Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 34

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  34:1 Rije koju Jahve uputi Jeremiji kad Nabukodonozor, kralj babilonski, i sva njegova vojska, i sva kraljevstva pod njegovom vlau, i svi narodi navalie na Jeruzalem i na sve gradove njegove.

  34:2 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Idi i govori sa Sidkijom, kraljem judejskim, i reci mu: Ovako govori Jahve: 'Evo, predajem ovaj grad u ruke kralja babilonskoga da ga on ognjem spali.

  34:3 Ni ti nee ruci njegovoj umai. Da, bit e uhvaen i predat e te u njegove ruke; oi u oi gledat e kralja babilonskoga, usta u usta on e s tobom govoriti i bit e odveden u Babilon.'

  34:4 Ali uj rije Jahvinu, Sidkija, kralju judejski! Ovo ti poruuje Jahve: 'Nee od maa poginuti,

  34:5 umrijet e u miru! I kao to su tvoje oeve i kraljeve tvoje prethodnike okadili, i tebe e okaditi i naricat e za tobom: 'Jao Gospodaru!' Ja ti to govorim' - rije je Jahvina.

  34:6 I prorok Jeremija porui sve ove rijei Sidkiji, kralju judejskom u Jeruzalemu,

  34:7 dok je vojska kralja babilonskoga navaljivala na Jeruzalem i na preostale gradove Judine - na Laki i Azeku, jer jo samo oni preostadoe od judejskih utvrenih gradova.

  34:8 Rije koju Jahve uputi Jeremiji, poto je kralj Sidkija sa svekolikim narodom jeruzalemskim sklopio savez da im proglasi slobodu,

  34:9 da svaki pusti na slobodu svoga roba Hebreja i svoju robinju Hebrejku te da vie ni u koga ne bude Hebrej, brat njegov, kao rob.

  34:10 I svi odlinici i sav narod koji uoe u ovaj savez pristadoe te svaki pusti na slobodu roba svoga i svoju ropkinju da im vie ne robuju. Pristadoe, dakle, i pustie ih.

  34:11 A potom se okrenue i uzee opet svoje robove i ropkinje koje bijahu oslobodili pa ih prisilie da im opet robuju.

  34:12 Tada Jahve uputi rije Jeremiji govorei:

  34:13 Ovako govori Jahve, Bog Izraelov: "Ja sam sklopio Savez s ocima vaim u dan kada ih izvedoh iz Egipta, iz zemlje ropstva, govorei:

  34:14 'Nakon sedam godina neka svaki od vas pusti na slobodu brata svoga Hebreja koji mu se prodao i est godina kao rob sluio.' Ali me vai oci ne posluae i ne htjedoe me uti.

  34:15 A vi se bijaste obratili i uinili to je pravo u oima mojim, proglasivi slobodu za svakoga blinjega svoga i preda mnom ste sklopili savez u Domu koji se zove mojim imenom.

  34:16 A zatim se okrenuste i oskvrnuste ime moje, jer je svaki od vas opet uveo svoga roba i ropkinju koje ste ve bili oslobodili, i ponovo ste ih prisilili da vam robuju."

  34:17 Zato ovako govori Jahve: "Vi me ne posluaste da proglasite slobodu subratu svojemu i blinjemu. I zato, evo, i ja proglaavam protiv vas slobodu - rije je Jahvina - mau, kugi i gladi, i uinit u vas strailom svim kraljevstvima zemlje.

  34:18 A s ljudima koji razvrgoe Savez moj i ne ispunie saveza obeana pred mojim licem postupit u kao s teletom to ga nadvoje rasjekoe te izmeu tih pola prooe.

  34:19 Knezove Judeje i Jeruzalema, dvorjane, sveenike i sav narod zemlje to prooe izmeu pola teleih

  34:20 predat u u ruke dumana koji im rade o glavi, a njihova trupla bit e hrana pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim.

  34:21 Sidkiju, kralja judejskoga, i njegove knezove predat u u ruke dumana koji im rade o glavi i u ruke vojske kralja babilonskoga, koja se od vas bila povukla.

  34:22 Evo, ja u im zapovjediti - rije je Jahvina - i vratit u ih na ovaj grad, i navalit e na nj, osvojiti ga i ognjem spaliti. A gradove judejske obratit u u pustinju nenastanjenu."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .