Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 "Prebivalite naini od deset zavjesa: od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Na njima neka budu vezeni likovi kerubina - djelo umjetnika.

  26:2 Duina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je irina etiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere.

  26:3 Pet zavjesa neka su sastavljene jedna s drugom, a drugih pet zavjesa opet jedna s drugom.

  26:4 Napravi petlje od ljubiaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu.

  26:5 Napravi pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset pri rubu drugoga. Neka su petlje nainjene jedna spram druge.

  26:6 Onda napravi pedeset kopa od zlata. Zavjese zatim kopama sastavi jednu s drugom. Tako e Prebivalite biti jedna cjelina.

  26:7 Naini zatim zavjese od kostrijeti za ator povrh Prebivalita. Naini ih jedanaest.

  26:8 Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a irina svake zavjese etiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere.

  26:9 Sastavi pet zavjesa napose, a onda opet drugih est zavjesa napose. estu zavjesu podvostrui na proelju atora.

  26:10 Uij pedeset petlji na rubu jednoga sastavljenog komada od zavjesa, a pedeset na rubu drugoga.

  26:11 Izradi pedeset kopa od tua, zapni kope za petlje da sastavi ator u cjelinu.

  26:12 A kako e zavjese od atora pretjecati, neka se polovina zavjesa to preostane sputa na zadnjem dijelu Prebivalita.

  26:13 Od onoga to pretee na duini atorskih zavjesa neka po jedan lakat visi na obje strane svetoga atora da ga zaklanja.

  26:14 Napokon napravi atoru pokrov od uinjenih i u crveno obojenih ovnujskih koa, a povrh njega pokrov od finih koa.

  26:15 Trenice to e nauzgor stajati za Prebivalite napravi od bagremova drva.

  26:16 Svaka trenica neka bude deset lakata duga, a lakat i pol iroka.

  26:17 Svaka trenica neka ima dva klina da je uspravno dre. Tako napravi na svakoj trenici za Prebivalite.

  26:18 Trenice za Prebivalite postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu;

  26:19 onda pod dvadeset trenica napravi etrdeset podnoja od srebra, dva podnoja pod prvu trenicu za njezina dva klina, i tako redom, dva podnoja za dva klina svake slijedee trenice.

  26:20 Za drugu stranu Prebivalita, sa sjevera: dvadeset trenica

  26:21 i etrdeset srebrnih podnoja, dva podnoja za dva klina prve trenice, i tako redom, dva podnoja za svaku trenicu.

  26:22 Na stranjoj strani Prebivalita, sa zapada, postavi est trenica.

  26:23 Napravi i dvije trenice za stranje uglove Prebivalita.

  26:24 Neka budu rastavljene pri dnu, ali na vrhu kod prvoga koluta neka budu sastavljene. Neka tako obadvije prave dva ugla.

  26:25 Neka dakle bude osam trenica s njihovim srebrnim podnojima: esnaest podnoja, dva podnoja pod prvom trenicom, a dva opet podnoja pod svakom slijedeom trenicom.

  26:26 Nadalje napravi prijenice od bagremova drva: pet njih za trenice s jedne strane Prebivalita,

  26:27 a pet prijenica s druge strane Prebivalita; onda pet prijenica za trenice Prebivalita straga prema zapadu.

  26:28 Srednja prijenica neka ide sredinom trenica s jednoga kraja na drugi.

  26:29 Trenice obloi zlatom, a i kolutove za njih, kroz koje e se prijenice provlaiti, naini od zlata. Prijenice onda obloi zlatom.

  26:30 Tako, dakle, podigni Prebivalite prema nacrtu koji ti je pokazan na brdu."

  26:31 "Napravi zavjesu od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini.

  26:32 Objesi je na etiri stupa od bagremova drva, zlatom obloena, s kopama od zlata, a na etiri podnoja od srebra.

  26:33 Objesi zavjesu za kvake. Onda unesi Koveg svjedoanstva tu za zavjesu. Neka ti tako zavjesa odjeljuje Svetite od Svetita nad svetitima.

  26:34 Stavi Pomirilite na Koveg svjedoanstva u Svetinji nad svetinjama.

  26:35 Postavi zatim stol van pred zavjesu, a svijenjak na junu stranu Prebivalita, prema stolu. Stol stavi na sjevernu stranu.

  26:36 A na ulazu u ator napravi zastorak od ljubiastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana - vezom izvezen.

  26:37 Za zastorak istei pet stupia od bagrenova drva pa ih obloi zlatom. Kope za njih neka budu od zlata. Salij za njih pet podnoja od tua."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .