Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Kad se pribliie Jeruzalemu te dooe u Betfagu, na Maslinskoj gori, posla Isus dvojicu uenika

  21:2 govorei: "Poite u selo pred vama i odmah ete nai privezanu magaricu i uz nju magare. Odrijeite ih i dovedite k meni.

  21:3 Ako vam tko to rekne, recite: 'Gospodinu trebaju', i odmah e ih pustiti."

  21:4 To se dogodi da se ispuni to je reeno po proroku:

  21:5 Recite keri Sionskoj: Evo kralj ti tvoj dolazi, krotak, jau na magarcu, na magaretu, mladetu magariinu.

  21:6 Uenici odu i uine kako im naredi Isus.

  21:7 Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih.

  21:8 Silan svijet prostrije svoje haljine po putu, a drugi rezahu grane sa stabala i sterahu ih po putu.

  21:9 Mnotvo pak pred njim i za njim klicae: "Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!"

  21:10 Kad ue u Jeruzalem, uskomeao se sav grad i govorio: "Tko je ovaj?"

  21:11 A mnotvo odgovarae: "To je Prorok, Isus iz Nazareta galilejskoga."

  21:12 Isus ue u Hram i izagna sve koji su prodavali i kupovali u Hramu. Mjenjaima isprevrta stolove i prodavaima golubova klupe.

  21:13 Kae im: "Pisamo je: Dom e se moj zvati Dom molitve, a vi od njega inite peinu razbojniku."

  21:14 U Hramu mu prioe slijepi i hromi i on ih ozdravi.

  21:15 A kad glavari sveeniki i pismoznanci vidjee udesa koja uini i djecu to viu Hramom: "Hosana Sinu Davidovu!", gnjevni

  21:16 mu rekoe: "uje li to ovi govore?" Kae im Isus: "Da! A niste li itali: Iz usta djece i dojenadi sebi si pripravio hvalu?"

  21:17 On ih ostavi, poe iz grada u Betaniju te ondje prenoi.

  21:18 Ujutro se vraao u grad i ogladnje.

  21:19 Ugleda smokvu kraj puta i prie k njoj, ali ne nae na njoj nita osim lia pa joj kae: "Ne bilo vie ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu.

  21:20 Vidjevi to, uenici se zaude: "Kako umah smokva usahnu!"

  21:21 Isus im odvrati: "Zaista, kaem vam, ako budete imali vjeru i ne posumnjate, init ete ne samo ovo sa smokvom, nego - reknete li i ovoj gori: 'Digni se i baci u more!', bit e tako.

  21:22 I sve to zaitete u molitvi vjerujui, primit ete."

  21:23 I ue u Hram. Dok je nauavao, pristupie mu glavari sveeniki i starjeine narodne te ga upitae: "Kojom vlau to ini? Tko ti dade tu vlast?"

  21:24 Isus im odgovori: "I ja u vas jedno upitati. Ako mi na to odgovorite, ja u vama kazati kojom vlau ovo inim.

  21:25 Krst Ivanov odakle li bijae? Od Neba ili od ljudi?" A oni umovahu meu sobom: "Reknemo li 'Od Neba', odvratit e nam: 'Zato mu, dakle, ne povjerovaste?'

  21:26 A reknemo li 'Od ljudi', strah nas je mnotva. Ta svi Ivana smatraju prorokom."

  21:27 Zato odgovore Isusu: "Ne znamo." I on njima ree: "Ni ja vama neu kazati kojom vlau ovo inim."

  21:28 "A to vam se ini? ovjek neki imao dva sina. Prie prvomu i ree: 'Sinko, hajde danas na posao u vinograd!'

  21:29 On odgovori: 'Neu!' No poslije se predomisli i ode.

  21:30 Prie i drugomu pa mu ree isto tako. A on odgovori: 'Evo me, gospodaru!' i ne ode.

  21:31 Koji od te dvojice izvri volju oevu?" Kau: "Onaj prvi." Nato e im Isus: "Zaista, kaem vam, carinici i bludnice pretekoe vas u kraljevstvo Boje!

  21:32 Doista, Ivan doe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovae. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete."

  21:33 "Drugu prispodobu ujte! Bijae neki domain koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak i podie kulu pa ga iznajmi vinogradarima i otputova.

  21:34 Kad se pribliilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod.

  21:35 A vinogradari pograbe njegove sluge pa jednoga istukoe, drugog ubie, a treega kamenovae.

  21:36 I opet posla druge sluge, vie njih nego prije, ali oni i s njima postupie jednako."

  21:37 "Naposljetku posla k njima sina svoga mislei: 'Potovat e mog sina.'

  21:38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoe meu sobom: 'Ovo je batinik! Hajde da ga ubijemo i imat emo batinu njegovu!'

  21:39 I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju."

  21:40 "Kada dakle doe gospodar vinograda, to e uiniti s tim vinogradarima?"

  21:41 Kau mu: "Opake e nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima to e mu davati urod u svoje vrijeme."

  21:42 Kae im Isus: "Zar nikada niste itali u Pismima: Kamen to ga odbacie graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo - kakvo udo u oima naim!

  21:43 Zato e se - kaem vam - oduzeti od vas kraljevstvo Boje i dat e se narodu koji donosi njegove plodove! (

  21:44 I tko padne na taj kamen, smrskat e se, a na koga on padne, satrt e ga.)"

  21:45 Kad su glavari sveeniki i farizeji uli te njegove prispodobe, razumjeli su da govori o njima.

  21:46 I traili su da ga uhvate, ali se pobojae mnotva jer ga je smatralo prorokom.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .