Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Zdali nevte, brat, (nebo povdomm Zkona mluvm) e Zkon panuje nad lovkem, dokud iv jest lovk?

  7:2 Nebo ena, kter za muem jest, ivmu mui pivzna jest zkonem; pakli by umel mu jej, rozvzna jest od zkona mue.

  7:3 A proto dokud jest iv mu jej, slouti bude cizolonice, bude-li s jinm muem; pakli by mu jej umel, ji jest svobodna od zkona toho, take ji nebude cizolonice, bude-li s jinm muem.

  7:4 Tak, brat moji, i vy umrtveni jste Zkonu skrze tlo Kristovo, abyste byli jinho, toti toho, kter z mrtvch vstal, abychom ovoce nesli Bohu.

  7:5 Nebo kdy jsme byli v tle, dosti hch pinou Zkona vzbuzen moc svou provodily v dech naich k nesen ovoce ne Bohu, ale smrti.

  7:6 Nyn pak osvobozeni jsme od Zkona, kdy umel ten, v nm jsme drni byli, tak abychom ji slouili v novot ducha, a ne v vetchosti litery.

  7:7 Co tedy dme? e Zkon jest hchem? Nikoli; nbr hchu jsem nepoznal, ne skrze Zkon. Nebo i o dosti byl bych nevdl, aby hchem byla, by byl Zkon neekl: Nepod.

  7:8 Ale pinu vzav hch skrze pikzan, zplodil ve mn velikou dost. Bez Zkona zajist hch mrtev jest.

  7:9 J pak byl jsem iv nkdy bez Zkona, ale kdy pilo pikzn, hch oil,

  7:10 a j umel. I shledno jest, e to pikzn, kter mlo mi bti k ivotu, e jest mi k smrti.

  7:11 Nebo hch, vzav pinu skrze to pikzn, podvedl mne, a skrze n i zabil.

  7:12 A tak Zkon zajist svat, a pikzn svat i spravedliv a dobr jest.

  7:13 Tedy to dobr uinno jest mi smrt? Nikoli, ale hch, kter aby se okzal bti hchem, skrze to dobr zplodil mi smrt, aby tak byl pli velmi hec hch skrze pikzn.

  7:14 Vme zajist, e Zkon jest duchovn, ale j jsem tlesn, prodan hchu.

  7:15 Nebo toho, co inm, neoblibuji; nebo ne, co chci, to inm, ale, co v nenvisti mm, to inm.

  7:16 Jestlie pak, co nechci, to inm, tedy povoluji Zkonu, e jest dobr.

  7:17 A tak ji ne j to inm, ale ten, kter pebv ve mn, hch.

  7:18 Vm zajist, e nepebv ve mn, (to jest v tle mm), dobr. Nebo chtn hotov mm, ale vykonati dobrho, toho nenalzm.

  7:19 Nebo neinm toho dobrho, co chci, ale inm to zl, eho nechci.

  7:20 A ponvad pak, eho j nechci, to inm, tedy ji ne j inm to, ale ten, kter pebv ve mn, hch.

  7:21 Nalzm tedy takov pi sob zkon, kdy chci initi dobr, e se mne pdr zl.

  7:22 Nebo zvltn libost mm v Zkon Bom podle vnitnho lovka;

  7:23 Ale vidm jin zkon v dech svch, odporujc zkonu mysli m a jmajc mne, tak abych byl vze zkona hcha, kter jest v dech mch.

  7:24 Bdn j lovk! Kdo mne vysvobod z toho tla smrti?

  7:25 Ale dkuji Bohu skrze Jezukrista Pna naeho. A tak j sloum mysl Zkonu Bomu, ale tlem zkonu hcha.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .