Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Byl mu v zemi Uz, jmnem Job, a mu ten byl sprostn a upm, boje se Boha, a vysthaje se zlho.

  1:2 Ktermu se narodilo sedm syn a ti dcery.

  1:3 A ml dobytka sedm tisc ovec, ti tisce velbloud, pt set speen vol, a pt set oslic, a eledi sluebn velmi mnoho, a byl mu ten vzneenj nade vecky lidi vchodn.

  1:4 I schzvali se synov jeho, a strojvali hody po domch, kad ve dni svm. Poslvali tak, a zvvali sv ti sestry, aby jedly a pily s nimi.

  1:5 A kdy vypodali dny hod, poslval Job, a posvcoval jich, a vstvaje rno, obtoval zpaly podl potu vech jich. Nebo kval Job: Snad zheili synov moji, aneb zloeili Bohu v srdci svm. Tak inval Job po vecky ty dny.

  1:6 Jednoho pak dne, kdy pili synov Bo, aby se postavili ped Hospodinem, piel tak i Satan mezi n.

  1:7 Tedy ekl Hospodin Satanovi: Odkud jde? I odpovdl Satan Hospodinu, ka: Prochzel jsem zemi, a obchzel jsem ji.

  1:8 I ekl Hospodin Satanovi: Spatil-lis sluebnka mho Joba, e nen jemu rovnho na zemi, a e jest mu sprostn a upm, bojc se Boha a varujc se zlho.

  1:9 A odpovdaje Satan Hospodinu, ekl: Zdali se Job darmo boj Boha?

  1:10 Zda jsi ty ho neohradil i domu jeho a veho, co m, se vech stran? Dlu rukou jeho poehnal jsi, a dobytek jeho rozmnoil se na zemi.

  1:11 Ale vzthni nyn ruku svou, a dotkni se veho, co m, nebude-li zloeiti v oi.

  1:12 Tedy ekl Hospodin Satanovi: Aj, cokoli m, v moci tv bu, toliko na nj nevztahuj ruky sv. I vyel Satan od tvi Hospodinovy.

  1:13 Jednoho pak dne synov a dcery jeho jedli, a pili vno v dom bratra svho prvorozenho.

  1:14 I piel posel k Jobovi, a ekl: Kdy volov orali, a oslice se psly podl nich,

  1:15 Vpd uinive Sabejt, zajali je, a sluebnky zbili ostrost mee, a utekl jsem toliko j sm, abych oznmil tob.

  1:16 A kdy on jet mluvil, pied druh, ekl: Ohe Bo spadl s nebe, a rozpliv se na dobytek i na sluebnky, sehltil je, j pak utekl jsem toliko sm, abych oznmil tob.

  1:17 A kdy ten jet mluvil, jin pied, ekl: Kaldejt sikovave ti houfy, pipadli na velbloudy, a zajali je, a sluebnky zbili ostrost mee, a utekl jsem toliko j sm, abych oznmil tob.

  1:18 A kdy ten jet mluvil, jin piel a ekl: Synov tvoji a dcery tv jedli, a pili vno v dom bratra svho prvorozenho.

  1:19 A aj, vtr velik strhl se z t strany od pout, a udeil na tyi hly domu, tak e se oboil na dti, i zemeli, a utekl jsem toliko j sm, abych oznmil tob.

  1:20 Tedy Job vstav, roztrhl roucho sv, a oholil hlavu svou, a padna na zem, poklonu uinil.

  1:21 A ekl: Nah jsem vyel z ivota matky sv, nah se tak zase tam navrtm. Hospodin dal, Hospodin t odjal. Bu poehnno jmno Hospodinovo.

  1:22 V tom ve vem nezheil Job, a nepivlastnil Bohu nic nemoudrho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .