Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 11

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  11:1 Rije koju je Jahve uputio Jeremiji:

  11:2 "Govori Judejcima i Jeruzalemcima.

  11:3 Reci im: Ovako veli Jahve, Bog Izraelov: 'Proklet bio ovjek koji ne poslua rijei Saveza ovoga,

  11:4 rijei koje sam zapovjedio ocima vaim kad sam ih izveo iz zemlje egipatske, iz one pei raarene, govorei: Posluajte glas moj i inite sve to vam zapovjedim: tada ete biti narod moj, a ja va Bog,

  11:5 da bih ispunio zakletvu kojom sam se zakleo ocima vaim da u im dati zemlju u kojoj tee mlijeko i med - kao to je danas.'" A ja odgovorih i rekoh: "Tako je, Jahve."

  11:6 I dalje mi ree Jahve: "Objavi rijei ove po gradovima judejskim i po ulicama jeruzalemskim: 'Posluajte rijei Saveza ovoga, te ih izvravajte.

  11:7 Jer sam ozbiljno opominjao oeve vae kad sam ih izvodio iz zemlje egipatske i do danas ih neumorno opominjem: Posluajte glas moj!

  11:8 Ali oni ne sluahu i ne prignue uha svojega, nego se povedoe za okorjelou zloga srca svoga. Zato dopustih da se na njima ispune sve rijei Saveza ovoga za koji im zapovjedih da ga se pridravaju, ali ga se oni ne pridravahu.'"

  11:9 I ree mi Jahve: "Zavjera je meu Judejcima i Jeruzalemcima.

  11:10 Vratie se bezakonjima svojih otaca koji se ogluie na moje rijei, pa trahu za tuim bogovima da im slue. Dom Izraelov i dom Judin prekrie Savez moj koji sam sklopio s ocima njihovim."

  11:11 Zato ovako govori Jahve: "Evo, dovest u na njih zlo kojemu nee umai; vapit e k meni, ali ih ja neu sluati.

  11:12 Onda neka gradovi judejski i itelji jeruzalemski vapiju k bogovima kojima kade, ali im oni nee pomoi u vrijeme nevolje!

  11:13 Jer ima, o Judejo, bogova koliko i gradova! I koliko ima ulica u Jeruzalemu, toliko rtvenika podigoste da kadite Baalu.

  11:14 Ti, dakle, ne moli milosti za taj narod, ne dii glasa za njih i ne moli, jer ih neu usliiti kad me zazovu u nevolji svojoj."

  11:15 to li e draga moja u Domu mome? Kuje zle osnove. Hoe li pretilina i meso posveeno ukloniti zlo od tebe? Mogu li te stoga proglasiti istom?

  11:16 "Zelena maslina lijepa uzrasta", tako te Jahve nazva. A sada uz prasak veliki plamenom saie njeno lie; spaljene su grane njene.

  11:17 Jahve nad Vojskama, koji te bijae posadio, nesreu ti namijeni zbog zloina to ga uini dom Izraelov i dom Judin kadei Baalu da bi mene razgnjevili.

  11:18 Jahve mi objavi te znam! Tada mi ti, Jahve, razotkri njihove spletke.

  11:19 A ja bijah kao jagnje krotko to ga vode na klanje i ne slutih da protiv mene snuju pakosne naume. "Unitimo drvo jo snano, iskorijenimo ga iz zemlje ivih, da mu se ime nikad vie ne spominje!"

  11:20 Ali ti, Jahve nad Vojskama, koji pravedno sudi, koji ispituje srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osveuje, jer tebi povjerih parnicu svoju.

  11:21 Zato Jahve nad Vojskama govori protiv ljudi u Anatotu koji mi rade o glavi i govore: "Ne prorokuj vie u ime Jahvino, da ne pogine od ruke nae!"

  11:22 Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo, ja u ih kazniti. Njihovi e mladii od maa poginuti, sinovi i keri pomrijet e od gladi.

  11:23 Ni ostatka nee ostati kad donesem nesreu ljudima u Anatotu u godini kazne njihove."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .