Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Nebo i vy sami vte, brat, pchod n k vm e jest nebyl daremn.

  2:2 Ale i prve trpve, a pohann sneve, (jako vte) v mst Filippis, osvobodili jsme se v Bohu naem mluviti vm smle evangelium Bo, s mnohmi odpory.

  2:3 Napomnn zajist nae nebylo z podvodu, ani z neistoty, ani ve lsti.

  2:4 Ale jako Bh ns hodn uinil toho, aby nm sveno bylo evangelium, tak mluvme, ne jako lidem se lbce, ale Bohu, kter zkuuje srdc naich.

  2:5 Ani jsme zajist kdy uvali ei pochlebn, jako vte, ani za pinou neho lakomstv provodili. Bh jest svdek.

  2:6 Ani jsme hledali od lid chvly, ani od vs, ani od jinch, a jsme mohli vs obtovati, jako Kristovi apotol.

  2:7 Ale byli jsme ti mezi vmi, jako kdy matka chov dtky sv.

  2:8 Tak naklonni k vm byve, hotovi jsme byli s velikou chut, vydati vm netoliko evangelium Bo, ale tak i due nae, protoe jste nm byli velmi mil.

  2:9 Nebo pamatujete, brat, na prci nai a ustvn. Ve dne i v noci zajist pracovave, proto abychom dnho z vs neobtovali, kzali jsme u vs evangelium Bo.

  2:10 Vy jste svdkov toho i Bh, kterak jsme svat, a spravedliv, a bez hony obcovali mezi vmi, kte jste uvili,

  2:11 Jako vte, kterak jednoho kadho z vs, jako otec dtek svch, napomnali jsme vs a potovali,

  2:12 I s osvdovnm, abyste chodili hodn Bohu, kter povolal vs do krlovstv svho a v slvu.

  2:13 Proto i my dky inme Bohu bez pestn, e pijave slovo Bo, kter jste slyeli od ns, pijali jste ne jako slovo lidsk, ale jako v pravd jest, jako slovo Bo, kterto i dlo sv psob v vs vcch.

  2:14 Vy zajist, brat, nsledovnci uinni jste crkv Boch, kter jsou v idovstvu, v Kristu Jei; neb jste takov vci i vy trpli od vaeho pokolen, jako i oni od id.

  2:15 Kte jsou i Pna Jee zabili, i sv vlastn proroky, a ns vyhnali, a Bohu se nelb, a vem lidem jsou odporn,

  2:16 Nedopoutjce nm mluviti pohanm, k tomu aby spaseni byli, aby tak vdy doplovali hchy sv. Nebo vylit jest na n hnv Bo konen.

  2:17 My pak, brat, zbaveni byve vs na chvli tlem, ne srdcem, opravdovji usilovali jsme vidti tv vai s mnohou dost.

  2:18 Proto chtli jsme pijti k vm, (zvlt j Pavel,) jednou i po druh, ale pekazil nm satan.

  2:19 Nebo kter jest nae nadje neb radost aneb koruna chlouby? Zdali ne i vy ped obliejem Pna naeho Jezukrista v as pchodu jeho?

  2:20 Vy jist jste slva nae i radost.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .