Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Potek evangelium Jee Krista, Syna Boho;

  1:2 Jako psno jest v Prorocch: Aj, j poslm andla svho ped tv tvou, kter piprav cestu tvou ped tebou.

  1:3 Hlas volajcho na pouti: Pipravujte cestu Pn, pm ite stezky jeho.

  1:4 Ktil Jan na pouti a kzal kest pokn na odputn hch.

  1:5 I vychzeli k nmu ze v krajiny idovsk i Jeruzalmt, a ktili se od nho vickni v Jordn ece, vyznvajce hchy sv.

  1:6 Byl pak Jan odn srstmi velbloudovmi, a ps koen na bedrch jeho, a jdal kobylky a med lesn.

  1:7 A kzal, ka: Za mnou jde silnj mne, kterhoto nejsem hoden, sehna se, rozvzati emnka u obuvi jeho.

  1:8 J zajist ktil jsem vs vodou, ale on vs ktti bude Duchem svatm.

  1:9 I stalo se v tch dnech, piel Je z Nazartu Galilejskho, a poktn jest v Jordn od Jana.

  1:10 A hned vystoup z vody, uzel nebesa oteven a Ducha jakoto holubici, sstupujcho na nj.

  1:11 A hlas stal se s nebe: Ty jsi ten mj mil Syn, v nm mi se dobe zalbilo.

  1:12 A ihned ho Duch vypudil na pou.

  1:13 I byl tam na pouti tyidceti dn, a pokoun byl od satana; a byl s zv, a andl pisluhovali jemu.

  1:14 Kdy pak byl vsazen Jan do ale, piel Je do Galilee, zvstuje evangelium krlovstv Boho,

  1:15 Prav: e se naplnil as, a piblilo se krlovstv Bo. ite pokn, a vte evangelium.

  1:16 A chod podle moe Galilejskho, uzel imona a Ondeje bratra jeho, ani poutj sti do moe, nebo rybi byli.

  1:17 I ekl jim Je: Pojte za mnou, a uinm vs rybe lid.

  1:18 A oni hned opustive sti sv, li za nm.

  1:19 A poed odtud maliko, uzel Jakuba Zebedeova, a Jana bratra jeho, kte tak byli na lod tvrdce sti sv;

  1:20 A hned povolal jich. A oni opustive otce svho Zebedea na lod s pacholky, li za nm.

  1:21 I veli do Kafarnaum. A hned v sobotu el Je do koly, a uil.

  1:22 I divili se nramn uen jeho; nebo uil je, jako moc maje, a ne jako zkonci.

  1:23 I byl v kole jejich lovk, posedl duchem neistm. I zvolal,

  1:24 ka: Ale co jest tob do ns, Jei Nazaretsk? Piel jsi zatratiti ns; znm t, kdo jsi, a vm, e jsi ten svat Bo.

  1:25 I pimluvil mu Je, ka: Umlkni a vyjdi z nho.

  1:26 I polomcovav jm duch neist a kie hlasem velikm, vyel z nho.

  1:27 I lekli se vickni, take se tzali mezi sebou, kouce: I co jest toto? Jak jest toto nov uen, e tento mocn duchm neistm rozkazuje, a poslouchaj ho?

  1:28 I roznesla se povst o nm hned po v krajin Galilejsk.

  1:29 A hned vyede ze koly, pili do domu imonova a Ondejova s Jakubem a s Janem.

  1:30 imonova pak svegrue leela, majc zimnici. A hned jemu povdli o n.

  1:31 A pistoupiv, pozdvihl j, ujav ji za ruku jej, a hned pestala j zimnice. I posluhovala jim.

  1:32 Veer pak ji pi zpadu slunce, nosili k nmu vecky nemocn i belnky.

  1:33 A bylo se vecko msto sbhlo ke dvem.

  1:34 I uzdravoval mnoh ztrpen rozlinmi neduhy, a belstv mnoh vymtal, a nedopustil mluviti blm; nebo znali ho.

  1:35 A pede dnem velmi rno vstav Je, vyel, a el na pust msto, a tam se modlil.

  1:36 I el za nm imon i ti, kte s nm byli.

  1:37 A kdy jej nalezli, ekli jemu: Vickni t hledaj.

  1:38 I d jim: Pojme do okolnch msteek, abych i tam kzal. Nebo na to jsem piel.

  1:39 I kzal v kolch jejich ve v Galileji, a belstv vymtal.

  1:40 Tedy piel k nmu malomocn, prose ho, a klekna ped nm, ekl jemu: Pane, chce-li, me mne oistiti.

  1:41 Je pak slitovav se, vzthl ruku, dotekl se ho a ekl jemu: Chci, bu ist.

  1:42 A kdy to ekl, hned odstoupilo od nho malomocenstv, a oitn jest.

  1:43 I pohroziv mu, hned ho odbyl,

  1:44 A ekl mu: Vizi, abys nidnmu nic nepravil. Ale jdi, uka se knzi, a obtuj za oitn sv to, co pikzal Moj, na svdectv jim.

  1:45 On pak vyed, poal vypravovati mnoho a ohlaovati tu vc, take ji nemohl Je do msta zjevn vjti, ale vn na mstech pustch byl. I schzeli se k nmu odevad.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .