Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Jahve ree Mojsiju:

  15:2 "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad uete u zemlju gdje ete boraviti i koju vam ja dajem,

  15:3 pa budete prinosili Jahvi paljenu rtvu, paljenicu ili klanicu, zavjetnicu ili dragovoljnu rtvu, ili rtvu prigodom svojih svetkovina - pravei tako od krupne ili sitne stoke ugodan miris Jahvi -

  15:4 neka prinositelj prinese svoj dar Jahvi: prinosnicu od desetine efe najboljeg brana, zamijeena u etvrtini hina ulja.

  15:5 Uz paljenicu ili uz klanicu prinesi evrtinu hina vina za ljevanicu na svako janje.

  15:6 Povrh ovna prinesi kao prinosnicu dvije desetine efe najboljeg brana, zamijeena u jednoj treini hina ulja;

  15:7 i vina za ljevanicu prinesi treinu hina na ugodan miris Jahvi.

  15:8 Ako Jahvi prinosi junca kao paljenicu ili kao klanicu da izvri zavjet ili kao priesnicu,

  15:9 neka se onda uz junca prinesu tri desetine efe najboljeg brana, zamijeena u pola hina ulja,

  15:10 a za ljevanicu prinesi pola hina vina kao paljenu rtvu na ugodan miris Jahvi.

  15:11 Neka se tako postupi uza svakoga vola i uza svakoga ovna, uza svaku glavu sitne stoke, ovce ili koze:

  15:12 koliko ih god prinesete, za svako pojedino tako uinite, ve prema njihovu broju.

  15:13 Svaki domorodac neka postupa ovako kad prinosi rtvu paljenu na ugodan miris Jahvi.

  15:14 I ako koji stranac koji ivi meu vama, ili e biti meu vaim potomcima, htjedne prinijeti rtvu paljenu na ugodan miris Jahvi, neka radi kako i vi radite.

  15:15 Neka je jedan zakon i za vas i za stranca koji s vama boravi. To je trajan zakon za vae narataje: pred Jahvom, kako je s vama, tako neka bude i sa strancem.

  15:16 Jedan zakon i jedno pravo neka vrijedi za vas i za stranca koji s vama boravi.'"

  15:17 Jahve ree Mojsiju:

  15:18 "Govori Izraelcima i reci im: 'Kad doete u zemlju u koju vas vodim

  15:19 i budete jeli kruh te zemlje, prinesite podizanicu Jahvi.

  15:20 Kao prvinu iz svojih naava prinesite jedan kola kao podizanicu; prinesite ga kao i podizanicu s gumna.

  15:21 Od prvine svojih naava davajte Jahvi podizanicu od narataja do narataja.'"

  15:22 "Ako nehotice pogrijeite te ne budete obdravali koju od zapovijedi to ih je Jahve objavio po Mojsiju -

  15:23 sve to vam je Jahve zapovjedio po Mojsiju, odonda kad vam je izdao zapovijedi pa dalje od koljena do koljena -

  15:24 onda: ako je to poinjeno nepanjom zajednice, neka sva zajednica prinese jednoga junca kao paljenicu na ugodan miris Jahvi s propisanom prikaznicom i ljevanicom i jednoga jarca kao okajnicu.

  15:25 Neka sveenik obavi obred pomirenja nad svom izraelskom zajednicom, pa e im biti oproteno. Bila je samo nepanja, a oni su prinijeli svoj dar - paljenu rtvu Jahvi - i okajnicu pred Jahvom za svoju nepanju.

  15:26 Bit e oproteno svoj izraelskoj zajednici, a tako i strancu koji meu njima boravi, jer se sav narod iz nepanje ogrijeio.

  15:27 Pogrijei li iz nepanje pojedinac, neka prinese jedno ensko kozle od godine dana kao okajnicu.

  15:28 Neka sveenik obavi obred pomirenja pred Jahvom nad osobom koja je nehotice pogrijeila od nepanje. Kad nad njom obavi obred pomirenja, bit e joj oproteno.

  15:29 Kada tko pogrijei nepanjom, neka vam jedan zakon vrijedi i za domoroca i za stranca koji boravi meu vama.

  15:30 Ali onaj koji neto uini naumice, bio on domorodac ili stranac, taj na Jahvu huli. Takav neka se istrijebi izmeu svoga naroda

  15:31 jer je prezreo Jahvinu rije i prekrio njegovu zapovijed. Neka se takav iskorijeni. Neka njegova krivnja padne na nj!"

  15:32 Kad su Izraelci bili u pustinji, nau ovjeka kako kupi drva u subotnji dan.

  15:33 I oni koji su ga nali da kupi drva dovedu ga Mojsiju i Aronu i svoj zajednici.

  15:34 Stave ga pod strau, jer jo nije bilo odreeno to treba s njim uiniti.

  15:35 "Toga ovjeka treba pogubiti!" - ree Jahve Mojsiju. "Neka ga kamenjem zaspe izvan tabora sva zajednica."

  15:36 Sva ga zajednica izvede izvan tabora i zasu ga kamenjem te on poginu, kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.

  15:37 Ree Jahve Mojsiju:

  15:38 "Govori Izraelcima i reci im: neka od narataja do narataja prave rese na skutovima svojih haljina, a za resu svakoga skuta neka privezuju ljubiastu vrpcu.

  15:39 Imat ete rese zato da vas pogled na njih sjea svih Jahvinih zapovijedi. Vrite ih, a ne zanosite se svojim srcem i svojim oima, to vas tako lako zavode na bludnost.

  15:40 Tako ete se sjeati svih mojih zapovijedi, vrit ete ih i bit ete posveeni svome Bogu.

  15:41 Ja sam Jahve, Bog va, koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bogom. Ja, Jahve, Bog va."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .