Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Nesute, abyste nebyli souzeni.

  7:2 Nebo jakm soudem soudte, takovm budete souzeni, a jakou mrou mte, takovou bude vm zase odmeno.

  7:3 Kterak pak vid mrvu v oku bratra svho, a v oku svm bevna nect?

  7:4 Aneb kterak d bratru svmu: Nech, a vyvrhu mrvu z oka tvho, a aj, bevno jest v oku tvm?

  7:5 Pokryte, vyvrz nejprv bevno z oka svho, a tehdy prohldne, abys vyal mrvu z oka bratra tvho.

  7:6 Nedvejte svatho psm, ani mecte perel svch ped svin, a by snad nepotlaily jich nohama svma, a psi obrtce se, aby neroztrhaly vs.

  7:7 Proste, a dno bude vm; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vm otevno.

  7:8 Nebo kad, kdo pros, be; a kdo hled, nalz; a tomu, jen tlue, bude otevno.

  7:9 Nebo kter z vs jest lovk, kterho kdyby prosil syn jeho za chlb, zdali kamene pod jemu?

  7:10 A prosil-li by za rybu, zdali hada pod jemu?

  7:11 Ponvad tedy vy, jsouce zl, umte dobr dary dvati synm vaim, m vce Otec v, jen jest v nebesch, d dobr vci tm, kte ho pros?

  7:12 A proto vecko, co byste chtli, aby vm lid inili, to i vy ite jim; to zajist jest Zkon i Proroci.

  7:13 Vchzejte tsnou branou; nebo prostrann brna a irok cesta jest, kter vede k zahynut, a mnoho jest tch, kte vchzej skrze ni.

  7:14 Nebo tsn jest brna a zk cesta, kter vede k ivotu, a mlo jest nalzajcch ji.

  7:15 Piln se pak varujte falench prorok, kte pichzej k vm v roue ovm, ale vnit jsou vlci hltav.

  7:16 Po ovocch jejich poznte je. Zdali sbraj z trn hrozny, aneb z bodl fky?

  7:17 Tak kad strom dobr ovoce dobr nese, zl pak strom zl ovoce nese.

  7:18 Neme dobr strom zlho ovoce nsti, ani strom zl ovoce dobrho vydvati.

  7:19 Velik strom, kter nenese ovoce dobrho, vyat a na ohe uvren bv.

  7:20 A tak tedy po ovocch jejich poznte je.

  7:21 Ne kad, kdo mi k: Pane, Pane, vejde do krlovstv nebeskho, ale ten, kdo in vli Otce mho, kter v nebesch jest.

  7:22 Mnoz mi dj v onen den: Pane, Pane, zdali jsme ve jmnu tvm neprorokovali, a ve jmnu tvm bl nevymtali, a v tvm jmnu zdali jsme div mnohch neinili?

  7:23 A tehdy jim vyznm, e jsem vs nikdy neznal. Odejdte ode mne, initel nepravosti.

  7:24 A proto kadho, kdo sly slova m tato a zachovv je, pipodobnm mui moudrmu, kter ustavl dm svj na skle.

  7:25 I spadl pval, a pily eky, a vli vtrov, a oboili se na ten dm, a nepadl; nebo zaloen byl na skle.

  7:26 A kad, kdo sly slova m tato, a nepln jich, pipodobnn bude mui blznu, kter ustavl dm svj na psku.

  7:27 I spadl pval, a pily eky, a vli vtrov, a oboili se na ten dm, i padl, a byl pd jeho velik.

  7:28 I stalo se, kdy dokonal Je ei tyto, e se pevelmi divili zstupov uen jeho.

  7:29 Nebo uil je jako moc maje, a ne jako zkonci.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .