Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 14

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  14:1 I stalo se v Ikonii, e veli spolu do koly idovsk, a mluvili slovo Bo, take jest uvilo i id i ek velik mnostv.

  14:2 Ale kte z id nepovoln byli, ti zbouili a zdrdili mysli pohan proti bratm.

  14:3 I byli tu za dlouh as, smle a svobodn mluvce v Pnu, kter svdectv vydval slovu milosti sv, a psobil to, aby se dli divov a zzrakov skrze ruce jejich.

  14:4 I rozdlilo se mnostv msta, a jedni byli s idy, a jin s apotoly.

  14:5 A kdy se oboili na apotoly i pohan i id s knaty svmi, aby je utiskli a kamenovali,

  14:6 Oni srozumve tomu, utekli do mst Lykaonitskch, do Lystry a do Derben, a do toho okol,

  14:7 A tu kzali evangelium.

  14:8 Mu pak njak v Lyste, nemocn na nohy, sedval, chrom jsa hned z ivota matky sv, kter nikdy nechodil.

  14:9 Ten poslouchal Pavla mluvcho. Kterto pohledv na, a vida, an v, e uzdraven bude,

  14:10 ekl velikm hlasem: Postav se pm na nohch svch. I zchopil se a chodil.

  14:11 Zstupov pak vidve, co uinil Pavel, pozdvihli hlasu svho, Lykaonitsky kouce: Bohov pipodobnive se lidem, sstoupili k nm.

  14:12 I nazvali Barnabe Jupiterem a Pavla Merkuriem; nebo on mluvil slovo Bo.

  14:13 Tedy knz Jupitera, modly t, kter byla ped mstem jejich, pivedl bky a pinesl vnce ped brnu, a chtl s lidem obti obtovati.

  14:14 To kdy uslyeli apotol, Barnab a Pavel, roztrhe sukn sv, vybhli k zstupm, kice,

  14:15 A kouce: Mui, co to inte? Vak i my lid jsme, tm bdm jako i vy poddan, kte vs napomnme, abyste se obrtili od tchto marnost k Bohu ivmu, kter uinil nebe i zemi, i moe, i vecko, co v nich jest.

  14:16 Kterto za pedelch vk vech pohan nechval, aby chodili po cestch svch,

  14:17 Akoli proto nenechal sebe bez osvden, dobe in, dvaje nm s nebe d隝 a asy rodn, napluje pokrmem a potenm srdce nae.

  14:18 A to mluvce, sotva spokojili zstupy, aby jim neobtovali.

  14:19 A vtom pili od Antiochie a Ikonie njac id, kteto navede zstupy, a ukamenovave Pavla, vythli jej ped msto, domnvajce se, e umel.

  14:20 A kdy jej obstoupili uedlnci, vstal a vel do msta, a nazejt odel s Barnabem do Derben.

  14:21 A kzave evangelium mstu tomu, a uedlnk mnoho zskave, navrtili se do Lystry a do Ikonie a do Antiochie,

  14:22 Potvrzujce du uedlnk, a napomnajce jich, aby trvali u ve, a pravce, e musme skrze mnoh souen vjti do krlovstv Boho.

  14:23 A zdive jim, podle danch hlas, star po crkvech, a modlive se s postem, poruili je Pnu, v kterho jsou uvili.

  14:24 A proede Pisidii, pili do Pamfylie,

  14:25 A mluvive slovo Bo v Pergen, li do msta Attalie.

  14:26 A odtud plavili se do Antiochie, odkud porueni byli milosti Bo k dlu, kter jsou vykonali.

  14:27 A kdy tam pili a shromdili crkev, vypravovali jim, kterak vci Bh skrze n uinil a e otevel pohanm dvee vry.

  14:28 I byli tu za dlouh as s uedlnky.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .