Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 4

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  4:1 Proto j osvduji ped obliejem Bom a Pna Jezukrista, kter m souditi iv i mrtv v den zjeven svho a krlovstv svho,

  4:2 Ka slovo Bo, ponoukej vas nebo nevas, tresci, ehi, napomnej, ve v tichosti a uen.

  4:3 Nebo pijde as, e zdravho uen nebudou pijmati, ale majce svrablav ui, podle svch vlastnch dost shromaovati sami sob budou uitele.

  4:4 A odvrt ui od pravdy, a k bsnm obrt.

  4:5 Ale ty ve vem bu bedliv, protivenstv snej, dlo kazatele konej, dokazuj toho dostaten, e jsi vrn Kristv sluebnk.

  4:6 Neb j se ji k tomu blm, abych obtovn byl, a as rozdlen mho nastv.

  4:7 Boj vborn bojoval jsem, bh jsem dokonal, vru jsem zachoval.

  4:8 Ji za tm odloena jest mi koruna spravedlnosti, kterou d mi v onen den Pn, ten spravedliv soudce, a netoliko mn, ale i vechnm tm, kte miluj pt jeho.

  4:9 Pii se k tomu, abys ke mn brzo piel.

  4:10 Nebo Dmas mne opustil, zamilovav tento svt, a el do Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.

  4:11 Sm toliko Luk se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi velmi potebn k slub.

  4:12 Tychika jsem poslal do Efezu.

  4:13 Truhliku, kter jsem nechal v Troad u Karpa, kdy pjde, pines s sebou, i knihy, zvlt pergamn.

  4:14 Alexander kotl mnoho mi zlho zpsobil; odplati jemu Pn podle skutk jeho.

  4:15 Kterho i ty se vysthej; nebo velmi se protivil eem naim.

  4:16 Pi prvnm mm odpovdn dn se mnou nebyl, ale vickni mne opustili. Nebudi jim to potno za hch.

  4:17 Pn pak byl se mnou a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo kzn o Kristu, a aby je slyeli vickni nrodov. I vytren jsem byl z st lva.

  4:18 A vysvobod mne Pn od kadho skutku zlho a zachov k krlovstv svmu nebeskmu, jemu slva na vky vk. Amen.

  4:19 Pozdrav Priky a Akvile, i Oneziforova domu.

  4:20 Erastus zstal v Korintu, Trofima pak nechal jsem v Miltu nemocnho.

  4:21 Posp ped zimou pijti ke mn. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a Lnus a Klaudia, i vickni brat.

  4:22 Pn Je Kristus budi s duchem tvm. Milost Bo s vmi. Amen. List tento druh psn jest z ma k Timoteovi, (kter prvn v Efezu za biskupa skrze vzkldn rukou zzen byl,) kdy Pavel opt po druh se stavl ped csaem Neronem.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .