Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 43

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  43:1 Byl pak hlad velik v krajin t.

  43:2 I stalo se, kdy vytrvili obil, kter pinesli z Egypta, e ekl k nim otec jejich: Jdte zase, a nakupte nm nco potravy.

  43:3 I mluvil k nmu Juda tmito slovy: Velice se zaekl mu ten, ka: Neuzte tvi m, nebude-li bratr v s vmi.

  43:4 Jestlie pole bratra naeho s nmi, pjdeme a nakoupme tob potravy;

  43:5 Pakli nepole, nepjdeme. Nebo povdl nm mu ten: Neuzte tvi m, nebude-li bratr v s vmi.

  43:6 I ekl Izrael: Pro jste mi tak zle uinili, oznmive mui tomu, e mte jet bratra?

  43:7 Odpovdli: Piln vyptval se mu ten na ns, i na rod n, mluv: Jest-li iv jet otec v? Mte-li bratra? A dali jsme mu zprvu na ta slova. Zda jsme to jak vdti mohli, e d: Pivete bratra svho?

  43:8 I ekl Juda Izraelovi, otci svmu: Poli to pachole se mnou, a vstanouce, pjdeme, abychom ivi byli, a nezemeli, i my, i ty, i malic nai.

  43:9 J slibuji za nj; z ruky m vyhledvej ho. Jestlie nepivedu ho k tob, a nepostavm ho ped tebou, vinen budu hchem tob po vecky dny.

  43:10 A kdybychom byli neprodlvali, jist ji bychom se byli dvakrt vrtili.

  43:11 I ekl jim Izrael otec jejich: Jestlie tak bti mus, uite toto: Nabete nejvzcnjch uitk zem do ndob svch, a doneste mui tomu dar, nco kadidla, a trochu strdi, a vonnch vc a mirry, daktyl a mandl.

  43:12 Penze tak dvoje vezmte v ruce sv, a penze vloen na vrch do pytl vaich zase doneste v rukou svch; snad z omlen to pilo.

  43:13 Bratra svho tak vezmte, a vstanouce, jdte zase k mui tomu.

  43:14 A Bh siln vemohouc dej vm najti milost ped muem tm, a propust vm onoho bratra vaeho i tohoto Beniamina. J pak zbaven jsa syn, jako osiel budu.

  43:15 Tedy vzali mui ti dar ten, a dvoje penze vzali v ruce sv, a Beniamina; a vstave, sstoupili do Egypta, a postavili se ped Jozefem.

  43:16 Vida pak Jozef Beniamina s nimi, ekl tomu, kter spravoval dm jeho: Uve tyto mue do domu, a zab hovado a piprav; nebo se mnou jsti budou mui ti o poledni.

  43:17 I uinil mu ten, jak rozkzal Jozef, a uvedl ty lidi do domu Jozefova.

  43:18 Bli se pak mui ti, kdy uvedeni byli do domu Jozefova, a ekli: Pro ty penze, kter prv vloeny byly do pytl naich, sem uvedeni jsme, aby obvin, oboil se na ns, a vzal ns za sluebnky i osly nae.

  43:19 A pistoupive k mui tomu, kter spravoval v dom Jozefov, mluvili k nmu ve dvech domu,

  43:20 A ekli: Sly mne, pane mj. Pili jsme byli ponejprv kupovati potrav.

  43:21 I pihodilo se, kdy jsme do hospody pili, a rozvazovali pytle sv, a aj, penze jednoho kadho byly svrchu v pytli jeho, penze nae podl vhy sv; a pinesli jsme je zase v rukou svch.

  43:22 Jin tak penze pinesli jsme v rukou svch, abychom nakoupili potravy; nevme, kdo jest zase vloil penze nae do pytl naich.

  43:23 A on odpovdl: Mjte o to pokoj, nebojte se. Bh v, a Bh otce vaeho dal vm poklad do pytl vaich; penze jsem vae j pijal. I vyvedl k nim Simeona.

  43:24 Uved tedy mu ten lidi ty do domu Jozefova, dal jim vody, aby umyli nohy sv, dal tak obrok oslm jejich.

  43:25 Mezi tm pipravili dar ten, dokud nepiel Jozef v poledne; nebo slyeli, e by tu mli jsti chlb.

  43:26 Tedy piel Jozef dom. I pinesli mu dar, kter mli v rukou svch, a klanli se jemu a k zemi.

  43:27 I ptal se jich, jak se maj, a ekl: Zdrv-li jest otec v star, o nm jste pravili? iv-li jest jet?

  43:28 Kteto odpovdli: Zdrv jest sluebnk tvj otec n, a jet iv jest. A sklnjce hlavy, poklonu mu inili.

  43:29 Pozdvih pak o svch, vidl Beniamina bratra svho, syna matky sv, a ekl: Tento-li jest bratr v mlad, o nm jste mi pravili? I ekl: Uini Bh milost s tebou, synu mj!

  43:30 Tedy pospil Jozef, (nebo pohnula se steva jeho nad bratrem jeho,) a hledal, kde by mohl plakati; a ved do pokoje, plakal tam.

  43:31 Potom umyv tv svou, vyel zase, a zdroval se, a ekl: Klate chlb.

  43:32 I kladli jemu zvlt, a jim obzvlt, Egyptskm tak, kte s nm jdali, obzvltn; nebo nemohou Egyptt jsti s idy chleba, proto e to ohavnost jest Egyptskm.

  43:33 Tedy sedli proti nmu, prvorozen podl prvorozenstv svho, a mlad podl mladho vku svho. I divili se mui ti vespolek.

  43:34 A bera jdlo ped sebou, podval jim; Beniaminovi pak dostalo se ptkrt vce ne jinm. I hodovali a hojn se s nm napili.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .