Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - MATTHEW 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 "Pazite da svoje pravednosti ne inite pred ljudima da vas oni vide. Inae, nema vam plae u vaeg Oca koji je na nebesima.

  6:2 Kada dakle dijeli milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama ine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kaem vam, primili su svoju plau.

  6:3 Ti naprotiv, kada daje milostinju - neka ti ne zna ljevica to ini desnica,

  6:4 da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit e ti!"

  6:5 "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojei u sinagogama i na raskrima ulica da se pokau ljudima. Zaista, kaem vam, primili su svoju plau.

  6:6 Ti naprotiv, kad moli, ui u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit e ti."

  6:7 "Kad molite, ne blebeite kao pogani. Misle da e s mnotva rijei biti usliani.

  6:8 Ne nalikujte na njih. Ta zna va Otac to vam treba i prije negoli ga zaitete.

  6:9 Vi, dakle, ovako molite: 'Oe na, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!

  6:10 Doi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!

  6:11 Kruh na svagdanji daj nam danas!

  6:12 I opusti nam duge nae kako i mi otpustismo dunicima svojim!

  6:13 I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'"

  6:14 "Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit e i vama Otac va nebeski.

  6:15 Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac va nee otpustiti vaih prijestupaka."

  6:16 "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobliuju lica da pokau ljudima kako poste. Zaista, kaem vam, primili su svoju plau.

  6:17 Ti naprotiv, kad posti, pomai glavu i umij lice

  6:18 da ne zapaze ljudi kako posti, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit e ti."

  6:19 "Ne zgrite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i ra nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.

  6:20 Zgrite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni ra ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.

  6:21 Doista, gdje ti je blago, ondje e ti biti i srce."

  6:22 "Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve e tijelo tvoje biti svijetlo.

  6:23 Ako ti je pak oko nevaljalo, sve e tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika e istom tama biti?"

  6:24 "Nitko ne moe sluiti dvojici gospodara. Ili e jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili e uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne moete sluiti Bogu i bogatstvu."

  6:25 "Zato vam kaem: Ne budite zabrinuti za ivot svoj: to ete jesti, to ete piti; ni za tijelo svoje: u to ete se obui. Zar ivot nije vredniji od jela i tijelo od odijela?"

  6:26 "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne anju niti sabiru u itnice, pa ipak ih hrani va nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?

  6:27 A tko od vas zabrinutou moe svome stasu dodati jedan lakat?

  6:28 I za odijelo to ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne mue se niti predu.

  6:29 A kaem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

  6:30 Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u pe baca, Bog tako odijeva, nee li jo vie vas, malovjerni?"

  6:31 "Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'to emo jesti?' ili: 'to emo piti?' ili: 'U to emo se obui?'

  6:32 Ta sve to pogani itu. Zna Otac va nebeski da vam je sve to potrebno.

  6:33 Traite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve e vam se ostalo dodati.

  6:34 Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra e se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .