Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Kdy se pak zstaral Samuel, ustanovil syny sv za soudce v Izraeli.

  8:2 A bylo jmno syna jeho prvorozenho Joel, a jmno druhho Abia; ti byli soudcov v Bersab.

  8:3 Nechodili pak synov jeho po cestch jeho, ale uchlili se po lakomstv, a berouce dary, pevraceli soud.

  8:4 Shromdili se tedy vickni star Izraelt, a pili k Samuelovi do Ramata.

  8:5 A ekli jemu: Aj, tys se ji zstaral, a synov tvoji nechod po cestch tvch; proto nyn ustanov nm krle, aby soudil ns, jako jest u vech nrod.

  8:6 I nelbila se ta e Samuelovi, e ekli: Dej nm krle, aby ns soudil. Proto modlil se Samuel Hospodinu.

  8:7 Tedy ekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu lidu ve vem, co mluv tob; nebo ne tebou jsou pohrdli, ale mnou pohrdli, abych nekraloval nad nimi.

  8:8 Podl vech skutk tch, kter inili od onoho dne, v nm jsem je vyvedl z Egypta a do tohoto dne, kdyto opustili mne, a slouili bohm cizm, tak oni in i tob.

  8:9 Proto nyn uposlechni hlasu jejich, a vak nejprv osvd piln ped nimi, a oznam jim obyej krle, kter nad nimi kralovati bude.

  8:10 I mluvil Samuel vecky ei Hospodinovy k lidu, kte krle dali od nho.

  8:11 A ekl: Tento bude obyej krle, kter kralovati bude nad vmi: Brti bude syny vae, a d je k vozm svm, a zdl sob z nich jezdce, a bhati budou ped vozem jeho.

  8:12 Tak ustanov je sob za hejtmany nad tisci a za padestnky, a aby jemu orali rol jeho, a ali obil jeho, t aby jemu dlali nstroje vlen a ppravy k vozm jeho.

  8:13 Dcery tak vae brti bude, aby dlaly masti, a byly kuchaky a pekaky.

  8:14 Nadto pole vae a vinice vae, i olivov vae nejvbornj pobe a rozd sluebnkm svm.

  8:15 Tak z toho, co vsejete, a z vinic vaich destky brti bude, a d komornkm a sluebnkm svm.

  8:16 T sluebnky vae a dvky vae, a mldence vae nejzpsobnj, i osly vae vezme, aby jimi dlal dlo sv.

  8:17 Z std vaich destky brti bude, a vy budete jemu za sluebnky.

  8:18 I budete volati v ten den pinou krle vaeho, kterho byste sob vyvolili, a nevysly vs Hospodin dne toho.

  8:19 Nechtl vak lid uposlechnouti ei Samuelovy, a ekli: Nikoli, ale krl bude nad nmi,

  8:20 Abychom i my tak byli, jako vickni jin nrodov, a souditi ns bude krl n, a vychzeje ped nmi, bojovati bude za ns.

  8:21 Vyslyev tedy Samuel vecka slova lidu, oznmil je Hospodinu.

  8:22 I ekl Hospodin Samuelovi: Uposlechni hlasu jejich, a ustanov jim krle. Proto ekl Samuel mum Izraelskm: Jdte jeden kad do msta svho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .