Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 27

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  27:1 A kad objutri, svi su glavari sveeniki i starjeine narodne odrali vijeanje protiv Isusa da ga pogube.

  27:2 I svezana ga odveli i predali upravitelju Pilatu.

  27:3 Kada Juda, njegov izdajica, vidje da je Isus osuen, pokaja se i vrati trideset srebrnjaka glavarima sveenikim i starjeinama

  27:4 govorei: "Sagrijeih predavi krv nedunu!" Odgovorie: "to se to nas tie? To je tvoja stvar!"

  27:5 I bacivi srebrnjake u Hram, ode te se objesi.

  27:6 Glavari sveeniki uzee srebrnjake i rekoe:

  27:7 "Nije doputeno staviti ih u hramsku riznicu jer su krvarina." Posavjetuju se i kupe za njih lonarovu njivu za ukop stranaca.

  27:8 Stoga se ona njiva zove "Krvava njiva" sve do danas.

  27:9 Tada se ispuni to je reeno po proroku Jeremiji: Uzee trideset srebrnjaka - cijenu Neprocjenjivoga kojega procijenie sinovi Izraelovi -

  27:10 i dadoe ih za njivu lonarovu kako mi naredi Gospodin.

  27:11 Dovedoe dakle Isusa pred upravitelja. Upita ga upravitelj: "Ti li si kralj idovski?" On odgovori: "Ti kae."

  27:12 I dok su ga glavari sveeniki i starjeine narodne optuivale, nita nije odgovarao.

  27:13 Tada mu ree Pilat: "Ne uje li to sve protiv tebe svjedoe?"

  27:14 I ne odgovori mu ni na jednu rije te se upravitelj silno udio.

  27:15 A o Blagdanu upravitelj je obiavao svjetini pustiti jednoga uznika, koga bi ve htjeli.

  27:16 Tada upravo bijae u njih poznati uznik zvani Baraba.

  27:17 Kad se dakle sabrae, ree im Pilat: "Koga hoete da vam pustim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?"

  27:18 Znao je doista da ga predadoe iz zavisti.

  27:19 Dok je sjedio na sudakoj stolici, porui nu njegova ena: "Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega."

  27:20 Meutim, glavari sveeniki i starjeine nagovore svjetinu da zaite Barabu, a Isus da se pogubi.

  27:21 Upita ih dakle upravitelj: "Kojega od ove dvojice hoete da vam pustim?" A oni rekoe: "Barabu!"

  27:22 Kae im Pilat: "to dakle da uinim s Isusom koji se zove Krist?" Oni e: "Neka se razapne."

  27:23 A on upita: "A to je zla uinio?" Vikahu jo jae: "Neka se razapne!"

  27:24 Kad Pilat vidje da nita ne koristi, nego da biva sve vei mete, uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govorei: "Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!"

  27:25 Sav narod nato odvrati: "Krv njegova na nas i na djecu nau!"

  27:26 Tada im pusti Barabu, a Isusa, izbievana, preda da se razapne.

  27:27 Onda vojnici upraviteljevi uvedoe Isusa u dvor upraviteljev i skupie oko njega cijelu etu.

  27:28 Svukoe ga pa zaogrnue skrletnim platem.

  27:29 Spletoe zatim vijenac od trnja i stavie mu na glavu, a tako i trsku u desnicu. Prigibajui pred njim koljena, izrugivahu ga: "Zdravo, kralju idovski!"

  27:30 Onda pljujui po njemu, uzimahu trsku i udarahu ga njome po glavi.

  27:31 Poto ga izrugae, svukoe mu plat, obukoe mu njegove haljine pa ga odvedoe da ga razapnu.

  27:32 Izlazei nau nekoga ovjeka Cirenca, imenom imuna, i prisile ga da mu ponese kri.

  27:33 I dooe na mjesto zvano Golgota, to jest Lubanjsko mjesto,

  27:34 dadoe mu piti vino sa ui pomijeano. I kad okusi, ne htjede piti.

  27:35 A poto ga razapee, razdijelie meu se haljine njegove bacivi kocku.

  27:36 I sjedei ondje, uvahu ga.

  27:37 I stavie mu ponad glave krivicu napisanu: "Ovo je Isus, kralj idovski."

  27:38 Tada razapee s njime dva razbojnika, jednoga zdesna, drugoga slijeva.

  27:39 A prolaznici su ga pogrivali maui glavama:

  27:40 "Ti koji razvaljuje Hram i za tri ga dana sagradi, spasi sam sebe! Ako si Sin Boji, sii s kria!"

  27:41 Slino i glavari sveeniki s pismoznancima i starjeinama, rugajui se, govorahu:

  27:42 "Druge je spasio, sebe ne moe spasiti! Kralj je Izraelov! Neka sada sie s kria pa emo povjerovati u nj!

  27:43 Uzdao se u Boga! Neka ga sad izbavi ako mu omilje! Ta govorio je: 'Sin sam Boji!'"

  27:44 Tako ga vrijeahu i s njim raspeti razbojnici.

  27:45 Od este ure nasta tama po svoj zemlji - do ure devete.

  27:46 O devetoj uri povika Isus iza glasa: "Eli, Eli, lema sabahtani?" To e rei: "Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio?"

  27:47 A neki od nazonih, uvi to, govorahu: "Ovaj zove Iliju."

  27:48 I odmah pritra jedan od njih, uze spuvu, natopi je octom, natakne je na trsku i prui mu piti.

  27:49 A ostali rekoe: "Pusti da vidimo hoe li doi Ilija da ga spasi."

  27:50 A Isus opet povika iz glasa i ispusti duh.

  27:51 I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, peine se raspukoe,

  27:52 grobovi otvorie i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnue

  27:53 te izioe iz grobova nakon njegova uskrsnua, uoe u sveti grad i pokazae se mnogima.

  27:54 A satnik i oni koji su s njime uvali Isusa vidjee potres i to se zbiva, silno se prestraie i rekoe: "Uistinu, Sin Boji bijae ovaj."

  27:55 A bijahu ondje i izdaleka promatrahu mnoge ene to su iz Galileje ile za Isusom posluujui mu;

  27:56 meu njima Marija Magdalena i Marija, Jakovljeva i Josipova majka, i majka sinova Zebedejevih.

  27:57 Uveer doe neki bogat ovjek iz Arimateje, imenom Josip, koji i sam bijae uenik Isusov.

  27:58 On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne.

  27:59 Josip uze tijelo, povi ga u isto platno

  27:60 i poloi u svoj novi grob koji bijae isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otie.

  27:61 A bijahu ondje Marija Magdalena i druga Marija: sjedile su nasuprot grobu.

  27:62 Sutradan, to jest dan nakon Priprave, sabrae se glavari sveeniki i farizeji kod Pilata

  27:63 te mu rekoe: "Gospodaru, sjetismo se da onaj varalica jo za ivota kaza: 'Nakon tri dana uskrsnut u.'

  27:64 Zapovjedi dakle da se grob osigura sve do treega dana da ne bi moda doli njegovi uenici, ukrali ga pa rekli narodu: 'Uskrsnuo je od mrtvih!' I bit e posljednja prijevara gora od prve."

  27:65 Ree im Pilat: "Imate strau! Idite i osigurajte kako znate!"

  27:66 Nato oni odu i osiguraju grob: zapeate kamen i postave strau.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .