Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 8

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  8:1 Tho dne dal krl Asverus Ester krlovn dm Amana neptele idovskho, a Mardocheus piel ped krle, (nebo oznmila Ester, co by j on byl).

  8:2 Kdeto krl sav prsten svj, kter vzal od Amana, dal jej Mardocheovi. Ester pak ustanovila Mardochea nad domem Amanovm.

  8:3 Potom jet Ester mluvila ped krlem, padi k nohm jeho, a s plem pokorn ho prosila, aby zruil nelechetnost Amana Agagskho a jeho klady, kter smyslil proti idm.

  8:4 (Tedy vzthl krl k Estee berlu zlatou, a Ester vstavi, postavila se ped krlem.)

  8:5 A ekla: Jestlie se krli za dobr vid, a nalezla-li jsem milost ped tv jeho, a jestlie se ta vc krli slun bti vid, a j jsem-li pjemn ped oima jeho: nech jest psno, aby byli zrueni listov ti, a tak kladov Amana syna Hammedatova Agagskho, kter rozepsal, aby vyhladili idy, co jest jich ve vech krajinch krlovskch.

  8:6 Nebo jak bych se mohla dvati na to zl, kter by potkalo lid mj? A jak bych mohla hledti na zhoubu rodiny sv?

  8:7 I ekl krl Asverus Ester krlovn a Mardocheovi idu: Ej, dm Amanv dal jsem Estee, jeho pak obsili na ibenici, proto e vzthnouti chtl ruku svou na idy.

  8:8 Vy tedy pite idm, jak se vm za dobr zd, jmnem krlovskm, a zapeete prstenem krlovskm. (Nebo co se pe jmnem krle, a zapeet prstenem krlovskm, neme zptkem jti.)

  8:9 Tak svolali psae krlovsk v ten as msce tetho, jen jest msc Siban, dvadctho tetho dne tho msce, a psno jest vecko tak, jak pikzal Mardocheus, k idm a knatm, i vvodm a hejtmanm krajin, kter jsou od Indie a do zem Mouennsk, sto dvadceti sedm krajin, do kad krajiny psmem jejm, kadmu nrodu jazykem jeho, t i idm psmem jejich a jazykem jejich.

  8:10 A kdy napsal jmnem krle Asvera a zapeetil prstenem krlovskm, rozeslal listy po poslch, kte jezdvali na konch rychlch a mezcch mladch:

  8:11 e jest povolil krl idm, kteby v ktermkoli mst byli, aby shromdce se, zastvali ivota svho, a aby hubili, mordovali a plnili vecka vojska nrodu i krajiny, tok incch na n, na dti jejich i eny jejich, a koisti jejich aby rozbitovali.

  8:12 Jednoho a tho dne ve vech krajinch krle Asvera, toti tinctho, msce dvanctho, jen jest msc Adar.

  8:13 Summa toho psn: Aby vyhleno bylo v jedn kad krajin, a oznmeno vechnm nrodm, aby id byli hotovi ke dni tomu ku pomst nad neptely svmi.

  8:14 Tedy poslov, kte jezdvali na konch prudkch a na mezcch, vyjeli snanm a rychlm bhem s poruenm krlovskm, a vyhleno jest to v Susan, mst krlovskm.

  8:15 Mardocheus pak vychzel od obleje krlovskho v roue krlovskm z postavce modrho a blho, v korun zlat velik a v plti kmentovm a arlatovm, a msto Susan plsalo a veselilo se.

  8:16 Nebo idm vzelo svtlo a radost, i vesel a slva.

  8:17 Ano i v kad krajin i v kadm mst, na kterkoli msto poruen krlovsk a vpovd jeho dola, vesel a radost mli id, hody a dobrou vli, a mnoz z nrod jinch pistupovali k idm; nebo pipadl na n strach idovsk.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .