Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 10

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  10:1 Jahve ree Mojsiju:

  10:2 "Napravi sebi dvije trube; napravi ih od kovana srebra. Neka ti slue za sazivanje zajednice i za pokretanje tabora.

  10:3 Kad se u njih zatrubi, neka se sva zajednica skupi k tebi na ulazu u ator sastanka.

  10:4 Ako li se zatrubi u jednu, neka se k tebi skupe glavari izraelski, tisunici.

  10:5 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom, neka krenu logori utaboreni na istonoj strani.

  10:6 Kad popratite trubljenje bojnim poklikom po drugi put, neka krenu logori utaboreni s june strane: neka se trubljenje poprati bojnim poklikom da oni krenu.

  10:7 Trubite i da skupite zajednicu, ali bez bojnog poklika.

  10:8 Neka u trube trube sveenici, sinovi Aronovi. Neka vam to bude trajnom uredbom za vae narataje.

  10:9 Kad u svojoj zemlji poete u rat na neprijatelja koji vas pritisne, zaorite na trube s bojnim poklikom, i Jahve, Bog va, sjetit e se vas i bit ete izbavljeni od svojih neprijatelja.

  10:10 Na dan svoje sveanosti, svojih blagdana ili svojih mjeseevih mlaaka, dok prinosite svoje paljenice i priesnice, trubite u trube. Neka to za vas bude spomen pred Bogom vaim. Ja sam Jahve, Bog va."

  10:11 Druge godine drugoga mjeseca dvadesetog dana u mjesecu die se oblak iznad Prebivalita svjedoanstva.

  10:12 Tada se Izraelci zapute iz Sinajske pustinje na svoja putovanja. Oblak se zaustavi u pustinji Paranu.

  10:13 Tako na Jahvinu zapovijed danu Mojsiju krenue prvi put.

  10:14 Prva je krenula zastava tabora Judinih sinova u svojim etama. Nad njihovom vojskom bijae Nahon, sin Aminadabov;

  10:15 nad vojskom plemena Jisakarovaca stajae Netanel, sin Suarov,

  10:16 a nad vojskom plemena Zebulunovaca bijae Eliab, sin Helonov.

  10:17 Zatim, poto je rastavljeno Prebivalite, krenue Geronovci i Merarijevci nosei Prebivalite.

  10:18 Potom krenu zastava tabora Rubenova u svojim etama. Nad njihovom vojskom bijae Elisur, sin edeurov;

  10:19 nad vojskom plemena imunovaca stajao je elumiel, sin Suriadajev;

  10:20 nad vojskom plemena Gadovaca bio je Elijasaf, sin Deuelov.

  10:21 Potom krenue Kehatovci nosei posveene predmete. Tako je Prebivalite bilo podignuto prije njihova dolaska.

  10:22 Onda krenu zastava tabora Efrajimovaca u svojim etama. Nad njihovom vojskom bijae Eliama, sin Amihudov,

  10:23 nad vojskom plemena Manaeovaca stajae Gamliel, sin Pedahsurov;

  10:24 nad vojskom plemena Benjaminovaca bijae Abidan, sin Gidonijev.

  10:25 A kao zalazna straa za sve tabore krenu, u svojim etama, zastava tabora Danovaca. Nad njihovom je vojskom stajao Ahiezer, sin Amiadajev.

  10:26 Nad vojskom plemena Aerovaca bio je Pagiel, sin Okranov;

  10:27 a nad vojskom plemena Naftalijevaca bio je Ahira, sin Enanov.

  10:28 Takav je bio red putovanja Izraelaca svrstanih u svoje ete. Tako su putovali.

  10:29 Mojsije ree Hobabu, sinu Midjanca Reuela, Mojsijeva tasta: "Zaputili smo se u kraj o kojemu je Jahve rekao: 'Dat u vam ga!' Poi s nama i dobro emo ti initi, jer je Jahve obeao sreu Izraelu."

  10:30 "Ne idem", odgovori mu, "nego se vraam u svoju zemlju; k svojima se vraam."

  10:31 "Molim te, ne ostavljaj nas!" - ree. "Budui da zna gdje nam se treba u pustinji utaboriti, valjat e nam kao oi.

  10:32 Ako s nama poe, dobroinstva koja nam Jahve bude udijelio s tobom emo dijeliti."

  10:33 Od Jahvina brda putovali su tri dana hoda. Koveg Jahvina saveza iao je pred njima ta tri dana hoda da im potrai mjesto odmora.

  10:34 Danju je opet Jahvin oblak bio nad njima, kako bi se iz tabora zaputili.

  10:35 Kad bi Koveg polazio, Mojsije bi rekao: "Ustani, Jahve! Neprijatelji tvoji neka se raspre! Koji tebe mrze nek' bjee pred tobom!"

  10:36 A kad bi se zaustavljao, popratio bi: "Vrati se, o Jahve! Izraelu ti si tisue bezbrojne!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .