Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 63

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  63:1 Kdo jest to, jeto se be z Edom, v ubrocenm roue z Bozra, ten ozdoben rouchem svm, kreje u velikosti sly sv? J jsem, kter mluvm spravedliv, dostaten k vysvobozen.

  63:2 Pro jest erven roucho tv, a odv tvj jako toho, kter tla v presu?

  63:3 Pres jsem tlail sm, ani kdo z lid byl se mnou. Tlail jsem neptely v hnv svm, a polapal jsem je v prchlivosti sv, a stkala krev i nejsilnjch jejich na roucho m, a tak vecken odv svj zklel jsem.

  63:4 Den zajist pomsty v srdci mm, a lto, v nm maj vykoupeni bti moji, pilo.

  63:5 Kdy jsem pak vidl, e nen dnho spomocnka, a jsem se uasl, e dnho nebylo, kdo by podpral. A proto mi vysvobozen zpsobilo rm m, a prchlivost m, ta mne podepela.

  63:6 I polapal jsem nrody v hnv svm, a opojil jsem je prchlivost svou, a porazil jsem na zem nejsilnj reky jejich.

  63:7 Milosrdenstv Hospodinova pipomnati budu, a chvly Hospodinovy ze veho, co uinil nm Hospodin, i mnostv dobroty, kter dokazoval k domu Izraelskmu z velik ltosti sv, a z velikho milosrdenstv svho.

  63:8 Nebo ekl: Vdy jsou lidem mm, jsou synov, neuin mi nevrn. A proto byl jejich spasitelem.

  63:9 Ve velikm ssouen jejich i on ml ssouen, a andl pstojc jemu vysvobozval je. Z milovn svho a z ltosti sv on sm vykoupil je, a pstoval je, i nosil je po vecky dny vk.

  63:10 Ale oni zpurn byli, a zarmucovali Ducha svatho jeho; proe obrtil se jim v neptele, a sm bojoval proti nim.

  63:11 I rozpomnal se lid jeho na dny starodvn, i na Moje: Kde jest ten, kter je vyvedl z moe s pastem stda svho? Kde jest ten, kter poloil u prosted nho Ducha svatho svho?

  63:12 Kter je vedl ramenem velebnosti sv po pravici Mojov, kter rozdlil vody ped nimi, aby sob zpsobil jmno vn,

  63:13 Kter je provedl skrze hlubiny jako kon po pouti, ani se nepoklesli.

  63:14 Jako kdy hovdko do dol sstupuje,tak Duch Hospodinv poznenhlu vedl z nich kadho. Tak jsi vedl lid svj, abys sob zpsobil jmno slavn.

  63:15 Popati s nebe, a pohle z pbytku svatosti sv a okrasy sv. Kde jest horlivost tv a velik sla tv? Kde mnostv milosrdenstv tvch a slitovn tvch? Mn-li se zadrovati budou?

  63:16 Ty jsi zajist otec n; nebo Abraham nic nev o ns, a Izrael nezn ns. Ty jsi, Hospodine, otec n, vykupitel n, to jest od vnosti jmno tv.

  63:17 Proe jsi nm dal zblouditi, Hospodine, od cest svch, zatvrdil jsi srdce nae, abychom se nebli tebe? Navrati se zase pro sluebnky sv, pokolen ddictv svho.

  63:18 Nejpatnj vldne lidem svatosti tv, neptel nai polapali svatyni tvou.

  63:19 My tvoji jsme od vk; nad nimi jsi nikdy nepanoval, ani nad nimi jmno tv vzvno jest.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .