Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 13

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  13:1 Potom pak bral se lid z Hazerot, a poloil se na pouti Fran.

  13:2 I mluvil Hospodin k Mojovi, ka:

  13:3 Poli sob mue, kte by spatili zemi Kananejskou, kterou j dm synm Izraelskm; jednoho mue z kadho pokolen otc jejich vylete, ty, kte by byli pednj mezi nimi.

  13:4 Poslal je tedy Moj z pout Fran, jak byl rozkzal Hospodin; a vickni ti mui byli knata mezi syny Izraelskmi.

  13:5 Tato jsou pak jmna jejich: Z pokolen Ruben Sammua, syn Zakurv;

  13:6 Z pokolen Simeon Safat, syn Huri;

  13:7 Z pokolen Juda Klef, syn Jefonv;

  13:8 Z pokolen Izachar Igal, syn Jozefv;

  13:9 Z pokolen Efraim Oze, syn Nun;

  13:10 Z pokolen Beniamin Falti, syn Rafv;

  13:11 Z pokolen Zabulon Gaddehel, syn Sodi;

  13:12 Z pokolen Jozef a z pokolen Manasses Gaddi, syn Susi;

  13:13 Z pokolen Dan Amiel, syn Gemalv;

  13:14 Z pokolen Asser Setur, syn Michaelv;

  13:15 Z pokolen Neftalm Nahabi, syn Vafsi;

  13:16 Z pokolen Gd Guhel, syn Mchv;

  13:17 Ta jsou jmna mu, kter poslal Moj, aby shldli zemi. I pezdl Moj Ozeovi, synu Nun, Jozue.

  13:18 Tedy poslal je Moj, aby prohldli zemi Kananejskou, a ekl jim: Jdte tudyto pi stran poledn a vejdte na hory.

  13:19 A shldnte, jak jest zem ta, i lid, kter bydl v n, siln-li jest i mdl? mlo-li jich, i mnoho?

  13:20 A jak jest t zem ta, v n on bydl, dobr-li jest, i zl? a jak jsou msta, v nich pebvaj, v stanch-li, i v hrazench mstech?

  13:21 Tolik jak jest zem, rodn-li, i nerodn, jest-li na n stromov, i nen? A bute udatn mysli, a pineste nm z ovoce t zem. A byl tehd as, v nmto hroznov zamkali.

  13:22 Odede tedy, prohldli tu zemi od pout Tsin a do Rohob, kudy se jde do Emat.

  13:23 I li stranou poledn, a pili a do Hebronu, kdeto byli Achiman a Sesai a Tolmai, synov Enakovi. Hebron pak o sedm let prv ustaveno jest, neli Soan, msto Egyptsk.

  13:24 Potom pili a do dol Ekol, a tu uezali ratolest s hroznem jednm jahodek plnm, a nesli jej na sochoe dva; t i jablka zrnat i fky t zem.

  13:25 I nazvno jest to msto Nehel Ekol, od hroznu, kter tu uezali synov Izraelt.

  13:26 Navrtili se pak zase, proede zemi, po tyidcti dnech.

  13:27 A jdouce, pili k Mojovi a k Aronovi i ke vemu mnostv syn Izraelskch, na pouti Fran v Kdes, a oznmili jim i vemu mnostv to, co spravili, a ukzali jim ovoce zem t.

  13:28 A vypravujce jim, ekli: Pili jsme do zem, do kter jsi ns poslal, kter v pravd oplv mlkem a strd, a toto jest ovoce jej.

  13:29 Ne e lid jest siln, kter bydl v zemi t, msta tak pevn jsou a velik velmi, k tomu i syny Enakovy tam jsme vidli.

  13:30 Amalech bydl v kraji polednm, a Hetejsk, Jebuzejsk a Amorejsk bydlej na horch, Kananejsk pak bydl pi moi a pi behu Jordnskm.

  13:31 I krotil Klef lid bouc se proti Mojovi, a mluvil: Jdme pedce, a opanujme zemi, nebo zmocnme se j.

  13:32 Ale mui ti, kte chodili s nm, pravili: Nikoli nebudeme moci vstoupiti proti lidu tomu, nebo silnj jest neli my.

  13:33 I zhanli a zoklivili zemi shldnutou synm Izraelskm, mluvce: Zem, ji jsme proli a spatili, jest zem takov, jeto hub obyvatele sv; a vecken lid, kter jsme vidli u prosted n, jsou mui postavy vysok velmi.

  13:34 Tak jsme tam vidli obry, syny Enakovy, kte jsou vt ne jin obrov, jeto se nm zdlo, e jsme proti nim jako kobylky,a takov jsme se i jim zdli.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .