Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 32

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  32:1 Ranim se jutrom Laban digne, izljubi svoje sinove i svoje keri te ih blagoslovi; onda se zaputi natrag u svoje mjesto.

  32:2 Jakov je putovao svojim putem, kad mu u susret izau aneli Boji.

  32:3 Kad ih Jakov opazi, ree: "Ovo je Boje taborite!" Zato nazva ono mjesto Mahanajim.

  32:4 Jakov poalje pred sobom glasnike svome bratu Ezavu u zemlju Seir, u Edomsku pustaru,

  32:5 i naloi im: "Ovako ete rei mome gospodaru Ezavu: 'Sluga tvoj Jakov poruuje ti: Boravio sam kod Labana i dosad se ondje zadrao.

  32:6 Stekao sam goveda, magaradi, ovaca, sluga i slukinja. Javljam to svome gospodaru, ne bih li naao naklonost u njegovim oima.'"

  32:7 Glasnici se vrate Jakovu te mu reknu: "Bili smo kod tvoga brata Ezava; on sam dolazi ti u susret sa etiri stotine momaka."

  32:8 Jakov se silno uplai. U zabrinutosti rastavi na dva tabora ljude, stada, krda i deve to ih je sa sobom imao.

  32:9 Raunao je: ako Ezav naie na jedan tabor i napadne ga, drugi bi se tabor mogao spasiti.

  32:10 Onda se Jakov pomoli: "O Boe oca moga Abrahama! Boe oca moga Izaka! O Jahve, koji si mi naredio: 'Vrati se u svoj rodni kraj, i ja u ti biti dobrostiv!'

  32:11 Nisam vrijedan sve dobrote koju si tako postojano iskazivao svome sluzi. Ta samo sam sa svojim tapom neko preao ovaj Jordan, a sad sam narastao u dva tabora.

  32:12 Izbavi me od aka moga brata, od aka Ezavovih! Inae se bojim da bi mogao doi i umlatiti i mene, i majke, i djecu.

  32:13 Ti si rekao: 'Obilnim u te dobrima obasipati i tvoje potomstvo umnoiti poput pijeska u moru koji se ne da prebrojiti zbog mnoine.'"

  32:14 Ondje provede onu no; a onda, od onog to je imao pri ruci, pripravi dar svome bratu Ezavu:

  32:15 dvjesta koza i dvadeset jaraca, dvjesta ovaca i dvadeset ovnova;

  32:16 trideset deva dojilica s njihovim mladima; etrdeset krava i deset junaca; dvadeset magarica i deset magaraca.

  32:17 Stado po stado preda svojim slugama. Onda ree svojim slugama: "Idite preda mnom, ali drite razmak meu stadima!"

  32:18 A prvom izda naredbu rekavi: "Kad te sretne moj brat Ezav pa te upita: 'iji si ti? Kamo ide? ije je ovo pred tobom?'

  32:19 odgovori: 'Tvoga sluge Jakova; ovo je dar koji alje svome gospodaru Ezavu; on je tamo za nama.'"

  32:20 Tako je naredio i drugome, pa treemu i svima drugima koji su ili za stadima: "Ovo i ovako reci Ezavu kad ga sretne.

  32:21 Jo mu dodaj: 'A sluga tvoj Jakov i sam je za nama.'" Mislio je naime: "Ako ga unaprijed udobrostivim darovima, a onda se s njim suoim, moda e mi oprostiti."

  32:22 Tako darovi krenu naprijed, dok je on ostao one noi u taboritu.

  32:23 One noi on ustane, uzme svoje obje ene, obje svoje slukinje i svoje jedanaestero djece te prijee Jabok preko gaza.

  32:24 Prebacivi njih na drugu stranu toka, prebaci zatim i ostalo to bijae njegovo.

  32:25 Jakov ostane sam. I neki se ovjek rvao s njim dok nije zora svanula.

  32:26 Videi da ga ne moe svladati, ugane mu bedro pri zglobu, tako da se Jakovu kuk iaio dok su se rvali.

  32:27 Potom ree: "Pusti me jer zora svie!" Ali on odgovori: "Neu te pustiti dok me ne blagoslovi."

  32:28 Nato ga onaj zapita: "Kako ti je ime?" Odgovori: "Jakov."

  32:29 Onaj ree. "Vie se nee zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si."

  32:30 Onda zapita Jakov: "Reci mi svoje ime!" Odgovori onaj: "Za moje me ime ne smije pitati!" I tu ga blagoslovi.

  32:31 Onom mjestu Jakov nadjene ime Penuel jer - ree - "Vidjeh Boga licem u lice, i na ivotu ostadoh."

  32:32 Sunce je nad njim bilo ogranulo kad je proao Penuel. Hramao je zbog kuka.

  32:33 Zato Izraelci do dananjeg dana ne jedu kukovnu tetivu to se nalazi na bedrenom zglobu, budui da je Jakovljev bedreni zglob bio iaen u kukovnoj tetivi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .