Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 38

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  38:1 Tedy odpovdl Hospodin Jobovi z vichru, a ekl:

  38:2 Kdo jest to, jen zatemuje radu emi neumlmi?

  38:3 Pepa nyn jako mu bedra sv, a na se tebe tzati budu, oznam mi.

  38:4 Kdes byl, kdy jsem zakldal zemi? Povz, jestlie m rozum.

  38:5 Kdo rozmil ji, v-li? Aneb kdo vzthl pravidlo na ni?

  38:6 Na em podstavkov jej upevnni jsou? Aneb kdo zaloil heln kmen jej,

  38:7 Kdy prozpvovaly spolu hvzdy jitn, a plsali vickni synov Bo?

  38:8 Aneb kdo zavel jako dvemi moe, kdy vylo z ivota, a zjevilo se?

  38:9 Kdy jsem mu poloil oblak za odv, a mrkotu msto plnek jeho,

  38:10 Kdy jsem jemu uloil sudek svj, pistaviv zvory a dve,

  38:11 I ekl jsem: A potud vychzeti bude, a dle nic, tu, pravm, skldati bude dut vlnobit svho.

  38:12 Zda jsi kdy za dn svch rozkzal jitru? Ukzal-lis zi jitn msto jej,

  38:13 Aby uchvacovala kraje zem, a bezbon aby z n vymtni byli?

  38:14 Tak aby promnu pijmala jako vosk peetn, oni pak aby nedlouho stli jako roucho,

  38:15 A aby bezbonm zbraovno bylo svtla jejich, a rm vyven zlmno bylo?

  38:16 Piel-lis a k hlubinm moskm? A u vnitnosti propasti chodil-lis?

  38:17 Jsou-li tob zjeveny brny smrti? A brny stnu smrti vidl-lis?

  38:18 Shldl-lis irokosti zem? Oznam, jestlie ji zn vecku.

  38:19 Kter jest cesta k obydl svtla, a kter msto temnost,

  38:20 e bys je pojal v meze jeho, ponvad bys srozumval stezkm domu jeho?

  38:21 Vdl-lis tehd, e jsi ml se naroditi, a poet dn tvch jak velik bti m?

  38:22 Piel-lis a ku pokladm snhu? A poklady krupobit vidl-lis,

  38:23 Kter chovm k asu ssouen, ke dni bitvy a boje?

  38:24 Ktermi se cestami rozdluje svtlo, kter rozhn vchodn vtr po zemi?

  38:25 Kdo rozdlil povodn tok, a cestu blskn hromovmu,

  38:26 Tak aby prel d隝 i na tu zemi, kde nen lid, na pou, kde nen lovka,

  38:27 Aby zapjel msta plan a pust, a k zrstu pivodil trvu mladistvou?

  38:28 M-li d隝 otce? A kdo plod krpje rosy?

  38:29 Z ho ivota vychz mrz? A jn nebesk kdo plod?

  38:30 A i vody jako v kmen se promuj, a svrchek propasti zamrz.

  38:31 Zdali zavzati me rozkoe Kutek, aneb stahovn Orionovo rozvzati?

  38:32 Me-li vyvoditi hvzdy poledn v as jist, aneb Arktura s syny jeho povede-li?

  38:33 Zn-li d nebes? Me-li spravovati panovn jejich na zemi?

  38:34 Me-li pozdvihnouti k oblaku hlasu svho, aby hojnost vod pikryla tebe?

  38:35 Ty-li vypust blskn, aby vychzela? Zdali eknou tob: Aj te jsme?

  38:36 Kdo sloil u vnitnostech lidskch moudrost? Aneb kdo dal rozumu stiitelnost?

  38:37 Kdo vypravovati bude o nebesch moude? A lhvice nebesk kdo nastrojuje,

  38:38 Aby svlaen zem zase stuhnouti mohla, a hrudy se v hromad drely?

  38:39 Hon-li ty lvu loupe? A hltavost lvat napluje-li,

  38:40 Kdy se stuluj v pelech svch, ustavin z skr ihajce?

  38:41 Kdo pipravuje krkavci pokrm jeho, kdy mlad jeho k Bohu silnmu volaj, a toulaj se sem i tam pro nedostatek pokrmu?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .