Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 Mui brat a otcov, poslechnte tto m omluvy, kterou vm nyn pedlom.

  22:2 (Uslyeve pak, e by k nim mluvil idovskm jazykem, tm radji mleli.) I ekl:

  22:3 J zajist jsem mu id, narozen v Tarsu mst Cilickm, ale vychovn jsem v tomto mst u noh Gamalielovch, vyuen s pilnost podle Zkona otcovskho, horliv milovnk Boha, jako i vy vickni podnes jste.

  22:4 Kter jsem se tto cest protivil a k smrti, svazuje a dvaje do ale i mue i eny,

  22:5 Jako i nejvy knz svdek mi toho jest, i vickni star. Od nich i listy k bratm vzav, el jsem do Damaku, abych i ty, kte tam byli, svzan pivedl do Jeruzalma, aby byli trpeni.

  22:6 I stalo se, kdy jsem se bral cestou a piblioval k Damaku, okolo poledne, e pojednou rychle s nebe obklilo mne svtlo velik.

  22:7 I padl jsem na zem, a slyel jsem hlas, an mi d: Saule, Saule, pro mi se protiv?

  22:8 A j odpovdl jsem: Kdo jsi, Pane? I ekl ke mn: J jsem Je Nazaretsk, ktermu ty se protiv.

  22:9 Ti pak, kte se mnou byli, svtlo zajist vidli a pestraeni jsou, ale hlasu toho, kter se mnou mluvil, neslyeli.

  22:10 I ekl jsem: Pane, co mm initi? A Pn ekl ke mn: Vstana, jdi do Damaku, a tu tob bude povdno vecko, co jest uloeno, abys ty inil.

  22:11 A e jsem byl oslnul pro jasnost svtla toho, za ruce jsa veden od tch, kte se mnou byli, piel jsem do Damaku.

  22:12 Anani pak njak, mu pobon podle zkona, svdectv maje ode vech pebvajcch v Damaku id,

  22:13 Piel ke mn, a stoje, ekl mi: Saule, brate, prohldni. A j hned v tu hodinu pohledl jsem na nj.

  22:14 I ekl mi: Bh otc naich vyvolil t, abys poznal vli jeho, a uzel Spravedlivho tohoto, a abys slyel hlas z st jeho.

  22:15 Nebo svdkem jemu bude u vech lid tch vc, kter jsi vidl a slyel.

  22:16 A proto nyn co prodlv? Vstana, pokti se, a obmej hchy sv, vzvaje jmno Pn.

  22:17 Stalo se pak, kdy jsem se navrtil do Jeruzalma a modlil jsem se v chrm, e jsem byl u vytren mysli.

  22:18 I vidl jsem jej, an d ke mn: Posp a vyjdi rychle z Jeruzalma, nebo nepijmou svdectv tvho o mn.

  22:19 A j ekl jsem: Pane, oni vd, e jsem j do ale dval a bil jsem v kolch ty, kte vili v tebe.

  22:20 A kdy vylvali krev tpna, svdka tvho, j tak jsem tu stl, a pivolil jsem k usmrcen jeho, a osthal jsem roucha tch, kte jej mordovali.

  22:21 A Pn ekl ke mn: Jdi, nebo j ku pohanm daleko poli tebe.

  22:22 I poslouchali ho a do toho slova. A tu hned pozdvihli hlasu svho, kouce: Zahla z zem takovho, nebo neslu jemu ivu bti.

  22:23 A kdy oni kieli, a metali s sebe roucha, a prachem hzeli v povt,

  22:24 Rozkzal jej hejtman uvsti do vojska, a kzal jej bii mrskati, aby zvdl, pro kterou pinu na nj tak ki.

  22:25 A kdy jej svzali emenm, ekl Pavel setnkovi, jen tu stl: Slu-li vm lovka mana a neodsouzenho mrskati?

  22:26 To uslyav setnk, pistoup k hejtmanu, povdl jemu, ka: Viz, co chce initi; nebo lovk tento jest man.

  22:27 A pistoupiv hejtman, ekl mu: Povz mi, jsi-li ty man? A on ekl: A j jsem.

  22:28 I odpovdl hejtman: J jsem za velik penze toho m욝anstv doshl. Pavel pak ekl: Ale j jsem se i narodil man.

  22:29 Tedy ihned odstoupili od nho ti, kte jej mli trpiti. Ano i hejtman bl se, kdy zvdl, e jest man, a e jej byl kzal svzati.

  22:30 Nazejt pak, chtje zvdti jistotu, z eho by jej vinili id, propustil jej z pout, a rozkzal, aby se seli pedn kn i vecka rada jejich. I vyvedl Pavla, a postavil ho ped nimi.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .