zbog tebe, Gospode!

  9:18 Prikloni uho svoje, Boe moj, i sluaj! Otvori oi te pogledaj nau pusto i grad koji se tvojim zove imenom! Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, ve zbog velikih smilovanja tvojih.

  9:19 Gospode, uj! Gospode, oprosti! Gospode, posluaj i ini! Ne oklijevaj - zbog sebe, Boe moj, jer se tvojim imenom zove grad tvoj i narod tvoj!"

  9:20 Ja sam jo govorio, molei se i priznavajui grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usrdno zaklinjui Jahvu, svoga Boga, za Svetu goru Boga svoga.

  9:21 Dok sam dakle ja jo govorio molei se, onaj ovjek Gabriel, koga vidjeh na poetku vienja, doletje u brzu letu, dotae me se u vrijeme veernjeg prinosa

  9:22 i poui me: "Daniele, evo me: dooh da te pouim.

  9:23 Od poetka tvoje molitve izila je rije, i ja dooh da ti je navijestim. Ti si miljenik. Pazi dobro na rije, razumij vienje."

  9:24 "Sedamdeset je sedmica odreeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokraji opaina, da se stavi peat grijehu, da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vjena pravednost, da se stavi peat vienju i prorocima, da se pomae Sveti nad svetima.

  9:25 Znaj i razumij: Od asa kad izae rije 'Neka se vrate i neka opet sagrade Jeruzalem' pa do Kneza Pomazanika: sedam sedmica, a onda ezdeset i dvije sedmice, i bit e opet sagraeni trg i opkop, i to u teko vrijeme.

  9:26 A poslije ezdeset i dvije sedmice bit e Pomazanik pogubljen, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji e doi razorit e Grad i Svetite: svretak im je u propasti, a do svretka rat i odreena pustoenja.

  9:27 I sklopit e savez s mnogima za jednu sedmicu: a u polovici sedmice prestat e rtva i prinos: na vrhu Hrama bit e grozota pustoi sve do svretka, dok se odreeno pustoenje ne obori na pustonika."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .