Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - EXODUS 37

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  37:1 Besalel napravi Koveg od bagremova drva, dug dva i pol lakta, irok lakat i pol, a lakat i pol visok.

  37:2 Iznutra ga i izvana okuje istim zlatom. Naokolo mu napravi zlatan zavrni pojas.

  37:3 I salije mu etiri koluta na njegova etiri ugla: dva koluta s jedne strane, a dva koluta s njegove druge strane.

  37:4 Napravi i motke od bagremova drva i u zlato ih okuje;

  37:5 onda provue motke kroz kolutove Kovegu sa strane za noenje Kovega.

  37:6 Zatim napravi Pomirilite od istoga zlata, dva i pol lakta dugo, a lakat i pol iroko.

  37:7 Napravi i dva kerubina od kovanoga zlata, na dva kraja Pomirilita:

  37:8 jednoga kerubina na jednome kraju, a drugoga kerubina na drugome kraju. Kerubine na oba kraja naini u jednome komadu s Pomirilitem.

  37:9 Kerubini imali uzdignuta i rairena krila, zaklanjali njima Pomirilite. Bili su licem okrenuti jedan prema drugome, tako da su im lica gledala u Pomirilite.

  37:10 Od bagremova drva naini stol, dva lakta dug, lakat irok, a lakat i pol visok.

  37:11 Obloi ga istim zlatom i od zlata mu naokolo naini zavrni pojas.

  37:12 I naini mu obrub unaokolo, podlanicu irok. A za obrub naokolo naini zlatan zavrni pojas.

  37:13 Salije mu etiri zlatna koluta. Kolutove onda privrsti za njegova etiri nona ugla.

  37:14 Kolutovi su bili tik pod obrubom, kao kvake za motke, da se stol moe nositi.

  37:15 Motke za noenje stola nainio je od bagremova drva i zlatom ih obloio.

  37:16 A pribor to se drao na stolu - njegove zdjele, varjae, vreve i pehare za izlijevanje prinosa - napravio je od istoga zlata.

  37:17 Od istoga zlata naini i svijenjak. Svijenjak - njegovo podnoje i stalak - skova. Njegove ae - ake i latice - bile su u jednome komadu s njim.

  37:18 est je krakova izbijalo s njegovih strana: tri kraka svijenjaka s jedne strane, a tri kraka svijenjaka s druge strane.

  37:19 Na jednome kraku bile su tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka sa svojom akom i laticama. Na drugome opet kraku bile su tri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama. Tako je bilo na svih est krakova to izbijahu iz svijenjaka.

  37:20 Na samome svijenjaku bile su etiri ae u obliku bademova cvijeta, svaka s akom i laticama:

  37:21 aka, u jednom komadu s njim, pod prva dva kraka; pa konano aka, u jednom komadu s njim, pod zadnja dva kraka. Tako na svih est krakova to su iz njega izbijali.

  37:22 Njihove ake i njihove peteljke bile su u jednom komadu s njim; sve to od istoga kovanog zlata.

  37:23 A od istoga zlata napravi mu i sedam svjetiljaka, usekae i pepeljare.

  37:24 Svijenjak i sav njegov pribor naini od jednoga talenta istoga zlata.

  37:25 Kadioni je rtvenik napravio od bagremova drva, lakat dug, lakat irok - u etvorinu - a dva lakta visok. Roii su mu bili u jednom komadu s njim.

  37:26 Obloi mu istim zlatom plohu, strane naokolo i njegove roie. Naini mu naokolo zavrni pojas od zlata.

  37:27 Na njemu naini i dva zlatna koluta na oprenim stranama, ispod zavrnog pojasa, da slue motkama za kvake kad se na njima nosi.

  37:28 Motke naini od bagremova drva pa ih obloi zlatom.

  37:29 Onda pripravi posveeno ulje za pomazanje i isti kad mirisni, onako kako ga pravi pomastar.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .