Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 17

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  17:1 I stalo se, kdy bydlil David v dom svm, e ekl Ntanovi proroku: Aj, j pebvm v dom cedrovm, truhla pak smlouvy Hospodinovy jest pod kortnami.

  17:2 I ekl Ntan Davidovi: Cokoli jest v srdci tvm, ui; nebo Bh s tebou jest.

  17:3 Potom t noci stalo se slovo Bo k Ntanovi, kouc:

  17:4 Jdi a rci Davidovi sluebnku mmu: Toto d Hospodin: Ne ty stavti mi bude dm k bydlen,

  17:5 Ponvad jsem nebydlil v dnm dom od toho dne, jak jsem vyvedl syny Izraelsk, a do dne tohoto, ale prochzel jsem se z stnku do stnku, tak i vn krom pbytku.

  17:6 Nadto kudy jsem koli chodil se vm Izraelem, zdali jsem slovo ekl ktermu z soudc Izraelskch, (jim jsem pikzal, aby psli lid mj), ka: Pro jste mi neustavli domu cedrovho?

  17:7 Proto nyn toto d sluebnku mmu Davidovi: Takto prav Hospodin zstup: J jsem t vzal z ovince, kdy jsi chodil za stdem, abys byl vvodou lidu mho Izraelskho.

  17:8 A bval jsem s tebou vudy, kam jsi koli se obrtil, vecky tak neptely tv vyhladil jsem ped tv tvou, a uinil jsem jmno velik, jako jmno vzneench na zemi.

  17:9 Ano i lidu svmu Izraelskmu zpsobil jsem msto, a vtpil jej tu. I bude bydliti na mst svm, a nepohne se vce, ani na nj dotrati budou lid nelechetn, jako prv,

  17:10 Hned od toho asu, jak jsem ustanovil soudce nad lidem svm Izraelskm, a jsem ponil vech neptel tvch; nbr oznamuji, e Hospodin sm vystav tob dm.

  17:11 Nebo kdy se vypln dnov tvoji, abys el za otci svmi, vzbudm sm tv po tob, kter bude z syn tvch, a utvrdm krlovstv jeho.

  17:12 On mi ustav dm, a j utvrdm trn jeho a na vky.

  17:13 J budu jemu otcem, a on mi bude synem, a milosrdenstv svho neodejmu od nho, jako jsem je odjal od toho, kter byl ped tebou.

  17:14 Ale postavm jej v dom svm a v krlovstv svm a na vky, a trn jeho bude nepohnuteln a na vky.

  17:15 Podl vech slov tchto, a podl veho vidn tohoto, tak mluvil Ntan Davidovi.

  17:16 Tedy ved krl David, posadil se ped Hospodinem, a ekl: Kdo jsem j, Hospodine Boe, a jak jest dm mj, e jsi mne tak zvil?

  17:17 Anobr i to jsi za mlo u sebe poloil, Boe, proe jsi zamluvil se o domu sluebnka svho i na dlouh asy, a popatil jsi na mne, jako na osobu lovka vzcnho, Hospodine Boe.

  17:18 Co jet vce mluviti m David ped tebou o zveleben sluebnka tvho? Ty zajist zn sluebnka svho.

  17:19 Hospodine, pro sluebnka svho a podl srdce svho in velikou vc tuto, abys v znmost uvedl vecky pevelik vci.

  17:20 Hospodine, nen tob rovnho, anobr nen dnho Boha krom tebe, podl toho veho, jak jsme slchali uima svma.

  17:21 Nebo kde jest kter nrod na zemi, jako lid tvj Izraelsk, jeho by Bh el, aby vykoupil sob lid a dobyl sob jmna, in velik a hrozn vci, vyhnje ped tv lidu svho, kter jsi vykoupil z Egypta, pohany?

  17:22 Zvolil jsi zajist lid svj Izraelsk sob za lid a na vky, a ty, Hospodine, sm jsi jejich Bohem.

  17:23 Nyn tedy, Hospodine, slovo to, jm jsi zamluvil se sluebnku svmu a domu jeho, budi jist a na vky, a ui tak, jak jsi mluvil.

  17:24 Budi, pravm, jist, tak aby velebeno bylo jmno tv a na vky, a kno: Hospodin zstup, Bh Izraelsk, jest Bh nad Izraelem, a dm Davida sluebnka tvho a jest nepohnuteln ped oblejem tvm.

  17:25 Nebo ty, Boe mj, zjevil jsi sluebnku svmu, e mu ustav dm, a proto sml sluebnk tvj modliti se ped tebou.

  17:26 A tak, Hospodine, ty jsi sm Bh, a mluvil jsi o sluebnku svm dobr vci tyto.

  17:27 Nyn tedy ril jsi poehnati domu sluebnka svho, aby trval na vky ped oblejem tvm; nebo jsi ty, Hospodine, poehnal, i bude poehnan na vky.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .