Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 23

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  23:1 "Jao pastirima koji upropauju i raspruju ovce pae moje" - rije je Jahvina.

  23:2 Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: "Vi ste rasprili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato u se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaih - rije je Jahvina.

  23:3 I sam u skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih rasprio i vratiti ih na ispae njihove: bit e plodne i mnoit e se.

  23:4 I podii u im pastire da ih pasu te se niega vie nee bojati ni plaiti, niti e se gubiti" - rije je Jahvina.

  23:5 "Evo dolaze dani - rije je Jahvina - podii u Davidu izdanak pravedni. On e vladati kao kralj i biti mudar i init e pravo i pravicu u zemlji.

  23:6 U njegove e dane Judeja biti spaena i Izrael e ivjeti spokojno. I evo imena kojim e ga nazivati: 'Jahve, Pravda naa.'

  23:7 Zato, evo, dolaze dani - rije je Jahvina - kad se vie nee govoriti: 'ivoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske',

  23:8 nego: 'ivoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijae prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj.'"

  23:9 Prorocima. Srce je u meni skrhano, dru mi kosti, slian sam pijancu, ovjeku kojim vino ovlada, pred licem Jahvinim i njegovim svetim rijeima:

  23:10 "Jer zemlja je puna preljubnika; zbog tih se ljudi zemlja u crno zavila, a ispae u pustinji sagorjee. Njihova je trka zloba, a mo im je nepravda.

  23:11 Da, i prorok i sveenik zlikovci su, ak i u Domu svome naoh im pakost" - rije je Jahvina.

  23:12 Stog' e im se puti prometnuti u tlo klizavo: u mraku e posrtati i padati. Jer ja u na njih svaliti nesreu u godine kazne njihove" - rije je Jahvina.

  23:13 "I u proroka Samarije vidjeh mnoge ludosti: prorokuju u Baalovo ime i zavode narod moj izraelski.

  23:14 Ali u proroka jeruzalemskih vidjeh strahote: preljub, prijevarne putove, jaaju ruke zloincima, te se nitko od zloina svojih ne obraa. Svi su mi oni kao Sodoma, a itelji kao Gomora!"

  23:15 I zato Jahve nad Vojskama ovako govori o prorocima: "Evo, nahranit u ih pelinom i napojiti vodom zatrovanom, jer od proroka jeruzalemskih potjee pokvara u svoj zemlji."

  23:16 Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Ne sluajte rijei proroka: oni vas obmanjuju, objavljuju vienja srca svoga, a ne to dolazi iz usta Jahvinih;

  23:17 govore onima to preziru rije Jahvinu: 'Bit e s vama mir!' a onima to slijede glas svog srca okorjelog: 'Nikakvo vas zlo nee snai!'"

  23:18 Ta tko bijae na vijeanju Jahvinu, tko je vidio, tko sluao rije njegovu? Tko ju je shvatio te je moe objaviti?

  23:19 Gle, nevrijeme Jahvino: jarost provaljuje, razmahuje se vihor silan i svaljuje na glave bezbonike.

  23:20 Jahvin se gnjev nee stiati, dok on ne izvri i ne ispuni naume srca svojega. U dane posljednje jasno ete to razumjeti.

  23:21 "Ne poslah ti proroka, a ipak tre! Ne govorih im, a ipak prorokuju!

  23:22 Jest, da bijahu na mom vijeanju, moje bi rijei narodu mom obznanili, i kuali ih svrnuti sa zla puta njihova i od zlodjela njihovih!

  23:23 Ta, zar sam ja Bog samo iz blizine - rije je Jahvina - zar iz daljine nisam vie Bog?

  23:24 Moe li se tko skriti u skrovitima da ga ja ne vidim? - rije je Jahvina. Ne ispunjam li ja nebo i zemlju? - rije je Jahvina.

  23:25 uo sam to govore proroci koji prorokuju lai u ime moje i tvrde: 'Usnio sam! Usnio sam!'

  23:26 Dokle e meu prorocima biti onih koji prorokuju la i objavljuju prijevaru srca svojega?

  23:27 Misle da e svojim snima to ih jedan drugom pripovijedaju postii da narod moj zaboravi ime moje, kao to ve oci njihovi zaboravie ime moje uz Baala!

  23:28 Prorok koji je usnio san neka samo pripovijeda svoj san, a u koga je rije moja, neka po istini objavljuje rije moju!" "to je zajedniko slami i itu? - rije je Jahvina.

  23:29 Nije li rije moja poput vatre - rije je Jahvina - i nije li slina malju to razbija peinu?

  23:30 Evo me stoga protiv proroka - rije je Jahvina - koji jedan drugome kradu moje rijei.

  23:31 Evo me protiv proroka - rije je Jahvina - koji mlate jezikom i prorotva kuju.

  23:32 Evo me protiv proroka - rije je Jahvina - koji prorokuju izmiljene snove i pripovijedajui ih zavode narod moj izmiljotinama svojim i laima. A ja ih nisam poslao, niti sam im to zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve koristi - rije je Jahvina.

  23:33 A ako te ovaj narod, ili prorok, ili sveenik, zapita: 'to je breme Jahvino?' odgovori im: 'Vi ste breme Jahvino i ja vas odbacujem' - rije je Jahvina.

  23:34 A ree li koji prorok ili sveenik, ili tko iz naroda: 'Breme Jahvino', kaznit u toga ovjeka i dom njegov.

  23:35 Ovako morate govoriti svaki svome blinjemu i svaki svome bratu: 'to je Jahve odgovorio?' ili 'to je Jahve rekao?'

  23:36 Ali 'Breme Jahvino' da vie niste spomenuli, jer je breme svakome rije njegova." Jer vi iskrivljujete rijei Boga ivoga, Jahve nad Vojskama, naega Boga!

  23:37 Ovako reci proroku: "to ti je Jahve odgovorio?" ili "to je Jahve rekao?"

  23:38 Ali ako kaete "Breme Jahvino", ovako govori Jahve: "Zato to se sluite rijeju 'Breme Jahvino', premda sam vam poruio da je ne izgovarate,

  23:39 ja u visoko podii i odbaciti od lica svojega vas i va grad to ga dadoh vama i ocima vaim!

  23:40 I svalit u na vas vjenu sramotu i vjenu porugu koja se nee zaboraviti."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .