Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 34

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  34:1 Poslije toga ode Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge nasuprot Jerihonu, gdje mu Jahve pokaza svu zemlju: Gilead do Dana,

  34:2 sav Naftali, kraj Efrajimov i Manaeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora;

  34:3 zatim Negeb, podruje doline Jerihona - grada palmi - do Soara.

  34:4 Potom mu ree Jahve: "Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da u je dati tvome potomstvu. Dopustio sam da je pogleda svojim oima, ali ti onamo nee prijei."

  34:5 I Mojsije, sluga Jahvin, umrije ondje u zemlji moapskoj po Jahvinoj zapovijedi.

  34:6 I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana dananjega nitko nije doznao za njegov grob.

  34:7 Mojsiju bijae sto dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila.

  34:8 Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prooe i dani oplakivanja - tugovanja za Mojsijem.

  34:9 A Joua, sin Nunov, bio je ispunjen duhom mudrosti jer Mojsije bijae na nj poloio svoje ruke. Njega su Izraelci sluali i inili kako je Jahve naredio Mojsiju.

  34:10 Ne pojavi se vie prorok u Izraelu ravan Mojsiju - njega je Jahve poznavao licem u lice! -

  34:11 po svim onim znakovima i udesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Jahve slao da ih uini na faraonu, na svim slubenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj,

  34:12 po onoj monoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastranim djelima koja uini na oi svega Izraela.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .