Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Po tch vcech zvelebil krl Asverus Amana syna Hammedatova Agagskho, a vyvil ho, tak e vyzdvihl stolici jeho nade vecka jin knata, kte byli pi nm.

  3:2 A vickni sluebnci krlovt, kte vchzeli do brny krlovsk, klanli se a padali ped Amanem; nebo tak pikzal o nm krl. Ale Mardocheus se neklanl, ani padal.

  3:3 Proto ekli sluebnci krlovt, kte byli v brn krlovsk, Mardocheovi: Pro pestupuje pikzan krlovsk?

  3:4 I stalo se, kdy o to s nm mluvvali kadho dne, a neposlechl jich, e to oznmili Amanovi, aby vidli, bude-li stl v svch slovch Mardocheus; nebo oznmil jim, e jest id.

  3:5 Vida pak Aman, e se Mardocheus neklan, ani pad ped nm, naplnn jest Aman prchlivost.

  3:6 Ale za malou vc sob poloil, vzthnouti ruku na Mardochea samho, (nebo byli oznmili jemu, z kterho by lidu byl Mardocheus). Proto smlel Aman, aby zahubil nrod Mardochev, toti vecky idy, kte byli ve vem krlovstv Asverovu.

  3:7 Tak msce prvnho, toti msce Nsan, lta dvanctho kralovn Asverova, rozkzal uvrci pur, toti los, ped sebou ode dne ke dni, a od msce a do msce dvanctho, jen jest msc Adar.

  3:8 Nebo byl ekl Aman krli Asverovi: Jest lid jaksi rozptlen a roztrouen mezi lidem ve vech krajinch krlovstv tvho, jejich prva rozdln jsou ode vech nrod, prv pak krlovskch neosthaj. Proto krli nen uiten, nechati jich.

  3:9 Jestlie se krli za dobr vid, nech se nape, aby je zahladili, a j deset tisc centn stbra odvm do rukou pedstavenm t prci, aby je vnesli do komory krlovsk.

  3:10 Tedy krl sav prsten svj s ruky sv, dal jej Amanovi synu Hammedatovu Agagskmu, nepteli idovskmu.

  3:11 A ekl krl Amanovi: Stbro to daruji tob i lid ten, abys naloil s nm, jak se koli lb.

  3:12 Proto povolni jsou psai krlovt tho msce prvnho tinctho dne, a psno jest vecko tak, jak pikzal Aman, k knatm krlovskm i vvodm, kte byli v jedn kad krajin, i hejtmanm jednoho kadho nrodu, kad krajin vedl psma jejho, a kadmu nrodu vedl jazyku jeho; jmnem krle Asvera psno, a zapeetno prstenem krlovskm.

  3:13 I jsou poslni listov po poslch do vech krajin krlovskch, aby hubili, mordovali a vyhladili vecky idy, od mladho a do starce, dti i eny, jednoho dne, toti tinctho, msce dvanctho, (jen jest msc Adar), a loupee jejich aby rozbitovali.

  3:14 Summa toho psn byla: Aby vyhleno bylo v jedn kad krajin a oznmeno vechnm nrodm, aby hotovi byli ke dni tomu.

  3:15 Tedy vyjeli poslov st s poruenm krlovskm, a vyhleno jest to v Susan, mst krlovskm. Krl pak a Aman sedli, kvasce, ale m욝an Susan zkormouceni byli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .