Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 21

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  21:1 A pohledv, uzel lidi bohat, kte metali dary sv do pokladnice.

  21:2 Uzel pak i jednu vdovu chudikou, ana uvrhla dva arty.

  21:3 I ekl: Vpravd pravm vm, e vdova tato chud vce uvrhla neli vickni jin.

  21:4 Nebo vickni tito z toho, co jim zbvalo, dali dary Bohu, tato pak z sv chudoby vecku ivnost svou, kterou mla, uvrhla.

  21:5 A kdy nkte pravili o chrmu, kterak by kamenm pknm i jinmi okrasami ozdoben byl, ekl:

  21:6 Nae se to dvte? Pijdou dnov, v nichto nebude zstaven kmen na kameni, kter by nebyl zboen.

  21:7 I otzali se ho, kouce: Miste, kdy to bude? A kter znamen, kdy se to bude mti stti?

  21:8 On pak ekl: Vizte, abyste nebyli svedeni. Nebo mnoz pijdou ve jmnu mm, kouce: e j jsem Kristus, a as se bl. Proto nepostupujte po nich.

  21:9 Kdy pak uslyte o vlkch a rznicech, nestrachujte se; nebo mus to prve bti, ale ne ihned konec.

  21:10 Tehdy pravil jim: Povstane nrod proti nrodu, a krlovstv proti krlovstv.

  21:11 A zem tesen velik budou po mstech, a hladov, a morov, hrzy i zzrakov s nebe velic.

  21:12 Ale ped tm pede vm vzthnou ruce sv na vs, a protiviti se vm budou, vydvajce vs do kol a al, vodce k krlm a k vladam pro jmno m.

  21:13 A to se vm dti bude na svdectv.

  21:14 Proto slote to v srdcch vaich, abyste se nestarali, kterak byste odpovdati mli.

  21:15 J zajist dm vm sta a moudrost, kterto nebudou moci odolati, ani proti vm ostti vickni protivnci vai.

  21:16 Budete pak zrazovni i od rodi a od bratr, od pbuznch i od ptel, a zmorduj nkter z vs.

  21:17 A budete v nenvisti vechnm pro jmno m.

  21:18 Ale vlas s hlavy va nezahyne.

  21:19 V trplivosti va vldnte duemi vaimi.

  21:20 Kdy pak uzte obleen od vojska Jeruzalm, tedy vzte, e se piblilo zkaen jeho.

  21:21 A tehdy ti, kdo jsou v Judstvu, utkejte k horm, a kdo uprosted nho, vyjdte, a kte v koninch, nevchzejte do nho.

  21:22 Nebo budou dnov pomsty, aby se naplnilo vecko, co psno jest.

  21:23 Ale bda thotnm a tm, kter koj v tch dnech. Nebo bude dav velik v tto zemi, a hnv Bo nad lidem tmto.

  21:24 I padati budou ostrost mee, a zjman vedeni budou mezi vecky nrody, a Jeruzalm tlaen bude od pohan, dokud se nenapln asov pohan.

  21:25 A budou znamen na slunci a na msci i na hvzdch, a na zemi souen nrod, nevdoucch se kam dti, kdy zvuk vyd moe a vlnobit,

  21:26 Take zmrtvj lid pro strach a pro oekvn tch vc, kter pijdou na vecken svt. Nebo moci nebesk pohybovati se budou.

  21:27 A tehdy uz Syna lovka, an se be v oblace s moc a slavou velikou.

  21:28 A kdy se toto pone dti, pohlete a pozdvihnte hlav vaich,protoe se pibliuje vykoupen vae.

  21:29 I povdl jim podobenstv: Patte na fkov strom i na vecka stromov.

  21:30 Kdy se ji pu, vidouce to, sami to znte, e blzko jest lto.

  21:31 Tak i vy, kdy uzte, ano se tyto vci dj, vzte, e blzko jest krlovstv Bo.

  21:32 Amen pravm vm, e nepomine vk tento, a se toto vecko stane.

  21:33 Nebe a zem pominou, ale slova m nepominou.

  21:34 Piln se pak varujte, aby snad nebyla obtena srdce vae oberstvm a opilstvm a peovnm o tento ivot, a vnhle pikvail by vs ten den.

  21:35 Nebo jako osidlo pijde na vecky, jen pebvaj na tvi v zem.

  21:36 Proto bdte velikho asu, modlce se, abyste hodni byli ujti vech tch vc, kter se budou dti, a postaviti se ped Synem lovka.

  21:37 I bval ve dne v chrm, ue, ale v noci vychzeje, pebval na hoe, kter slove Olivetsk.

  21:38 A vecken lid na svit pichzel k nmu do chrmu, aby ho poslouchal.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .