Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 23

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  23:1 Tedy oznmili Davidovi, kouce: Aj, Filistint dobvaj Cejly a loup dvory.

  23:2 Proto tzal se David Hospodina, ka: Mm-li jti a udeiti na ty Filistinsk? I odpovdl Hospodin Davidovi: Jdi a poraz Filistinsk, i Cejlu vysvobod.

  23:3 Mui pak Davidovi ekli jemu: Aj, my zde v Judstvu bojme se, m vce, kdy pjdeme k Cejle proti vojskm Filistinskch.

  23:4 A tak opt David tzal se Hospodina. Jemu odpovdl Hospodin a ekl: Vstana, vythni k Cejle, nebo dm Filistinsk v ruce tv.

  23:5 I thl David a mui jeho k Cejle, a bojoval s Filistinskmi, a zajal dobytky jejich. I porazil je ranou velikou, a tak vysvobodil David obyvatele Cejly.

  23:6 Stalo se pak, e kdy utkal Abiatar syn Achimelechv k Davidovi do Cejly, dostal se efod v ruce jeho.

  23:7 Potom oznmeno bylo Saulovi, e pithl David do Cejly. I ekl Saul: Dal ho Bh v ruku mou, nebo zavel se, ved do msta hrazenho a zavitho.

  23:8 I svolal Saul vecken lid k boji, aby thl k Cejle, a oblehl Davida i mue jeho.

  23:9 A zvdv David, e Saul tajn ukld o nm zle, ekl Abiatarovi knzi: Vezmi na se efod.

  23:10 I ekl David: Hospodine, Boe Izraelsk, za jistou vc slyel sluebnk tvj, e stroj Saul pithnouti k Cejle, aby zkazil msto pro mne.

  23:11 Vydali-li by mne mui Cejly v ruce jeho? A pithl-li by Saul, jak slyel sluebnk tvj? Hospodine, Boe Izraelsk, oznam, prosm, sluebnku svmu. Odpovdl Hospodin: Pithl by.

  23:12 ekl jet David: Vydali-li by mne obyvatel Cejly i mue m v ruce Saulovy? Odpovdl Hospodin: Vydali by.

  23:13 Vstav tedy David a mui jeho, tm est set mu, vythli z Cejly a li ustavin, kam jti mohli. Saulovi pak povdno, e uel David z Cejly; i nechal taen.

  23:14 Byl pak David na pouti v mstech bezpench, a bydlil na hoe, na pouti Zif. A akoli hledal ho Saul po vecky ty dny, vak nevydal ho Bh v ruku jeho.

  23:15 Vida tedy David, e Saul vythl hledati bezivot jeho, byl na pouti Zif v lese.

  23:16 Vstav pak Jonata syn Saulv, piel k Davidovi do lesa, a posilnil ruky jeho v Bohu.

  23:17 A ekl jemu: Neboj se, nebo nenalezne tebe ruka Saule otce mho, ale ty kralovati bude nad Izraelem, a j budu druh po tob. Vak i Saul otec mj zn to.

  23:18 I uinili smlouvu oba ped Hospodinem; a David zstal v lese, Jonata pak navrtil se do domu svho.

  23:19 Tedy pili Zifejt k Saulovi do Gabaa, kouce: Zdali David nepokrv se u ns v horch, v lese, na pahrbku Hachile, kter jest na prav stran pout.

  23:20 Proto nyn podl v dosti due sv, krli, pithni st, my se pak piinme, abychom jej vydali v ruce krlovy.

  23:21 I ekl Saul: Poehnan vy od Hospodina, e mne litujete.

  23:22 Jdte medle, ujiste se tm jet lpe, pezvzte a shldnte msto jeho, kam se obrt, kdo ho tam vidl; nebo mi praveno, e divnch chytrost uv.

  23:23 Vypehujte tedy a vyzvzte vecky skreje, v nich se kryje, a navrate se ke mn s vc jistou, i pothnu s vmi, a jestlie v zemi jest, hledati ho budu ve vech tiscch Judskch.

  23:24 Kteto vstave, navrtili se do Zif ped Saulem; David pak a mui jeho byli na pouti Maon, na rovinch po prav stran pout.

  23:25 Nebo jak vythl Saul s lidem svm hledati ho, oznmeno bylo to Davidovi, kter sstoupil s skly a bydlil na pouti Maon. O em Saul uslyav, honil Davida po pouti Maon.

  23:26 A tak Saul thl s jedn strany hory, David pak a mui jeho po druh stran hory. A pospil David, aby mohl utci od tvi Saulovy; nebo Saul s lidem svm obkliovali Davida i mue jeho, aby je zjmali.

  23:27 V tom piel posel k Saulovi, ka: Posp a pi, nebo Filistint vtrhli do zem.

  23:28 A proto navrtil se Saul od honn Davida, thl proti Filistinskm. Proe nazvali to msto: Skla rozdlujc.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .