Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 30

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  30:1 Slovo, kter se stalo k Jeremiovi od Hospodina, kouc:

  30:2 Takto prav Hospodin, Bh Izraelsk, ka: Spi sob do knihy vecka slova, kterឝ jsem mluvil.

  30:3 Aj, dnov zajist jdou, d Hospodin, pivedu zase zajat lidu svho Izraelskho i Judskho, prav Hospodin, a uvedu je do zem, kterou jsem byl dal otcm jejich, a ddin ji obdr,

  30:4 Tato pak jsou slova, kter mluvil Hospodin o Izraelovi a Judovi:

  30:5 Takto zajist prav Hospodin: Hlas peden a hrzy slyme, a e nen dnho pokoje.

  30:6 Ptejte se nyn, a vizte rodv-li samec. Proe tedy vidm, an kad mu rukama svma dr se za bedra sv jako rodika, a obrcen vechnch obleje v zsinalost?

  30:7 Ach, nebo velik jest den tento, tak e nebylo dnho jemu podobnho. Ale jak koli as jest ssouen Jkobova, pedce z nho vysvobozen bude.

  30:8 Stane se zajist v ten den, d Hospodin zstup, e polmi jho jeho z je tv, a svazky tv potrhm, i nebudou ho vce v slubu podrobovati cizozemci.

  30:9 Ale slouiti budou Hospodinu Bohu svmu, a Davidovi krli svmu, kterho jim vzbudm.

  30:10 Proto ty neboj se, sluebne mj Jkobe, d Hospodin, ani se strachuj, Izraeli, nebo aj, j vysvobodm t zdaleka, i sm tv z zem zajet jejich. I navrt se Jkob, aby odpoval, a pokoj ml, a nebude dnho, kdo by jej pedsil.

  30:11 Nebo j s tebou jsem, d Hospodin, abych t vysvobodil, kdy uinm konec vechnm nrodm, mezi kter t rozptlm. Tob vak neuinm konce, ale budu t trestati v soudu, akoli t bez trestn naprosto nenechm.

  30:12 Takto zajist prav Hospodin: Petk bude poten tv, pebolestn rna tv.

  30:13 Nebude, kdo by pisoudil pi tvou k ulen; lkastv platnho dnho mti nebude.

  30:14 Vickni, kte t miluj, zapomenou se nad tebou, ani t navtv, kdy t ranm ranou neptele, a trestnm psnm pro mnohou nepravost tvou a nessln hchy tv.

  30:15 Pro ki nad svm potenm a tkou bolest svou? Pro mnohou nepravost tvou a nessln hchy tv to inm tob.

  30:16 A vak vickni, kte zraj tebe, serni budou, a vickni, kte utiskaj tebe, vickni, pravm, do zajet pjdou, a kte t polapvaj, polapni budou, a vecky, kte t loup, v loupe vydm,

  30:17 Tehd kdy tob navrtm zdrav, a na rny tv zhojm t, d Hospodin, proto e zahnanou nazvali tebe, kajce: Tato jest Sion, nen dnho, kdo by ji navtvil.

  30:18 Takto prav Hospodin: Aj, j zase pivedu zajat stnk Jkobovch, a nad pbytky jeho slituji se, i bude zase vzdlno msto na prvnm mst svm, a palc podl zpsobu svho vystaven.

  30:19 A bude pochzeti od nich dk inn a hlas veselcch se; nebo je rozmnom, a nebudou umenen brti, zvelebm je, a nebudou sneni.

  30:20 A budou synov jeho tak jako i prv, a shromdn jeho pede mnou utvrzeno bude, trestati pak budu vecky, kte jej ssuuj.

  30:21 A povstane z nho nejdstojnj jeho, a panovnk jeho z prostedku jeho vyjde, ktermu rozki pibliti se, aby pedstoupil pede mne. Nebo kdo jest ten, jeto by slbil za sebe, e pedstoup pede mne? d Hospodin.

  30:22 I budete mm lidem, a j budu vam Bohem.

  30:23 Aj, vicher Hospodinv s prchlivost vyjde, vicher trvajc nad hlavou nelechetnch trvati bude.

  30:24 Neodvrt se prchlivost hnvu Hospodinova, dokud neuin toho, a dokud nevykon myslu srdce svho. Tehd porozumte tomu.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .