Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 9

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  9:1 Sluaj, Izraele! Danas prelazi preko Jordana da sebi podvrgne narode i vee i brojnije nego to si ti; velike gradove, s utvrdama do nebesa;

  9:2 narod velik i gorostasan poput Anakovaca, koje ve poznaje i o kojima si sluao: 'Tko da odoli Anakovcima?'

  9:3 Znaj dakle danas da Jahve, Bog tvoj, ide pred tobom. On je vatra to prodire; on e ih oboriti, tebi ih podvrgnuti. A ti e ih onda rastjerati i ubrzo pobiti, kako ti je Jahve i rekao.

  9:4 Poto ih otjera ispred tebe Jahve, Bog tvoj, nemoj rei u srcu svome: 'Jahve me uveo da zaposjednem ovu zemlju zbog moje pravednosti.' Naprotiv, zbog opaina onih naroda Jahve ih tjera ispred tebe.

  9:5 Ne ide ti da zaposjedne njihovu zemlju zbog svoje pravednosti i estitosti svoga srca, nego zato to Jahve, Bog tvoj, zbog opaine onih naroda tjera njih ispred tebe da tako odri rije kojom se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu.

  9:6 Znaj, dakle, da ti Jahve, Bog tvoj, ne daje ovu dobru zemlju u posjed zbog tvoje pravednosti, jer si ti narod tvrde ije!

  9:7 Sjeaj se i ne zaboravljaj kako si u pustinji ljutio Jahvu, Boga svoga. Od dana kad ste izali iz zemlje egipatske do dolaska na ovo mjesto, Jahvi ste se opirali.

  9:8 Na Horebu ste rasrdili Jahvu i Jahve je na vas tako planuo da vas je htio unititi.

  9:9 Popeo sam se na brdo da primim kamene ploe, ploe Saveza to ga s vama sklopi Jahve. Na brdu sam ostao etrdeset dana i etrdeset noi: niti sam jeo kruha niti pio vode.

  9:10 I dade mi Jahve dvije kamene ploe, ispisane prstom Bojim, na kojima bijahu sve rijei to vam ih je Jahve isred ognja na brdu rekao na dan zbora.

  9:11 Kad je prolo etrdeset dana i etrdeset noi, Jahve mi dade dvije kamene ploe - ploe Saveza.

  9:12 I ree mi Jahve: 'Ustaj! urno sii odavde, jer se pokvario narod tvoj koji si izveo iz Egipta. Brzo su zali s puta koji sam im oznaio: ve su sebi napravili livenog kumira.'

  9:13 Jo mi ree Jahve: 'Promatrao sam taj narod. Zbilja je to narod tvrde ije!

  9:14 Pusti me da ih unitim i njihovo ime izbriem pod nebesima, a od tebe da uinim narod i jai i brojniji nego to je ovaj!'

  9:15 Okrenuh se i sioh niz brdo, a brdo svejednako plamtjelo u ognju. Dvije ploe Saveza bijahu mi u rukama.

  9:16 Pogledah: zbilja ste sagrijeili protiv Jahve, Boga svoga. Salili ste sebi tele od kovine. Tako ste brzo zali s puta to vam ga Jahve bijae oznaio.

  9:17 Pograbih dvije ploe te ih bacih od sebe objema rukama - razbih ploe pred vaim oima.

  9:18 Onda se niice bacih pred Jahvu. etrdeset dana i etrdeset noi - kao i prije - niti sam jeo kruha niti pio vode zbog svih grijeha koje ste poinili radei zlo u oima Jahve i srdei ga.

  9:19 Jer se bojah srdbe i gnjeva kojim je Jahve usplamtio na vas da vas zatre. Ali me i tada Jahve uslia.

  9:20 I na Arona se Jahve silno rasrdio, htio ga unititi. Tada se zauzeh i za Arona.

  9:21 Va grijeh, tele to bijaste nainili, uzeh i saegoh ga u vatri. U prah ga satrh i prah mu bacih u potok to tee s brda.

  9:22 Kod Tabere, kod Mase i Kibrot Hataave srdili ste Jahvu.

  9:23 Kad vas je Jahve slao od Kade Barnee govorei: 'Idite gore i uzmite zemlju koju sam vam dao', pobunili ste se protiv rijei Jahve, Boga svoga; u nj se niste pouzdavali niti ste sluali njegov glas.

  9:24 Nepokorni bijaste Jahvi otkad vas poznajem.

  9:25 Zato sam pao niice i leao pred Jahvom etrdeset dana i etrdeset noi, jer Jahve bijae rekao da e vas unititi.

  9:26 Jahvu sam molio i rekao: 'Gospodine moj, Jahve! Ne unitavaj naroda svoga, batine svoje koju si izbavio u svojoj veliajnosti i svojom monom rukom izveo iz Egipta.

  9:27 Sjeti se slugu svojih: Abrahama, Izaka i Jakova, a ne obaziri se na tvrdokornost ovoga naroda, na njegovu opainu, na grijeh njegov,

  9:28 da se ne rekne u zemlji iz koje si nas izbavio: Jahve ih nije mogao uvesti u zemlju koju im je obeao, ili ih je mrzio pa ih je zato odveo da ih pomori u pustinji.

  9:29 A oni su tvoj narod, tvoja batina, oni koje si izveo svojom velikom moi i ispruenom miicom.'


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .