Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 52

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  52:1 Sidkiji je bila dvadeset i jedna godina kad se zakraljio, a kraljevao je jedanaest godina u Jeruzalemu. Materi mu bijae ime Hamitala, kerka Jeremije, i bila je iz Libne.

  52:2 inio je to je zlo u oima Jahvinim, sve kao to je inio Jojakin.

  52:3 To je zadesilo Jeruzalem zbog gnjeva Jahvina; Jahve ih napokon i odbaci ispred lica svoga. Sidkija se pobunio protiv babilonskog kralja.

  52:4 Devete godine njegova kraljevanja, desetoga dana desetoga mjeseca, krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem. Utabori se pred gradom i opasa ga opkopom.

  52:5 Grad osta opkoljen sve do jedanaeste godine Sidkijina kraljevanja.

  52:6 Devetoga dana etvrtoga mjeseca, kad je u gradu zavladala takva glad da priprosti puk nije imao ni kruha,

  52:7 neprijatelj provali u grad. Tada kralj i svi ratnici pobjegoe nou kroz vrata izmeu dva zida nad Kraljevskim vrtom - Kaldejci bijahu opkolili grad - i krenue putem prema Arabi.

  52:8 Kaldejske ete nagnue za njim u potjeru i sustigoe Sidkiju na Jerihonskim poljanama, a sva se njegova vojska razbjeala.

  52:9 I Kaldejci uhvatie kralja i odvedoe ga u Riblu, u zemlji hamatskoj, pred kralja babilonskog, koji mu izree presudu.

  52:10 Pokla Sidkijine sinove pred njegovim oima, pobi u Ribli sve Judine knezove;

  52:11 Sidkiji iskopa oi i okova ga verigama i odvede u Babilon, gdje ga je drao u tamnici sve do smrti njegove.

  52:12 Desetoga dana petoga mjeseca - devetnaeste godine kraljevanja Nabukodonozora, kralja babilonskog - ue u Jeruzalem Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne strae.

  52:13 On zapali Dom Jahvin, kraljevski dvor i sve kue u Jeruzalemu, osobito kue uglednika;

  52:14 kaldejske ete, pod zapovjednikom tjelesne strae, razorie zidine oko Jeruzalema.

  52:15 Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne strae, odvede u suanjstvo ostatak naroda koji bijae ostao u gradu, a tako i prebjege babilonskom kralju i ostalu svjetinu.

  52:16 Neke od malih ljudi Nebuzaradan ostavi u zemlji kao vinogradare i ratare.

  52:17 Kaldejci razbie tuane stupove u Domu Jahvinu, podnoja i mjedeno more u Domu Jahvinu, i tu odnijee u Babilon.

  52:18 Uzee i lonce, lopate, noeve, posudice i uope sav tuani pribor koji se upotrebljavao za bogosluja.

  52:19 Zapovjednik uze i umivaonice, kadionice, kropionice, lonce, svijenjake, zdjele, rtvene pehare, uope sve to bijae od zlata i srebra,

  52:20 dva stupa, jedno more i dvanaest tuanih volova pod morem, podnoja to je kralj Salomon dao izraditi za Dom Jahvin. Nije mogue procijeniti koliko je tua bilo u svim tim predmetima.

  52:21 Prvi stup bijae visok osamnaest lakata - obuhvatiti ga je mogao konop od dvanaest lakata - bijae etiri prsta debeo, a upalj.

  52:22 Imao je glavicu od tua, visoku pet lakata; i obvijae je oplet i mogranji, a sve od tua. Takav je bio i drugi stup.

  52:23 A devedeset i est ipaka slobodno je visjelo. Sve u svemu bijae oko sto ipaka u tom opletu.

  52:24 Zapovjednik je strae odveo sveenikog poglavara Seraju, drugog sveenika, Sefaniju, i tri uvara praga.

  52:25 Iz grada je odveo jednog dvorjanina, vojnikog zapovjednika, sedam ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoe u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novaio puk te ezdeset puana koji se takoer zatekoe u gradu.

  52:26 Zapovjednik tjelesne strae Nebuzaradan odvede ih pred kralja babilonskog u Riblu.

  52:27 I kralj babilonski zapovjedi da ih pogube u Ribli, u zemlji hamatskoj. Tako su judejski narod odveli s njegove rodne grude.

  52:28 Evo broja ljudstva to ga Nabukodonozor odvede u suanjstvo: sedme godine tri tisue i dvadeset tri Judejca;

  52:29 osamnaeste godine Nabukodonozorove osamsto trideset i dvije osobe iz Jeruzalema;

  52:30 dvadeset i tree godine Nabukodonozorove, Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne strae, odvede sedam stotina etrdeset i pet Judejaca. U svemu: etiri tisue i est stotona osoba.

  52:31 A trideset i sedme godine otkako je zasunjen judejski kralj Jojakin, dvadeset i petoga dana dvanaestoga mjeseca, babilonski kralj Evil Merodak u prvoj godini svoje vladavine pomilova judejskoga kralja Jojakina i pusti ga iz tamnice.

  52:32 Ljubezno je s njim razgovarao i stolicu mu postavio vie nego drugim kraljevima koji bijahu s njim u Babilonu.

  52:33 Jojakin je odloio svoje tamnike haljine i jeo s kraljem za istim stolom svega svoga vijeka.

  52:34 Do kraja njegova ivota, sve do smrti, babilonski mu je kralj trajno, iz dana u dan, davao uzdravanje.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .