Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 Vidjevi Rahela da Jakovu ne raa djece, postade zavidna svojoj sestri pa ree Jakovu: "Daj mi djecu! Inae u svisnuti!"

  30:2 Jakov se razljuti na Rahelu te ree. "Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?"

  30:3 A ona odgovori: "Evo moje slukinje Bilhe: ui k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj."

  30:4 Dade mu dakle svoju slukinju Bilhu za enu, i Jakov prie k njoj.

  30:5 Bilha zae te Jakovu rodi sina.

  30:6 Tada Rahela ree: "Jahve mi je dosudio pravo. Usliao je moj glas i dao mi sina." Stoga mu nadjenu ime Dan.

  30:7 Rahelina slukinja Bilha opet zae i rodi Jakovu drugoga sina.

  30:8 Tada Rahela ree: "estoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila." Tako mu nadjenu ime Naftali.

  30:9 A vidjevi Lea da je prestala raati, uzme svoju slukinju Zilpu pa je dade Jakovu za enu.

  30:10 I kad je Leina slukinja Zilpa rodila Jakovu sina,

  30:11 Lea uskliknu: "Koje sree!" Tako mu nadjenu ime Gad.

  30:12 Leina slukinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina,

  30:13 i Lea opet uskliknu: "Blago meni! ene e me zvati blaenom!" Tako mu nadjenu ime Aer.

  30:14 Jednoga dana, u vrijeme penine etve, namjeri se Ruben u polju na ljubavice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela ree Lei: "Daj mi od ljubavica svoga sina!"

  30:15 A Lea odgovori: "Zar ti nije dosta to si mi oduzela mua pa jo hoe da od mene uzme i ljubavice moga sina?" Rahela odgovori: "Pa dobro, neka s tobom noas lei u zamjenu za ljubavice tvog sina."

  30:16 Kad je Jakov naveer stigao iz polja, Lea mu izie u susret pa ree: "Treba da doe k meni, jer sam te unajmila za ljubavice moga sina." One je noi on s njom leao.

  30:17 Bog uslia Leu; ona zae te Jakovu rodi petog sina.

  30:18 Onda Lea ree: "Bog mi je uzvratio nagradom to sam ustupila svoju slukinju svome muu." Stoga sinu nadjenu ime Jisakar.

  30:19 Lea opet zae i rodi Jakovu estoga sina.

  30:20 Onda Lea ree: "Bog me obdari dragocjenim darom; sada e mi moj mu dati darove: ta rodila sam mu est sinova." Tako mu nadjenu ime Zebulun.

  30:21 Zatim rodi ker te joj nadjenu ime Dina.

  30:22 Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je uslia i otvori njezinu utrobu.

  30:23 Ona zae i rodi sina te ree: "Ukloni Bog moju sramotu!"

  30:24 Nadjene mu ime Josip, rekavi: "Neka mi Jahve pridoda drugog sina!"

  30:25 Poto je Rahela rodila Josipa, Jakov ree Labanu: "Pusti me da idem u svoj zaviaj!

  30:26 Daj mi moje ene za koje sam te sluio i moju djecu da mogu otii: ta dobro zna kako sam te sluio."

  30:27 A Laban mu odgovori: "Ne idi, ako si mi prijatelj. Znam da me Jahve blagoslivljao zbog tebe."

  30:28 I nadoda: "Odredi plau koju eli od mene, i dat u ti."

  30:29 On mu odgovori: "Ti dobro zna to je moja sluba znaila za te i kako je tvome blagu bilo sa mnom.

  30:30 Malenkost to si je imao prije nego sam ja doao poveala se vrlo mnogo, jer kuda god sam prolazio Jahve te blagoslivljao na mojim koracima. A sad je vrijeme da poradim i za svoj dom."

  30:31 On upita: "Koliko da ti platim?" Jakov odgovori: "Nemoj mi platiti nita! Ako mi uini ovo, opet u na pau goniti i uvati tvoje stado.

  30:32 Daj da proem danas kroz tvoje stado i od njega izluim svaku garavu ovcu i svaku arenu ili napruganu kozu! Neka to bude moja plaa!

  30:33 A ubudue kad bude svojim oima provjeravao moju naplatu, moje e potenje biti svjedok za mene: nae li se meu mojim kozama ijedna koja ne bude arena ili naprugana, ili meu ovcama koja ne bi bila garava, neka se smatra ukradenom!"

  30:34 Laban ree: "Dobro, neka bude kako si kazao."

  30:35 Ali toga dana Laban izlui naprugane i arene jarce i sve riaste i arene koze - svaku koja je na sebi imala bijelo - i sve garave ovce pa ih preda svojim sinovima.

  30:36 I odande gdje je Jakov pasao ostatak Labanova stada udalji se za koja tri dana hoda.

  30:37 A Jakov uzme zelenih mladica od topola, badema i platana; na njima izreza bijele pruge, otkrivi bjeliku na mladicama.

  30:38 Prue tako isprugano postavi u korita, u pojila iz kojih se stoka napajala. A kako se stoka parila kad je na vodu dolazila,

  30:39 to su se jarci parili uz prue, pa su koze kozile prugaste, riaste i arene kozlie.

  30:40 Tako je i ovce Jakov bio izluio i glave im okrenuo prema prugastima ili posve garavima to su bile u Labanovu stadu. Tako je za se namicao posebna stada koja nije mijeao s Labanovim stadima.

  30:41 Osim toga, kad bi se god dobro uzrasla stoka parila, Jakov bi stavio prue u korita, ba pred oi ivine, tako da se pari pred pruem.

  30:42 Ali ga pred krljavu marvu nije stavljao. Tako je krljava zapadala Labana, a dobro razvijena Jakova.

  30:43 ovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i slukinje, deve i magarad.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .