Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 16

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  16:1 Lta tidctho estho kralovn Azova vythl Bza krl Izraelsk proti Judovi, a stavl Rma, aby nedal vyjti ani jti k Azovi krli Judskmu.

  16:2 Tedy vzav Aza stbro i zlato z poklad domu Hospodinova i domu krlovskho, poslal k Benadadovi krli Syrskmu, kter bydlil v Damaku, ka:

  16:3 Smlouva jest mezi mnou a mezi tebou, mezi otcem mm a mezi otcem tvm. Aj, poslm te stbro a zlato, jdi, zru smlouvu svou s Bzou krlem Izraelskm, a odtrhne ode mne.

  16:4 I uposlechl Benadad krle Azy, a poslal knata s vojsky svmi proti mstm Izraelskm. I dobyli Jon a Dan, t Abelmaim i vech mst Neftalmovch, v nich mli sklady.

  16:5 To kdy uslyel Bza, pestal stavti Rma, a zanechal dla svho.

  16:6 V tom Aza krl pojal vecken lid Judsk, a pobrali kamen z Rma i dv, z nho stavl Bza, a vystavl z nho Gabaa a Masfa.

  16:7 V ten pak as piel Chanani prorok k Azovi krli Judskmu, a ekl jemu: e jsi zpolehl na krle Syrskho, a nezpolehl jsi na Hospodina Boha svho, proto ulo vojsko krle Syrskho z ruky tv.

  16:8 Zdali jsou Chussimt a Lubimt nemli vojsk velmi velikch, s vozy a jezdci nramn mnohmi? A kdy jsi zpolehl na Hospodina, vydal je v ruku tvou.

  16:9 Oi zajist Hospodinovy spatuj vecku zemi, aby dokazoval sly sv pi tch, kte jsou k nmu srdce upmho. Blzniv jsi uinil v t vci, proto od toho asu budou proti tob vlky.

  16:10 Tedy rozhnvav se Aza na proroka, dal ho do vzen; nebo se byl rozhnval na nj pro tu vc. A utiskal Aza nkter z lidu toho asu.

  16:11 O jinch pak vcech Azovch, prvnch i poslednch, zapsno jest v knize o krlch Judskch a Izraelskch.

  16:12 Potom lta tidctho devtho kralovn svho nemocen byl Aza na nohy sv tkou nemoc, a vak v nemoci sv nehledal Boha, ale lka.

  16:13 A tak usnul Aza s otci svmi, a umel lta tyidctho prvnho kralovn svho.

  16:14 A pochovali jej v hrob jeho, kter byl vytesal sob v mst Davidov, a poloili ho na lku, kter byl naplnil vonnmi vcmi a mastmi dlem apatykskm pipravenmi. I plili to jemu ohnm velmi velikm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .