Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 49

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  49:1 O sinovima Amonovim. Ovako govori Jahve: "Izrael nema sinova, nema nasljednika? Zato je Milkom batinio Gad i narod se njegov nastanio u njegovim gradovima?

  49:2 Zato, evo, dolaze dani - rije je Jahvina - i uinit u da se zaore ratni krikovi u Rabi sinova Amonovih, i ona e biti humak poharani, i naseobine njene ognjem popaljene. Tada e Izrael opljakati svoje pljakae" - govori Jahve.

  49:3 "Plai, Hebone, jer Ar je opustoen, zapomaite keri rapske. Opaite kostrijet, tubalice povedite, obilazite s urezima. Jer Milkom mora u izgnanstvo sa sveenicima i knezovima.

  49:4 to se dii dolinom svojom, keri odmetnice, koja se uzda u bogatstvo svoje i govori: 'Tko se usuuje ustati protiv mene?'

  49:5 Evo, svaljujem na te stravu odasvud uokolo: bit ete raspreni, svak' na svoju stranu, i nitko bjegunce nee skupiti.

  49:6 Ali uto u opet promijeniti udes sinova Amonovih" - rije je Jahvina.

  49:7 O Edomu. Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Zar nema vie mudrosti u Temanu, zar u razumnih nesta svjeta, zar se izvjetrila mudrost njihova?

  49:8 Bjeite, gubite se i duboko se sakrijte, stanovnici Dedana, jer Ezavu propast nosim, vrijeme kazne njegove.

  49:9 Dou li trgai k tebi, ni pabirka nee ostaviti; dou li kradljivci noni, opljakat e sve to ele.

  49:10 Jer ja sam onaj to e Ezava pretraiti i skrovita mu otkriti da se ne mogne sakriti. Pleme je njegovo opustoeno: nema ga vie! Nitko ne kae:

  49:11 'Ostavi siroad svoju, ja u je prehraniti i neka se udovice tvoje u me pouzdaju!'"

  49:12 Jer ovako govori Jahve: "Gle, oni koji odista ne bi morali piti au moraju je iskapiti, i zar upravo ti da ostane nekanjen? Ne, ti nee ostati nekanjen, morat e au ispiti!

  49:13 Jer samim se sobom zakleh - rije je Jahvina: Bosra e postati ruglo i sramota, pustinja i prokletstvo; a svi njezini gradovi bit e vjene razvaline."

  49:14 Jahve mi vijest uputi, glasnik bi poslan k narodima: "Skupite se! Krenite na nj, krenite! Ustajte! U boj!

  49:15 Jer, gle, uinit u te malim meu narodima, prezrenim meu ljudima.

  49:16 Strah te tvoj zaveo, uznositost srca tvoga, ti koji ivi u peinama kamenim i dri se visova planinskih te vije gnijezdo na timoru, k'o orlovi, odande u te strovaliti" - rije je Jahvina.

  49:17 "Edom e postati pusto; tko god njime proe, zaprepastit e se i zvidati zbog svih rana njegovih.

  49:18 Razorit e ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove" - govori Jahve. ovjek ondje nee stanovati, sin ovjeji nee u njem boraviti.

  49:19 "Gle, kao lav on izlazi iz gutare jordanske na panjake vjeno zelene. Ali u ga uas otjerati i smjestiti ondje svog izabranika. Jer tko je meni ravan? I tko e mene na raun pozvati? I koji e mi pastir odoljeti?"

  49:20 Zato ujte to je Jahve naumio uiniti Edomu, ujte to je nakanio protiv stanovnika Temana: i najsitniju jagnjad on e odvui, i sam njihov panjak zgrozit e se nad njima.

  49:21 Od lomljave pada njina zemlja e se potresti, razlijegat e se vapaj do Crvenog mora!

  49:22 Gle, poput orla on se die i lebdi, nad Bosrom iri krila. U dan onaj srce e junaka edomskih biti kao srce ene u trudovima.

  49:23 O Damasku. Smeteni su Hamat i Arpad jer zlu vijest ue. Srce im se stee od uasa i smirit se ne moe.

  49:24 Obeshrabren je Damask, u bijeg udario, strah ga spopao, tjeskoba i bolovi obuzeli ga kao porodilju.

  49:25 Kako? Naputen je slavni grad, grad radosti moje!

  49:26 Zato e mladii njegovi popadati po trgovima, svi e ratnici poginuti u onaj dan - rije je Jahve nad Vojskama.

  49:27 "Potpalit u vatrom zidine Damaska: plamen e prodrijeti dvor Ben-Hadadov."

  49:28 O Kedaru i kraljevstvima hasorskim koje je potukao Nabukodonozor, kralj babilonski. Ovako govori Jahve: "Ustajte, na Kedar navalite, unitite sinove Istoka!

  49:29 Nek' im se oduzmu atori i stada, atorska krila i sva im oprema! Neka im se deve odvedu, i nek' viu na njih: 'Strava odasvud!'

  49:30 Bjeite glavom bez obzira, duboko se skrijte, itelji Hasora - rije je Jahvina. Jer Nabukodonozor, kralj babilonski, snuje naum protiv vas, navalu smilja:

  49:31 'Ustajte, udarite na mirni narod to ivi bez straha - rije je Jahvina - to nema vrata ni zasuna, to u osami prebiva!

  49:32 Deve njihove bit e plijen, mnotvo ovaca otimaina!' I rasprit u ih na sve strane, one ljude obrijanih zalizaka, i dovest u odasvud na njih nesreu - rije je Jahvina.

  49:33 Hasor e postati brlog agaljski i pustinja vjena. ovjek ondje nee prebivati, nee se ondje nastaniti sin ovjeji."

  49:34 Rije koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Elamu, u poetku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga.

  49:35 Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Lomim, evo, luk Elamov, sr snage njegove.

  49:36 etiri u vjetra dognati na Elam sa etiri kraja neba i rasprit Elamce u sva etiri vjetra, i nee biti naroda kamo nee stii bjegunci elamski.

  49:37 Utjerat u Elamcima strah u kosti pred njihovim dumanima. Pustit u na njih nesreu, oganj gnjeva svojega. Poslat u ma za njima dok ne budu sasvim uniteni.

  49:38 I postavit u u Elamu prijesto svoj i zatrt u ondje kralja i sve knezove" - rije je Jahvina.

  49:39 Ali u okrenut' udes Elama" - rije je Jahvina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .